مدح حضرت ابوالفضل (ع) ***** تركي

اي ديـل اولمـا بئله بيگانه دئنن با ابوالفضل

عاشق اول عشقينه مستانه دئنن يا ابوالفضل


مطالب مشابه :


اربعین

گلچین حسینی - اربعین - گلچین اشعار آئینی ترکی نام شاعر : ابواالفضل عظیمی بیلوردی داغدار
اشعار آئینی

زمان گذشت وگذشت زمان نمی گذرد - اشعار آئینی - زمان گذشت وگذشت زمان نمی گذرد اشعار ترکی;
زبانحال رباب مادر علي اصغر(ع)

گلچین حسینی - زبانحال رباب مادر علي اصغر(ع) - گلچین اشعار آئینی ترکی. نوحه و مرثیه ترکی;
مدح حضرت ابوالفضل (ع) ***** تركي

اشعار مذهبی شعر ترکی. عاشقـــــ .ـا. گوهري در صدف. شعرهای آئینی علیرضا امانی
حضرت علي اكبر ع نوحه سي

گلچین حسینی - حضرت علي اكبر ع نوحه سي - گلچین اشعار آئینی ترکی. گلچین نوحه و مرثیه ترکی;
اشعار آئینی

زمان گذشت وگذشت زمان نمی گذرد - اشعار آئینی - زمان گذشت وگذشت زمان نمی گذرد. خانه
زبان ترکی و فارسی دو بال قدرتمند ارادت به اهل‌بیت(ع) هستند

Ashooramusic - زبان ترکی و فارسی دو بال قدرتمند ارادت به اهل‌بیت(ع) هستند - نگرش و پژوهش هنر آئینی و
عاشورا نوحه سي

گلچین حسینی - عاشورا نوحه سي - گلچین اشعار آئینی ترکی. گلچین نوحه و مرثیه ترکی; اتاق
زبانحال حضرت زينب در وداع امام حسين(ع)

گلچین حسینی - زبانحال حضرت زينب در وداع امام حسين(ع) - گلچین اشعار آئینی ترکی
در آرزوي كربلا

گلچین حسینی - در آرزوي كربلا - گلچین اشعار آئینی ترکی. گلچین نوحه و مرثیه ترکی; اتاق
برچسب :