سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

اطلاعات زیادی در مورد این هنرمند اهل مالت وجود ندارد. شاید گاهی لازم باشد که هنرمند هاله ای از رمز و راز حول و حوش شخصیت خود داشته باشد. بنابراین توضیح زیادی در مورد این هنرمند داده نشده، ولی آثار او محبوبیت و شهرت زیادی بدست آورده اند.

نقاشی های اکریلیک او پرمعنا هستند و به خوبی خودشان را نشان می دهند. هنرمند برای خلق این آثار ابتدا با مداد و قلم مو طرح کلی را می کشد و سپس اکریلیک و ژل اضافه می کند و نقاشی را با چاقوی پالت کامل می کند. منتقدین این هنرمند را نماینده کوبیسم مدرن نامیده اند. ما هم با این تعریف موافقیم.


سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی عکسسبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

منبع:fun.akairan.com


مطالب مشابه :


آشنایی با سبک ها(کوبیسم)

نقاشی نقاشی - آشنایی با سبک ها(کوبیسم) - آموزش
سبک‌ کوبیسم

نقــــــــاش باشـــــــــــــی - سبککوبیسم - هركه نقشى را كشيد نقاش نيست، نقش را نقاش
سبک کوبیسم

هنرهای تجسمی،طراحی،نقاشی ٰٔگرافیک،معماری - سبک کوبیسم - آموزش هنرهای تجسمی
نمونه هایی از سبک کوبیسم

نمونه هایی از سبک کوبیسم . تاريخ : چهارشنبه سی ام شهریور آموزش و پرورش شهرستان
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

گام نو - سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس - ارائه دهنده مطالب علمی,آموزشی,هنری و - گام نو
سبک کوبيسم

منتقدان هنری کوبیسم را از جهت سبک ، آنتی‌تز رنسانس می‌دانند. آموزش و پرورش شهرستان
کوبیسم

هنرهای تجسمی،طراحی،نقاشی ٰٔگرافیک،معماری - کوبیسم - آموزش هنرهای درباره انواع سبک های
برچسب :