مدار زمین بدور خورشید

     زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

مدار زمین

زمین با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ثانیه بدور خورشید می گردد

زمین با سرعت ۵/۰ کیلومتر بر ثانیه بدور خود می چرخد.

 

 

 

 

 

 منبع :http://020.ir/ 

انقلاب تابستانی و شروع فصل تابستان

(مطلبی از آسمان شب ایران دارای شکل صحیح)

عکس زیر از آفتاب

83(1).gif

مطلبی دیگر:

حرکت انتقالی زمین همان حرکت زمین به دور خورشید حول مدار بیضی شکل است و چون خورشید در یکی از کانونهای این بیضی قرار دارد ، فواصل زمین نسبت به خورشید در تمام نقاط روی این مدار یکسان و مساوی نیست.

فاصلۀ متوسط زمین نسبت به خورشید حدود 150 میلیون کیلومتر است که حداقل آن 4/146 میلیون کیلومتر و حداکثر آن 2/151 میلیون کیلومتر است .

علت این گردش نیروی جاذبۀ خورشید است و کرۀ زمین با سرعت متوسط حدود 30 کیلومتر در ثانیه در مدت 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه یک دور کامل به دور خورشید می چرخد که این مدت را یک سال شمسی یا یک سال خورشیدی می نامند .

محور واقعی زمین نسبت به سطح مدار گردش آن به دور خورشید به حالت مایل قرار دارد و زاویۀ بین این دو 5/66 درجه است و از طرف دیگر زاویۀ بین محور گردش زمین و محور واقعی آن 5/23 درجه است .  تمایل محور واقعی زمین نسبت به سطح مداری گردش به دور خورشید به حالتی است که خط استوا با سطح مدار گردش به دور خورشید ، زاویۀ 5/23 درجه تشکیل می دهد و چنانچه از مرکز خورشید یک خط فرضی به استوای زمین رسم کنیم می بینیم خورشید به حالت عمودی به زمین نمی تابد ، بلکه استوای زمین با خط تابش خورشید که این خط بر مدار گردش زمین به دورخورشید منطبق است ، زاویۀ 5/23 درجه می سازد .

s1.jpg

{{{{

حرکت تقدیمی زمین:

تغيير آرام راستاي محور چرحش زمين در فضا که در اثر نيروي جاذبه خورشيد , ماه و سيارات بر روي برآمدگي استوايي زمين ايجاد مي شود.

یکی از حرکات ویژه محور چرخش زمین ناشی از نیروی گرانش ماه و خورشید ودیگر سیارات.محور چرخش زمین مانند یک فرفره چرخان مخروطی را طی ۲۵۷۶۵سال طی می کند.در حال حاضر محور چرخشی زمین تقریبا" در امتداد ستاره قطبی است ولی بدلیل این حرکت چند هزار سال دیگر نمی توان از این ستاره بعنوان نشانه سمت شمال استفاده کرد.

<?xml:namespace prefix = o />

جایگاه نقطه قطب در آسمان به علت حرکت تقدیمی محور زمین متغییر است برای مثال4000 سال قبل ستاره ثعبان، آلفای اژدها، حکم ستاره قطبی برای زمین را داشته است.

مقدار تغییرات به اندازه ۳/۵۰ ثانیه قوسی در سال یا یک درجه در هر ۶/۷۱ سال می باشد.

محور دوران زمین دارای انحرافی کوچکتر بادوره ۶/۱۸ساله دارد که نام آن حرکت رقص محوری است.}}}}

پدیدۀ ایجاد فصول در طول سال، نتیجۀ حرکت زمین به دور خورشید و انحراف محور زمین نسبت به سطح مدار گردش آن است.

در طول مدار بیضی شکل گردش به دور خورشید چهار نقطه اهمیّت زیادی دارد و در حقیقت پدیده های ناشی از حرکت انتقالی زمین در همین چهار نقطه ایجاد می شود.

یکی از این چهار نقطه اعتدال بهاری است که در این نقطه گردش زمین در وضعیتی است که اشعۀ خورشید به طور عمودی در محل استوای زمین می تابد که در این حالت مقدار نور تابشی به دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی برابر بوده و طول مدت شب و روز نیز در دو نیمکره مساوی است و دایرۀ روشنایی کاملاً از محل دو قطب شمال و جنوب زمین می گذرد. این نقطه از مدار بیضی شکل که با اول فروردین سال شمسی همزمان است  نقطۀ اعتدال بهاری نامیده می شود .

از این پس ساکنان نیمکرۀ شمالی احساس می کنند خورشید به نیمکرۀ شمالی نزدیکتر می شود و نور و حرارت آن در این نیمکره بیشتر و در نیمکرۀ جنوبی کمتر می گردد و از نیمکرۀ جنوبی فاصله می گیرند. این روند تا سه ماه ادامه دارد و پس از سه ماه زمین در نقطۀ دیگری به نام نقطۀ انقلاب تابستانی قرار می گیرد. در این حالت اشعۀ خورشید به مدار رأس السرطان به طور عمودی بر زمین می تابد. این زمان تابستان نیمکرۀ شمالی و زمستان نیمکرۀ جنوبی است. در این حالت دایرۀ روشنایی تمام مناطق واقع در مدار قطبی شمال را پوشانده ولی قطب جنوب خارج از دایرۀ روشنایی واقع است.

در نتیجه در قطب شمال در طول 24 ساعت تقریباً روز است و خورشید پنهان نمی شود و در قطب جنوب تمام 24 ساعت شب است و سراسر منطقۀ قطب جنوب در تاریکی فرو می رود.

در نیمکرۀ شمالی روزها بلند است ولی بر عکس در نیمکرۀ جنوبی روزها کوتاه و هوا سرد بوده و زمستان کاملاً حکم فرماست. زمین در اول تیر ماه در این نقطه قرار دارد که به نقطۀ انقلاب تابستانی مرسوم است.

حرکت انتقالی زمین و پیدایش فصول

نقطۀ مهم بعدی سه ماه دیگر به طول می انجامد. در نقطۀ مهم بعدی که زمین در اول مهر ماه در آن قرار می گیرد دوباره اشعۀ خورشید به طور عمود بر استوای زمین می تابد و همان وضعیتی که در اعتدال بهاری در کرۀ زمین وجود داشت در این حالت نیز برقرار می شود و مجدداً دایرۀ روشنایی از قطبهای زمین عبور کرده و طول مدت شب و روز در استوا با هم برابر می گردد . این نقطه را نقطۀ اعتدال پاییزی می نامند .

از دوم مهر ماه میل تابش خورشید به سمت نیمکرۀ جنوبی است و هر روز که می گذرد به تدریج روزهای زمستان نیمکرۀ شمالی و تابستان نیمکرۀ جنوبی فرا می رسد تا جایی که زمین به نقطۀ  مهم چهارم میرسد در این حالت اشعۀ خورشید مستقیماً در مدار رأس الجدی می تابد که با تابستان نیمکرۀ جنوبی همزمان می شود. در این حالت دایرۀ روشنایی تمام مناطق واقع در مدار قطبی جنوبی را در بر می گیرد که در این زمان در قطب جنوب 24 ساعت روز و در قطب شمال 24 ساعت شب است.

در تابستان نیمکرۀ جنوبی روزهای نیمکرۀ شمالی کوتاه می شود . وقتی زمین در چنین حالتی قرار می گیرد نقطۀ انقلاب زمستانی است .

مطلبی دیگر از خبر آنلاین:

زمین ۱۳ تیر ۹۰ به دورترین فاصله از خورشید می‌رسد

نجوم - سیاره خاکی ما در گردش سالیانه به‌دور خورشید، امروز در دورترین فاصله از ستاره‌اش قرار می‌گیرد و در ساعت 19:24 به وقت تابستانی ایران، در فاصله 152,102,196 میلیون کیلومتری از خورشید می‌رسد.

ذوالفقار دانشی:

مدار زمین به دور خورشید، مداری بیضی‌شکل ولی نزدیک به دایره است، طوری‌که فاصله متوسط زمین از خورشید حدود 150 میلیون کیلومتر و تغییر فاصله آن در بیشترین و کمترین حالت (که به ترتیب اوج و حضیض نامیده می‌شود) حداکثر 5 میلیون کیلومتر یا 3% است. اگر می‌شد خورشید را با استفاده از فیلتری مناسب و ایمن در طول سال مشاهده و قطر ظاهری آن‌را اندازه‌گیری کرد، به‌وضوح می‌شد این تغییر ظاهری اندازه خورشید را در هفته دوم تیر و دی اندازه‌گیری کرد.

برخلاف باور بسیاری از مردم، تاثیر دور و نزدیک‌شدن زمین از خورشید بر روی تغییرات آب‌وهوایی بسیار ضعیف‌تر از تاثیر زاویه تابش خورشید است. در شهری مانند تهران، زاویه تابش خورشید به هنگام ظهر از 77.5درجه در روز اول تیر تا 30.5درجه در اول دی‌ماه متغیر است و این، تغییری 2 برابری را در نور دریافتی از خورشید در شهر تهران به‌همراه دارد. اما تغییر فاصله خورشید هم به‌نوبه خود تاثیرگذار است که می‌توان آن را در تفاوت دما و سرمای مناطق مشابه در نیم‌کره‌های شمالی و جنوبی زمین جستجو کرد. (تصویر زیر که در شمال اروپا گرفته شده، تغییر مسیر حرکت و ارتفاع خورشید را در طول سال نشان می‌دهد)

sun.jpg

به‌دلیل زاویه تمایل 23.4درجه‌ای محور دوران وضعی زمین نسبت به صفحه مداری، وضعیت فصل‌ها در نیم‌کره شمالی و جنوبی برعکس است. این روزها که در نیم‌کره شمالی در اوج تابستان به‌سر می‌بریم، نیم‌کره جنوبی شاهد پدیده‌های زمستانی است و شش ماه بعد، اوضاع برعکس می‌شود. در زمستان نیم‌کره شمالی، زمین به خورشید نزدیک‌تر است و در زمستان نیم‌کره جنوبی، زمین از خورشید دورتر؛ به همین دلیل سرمای زمستان در قطب جنوب شدیدتر از سرمای زمستان در قطب شمال است. همین وضعیت در جنگل‌های حاره‌ای نیم‌کره شمالی و جنوبی زمین نیز دیده می‌شود که به‌دلیل نزدیکی زمین به خورشید در تابستان نیم‌کره جنوبی، جنگل‌های این منطقه پرپشت‌ترند.

بیضوی بودن مدار زمین، پدیده‌های جالبی را به ‌همراه دارد که یکی از مشهودترین آن‌ها، تغییر طول ماه‌ها و فصل‌های سال است. می‌دانیم که در تقویم شمسی، شش ماه اول سال 31 روزه، 5 ماه بعد 30 روزه و ماه آخر 29 روزه است، به عبارت دیگر، شش ماه اول سال 186 روز و شش ماه دوم 179 روز به‌طول می‌انجامد. این درحالی است که مشاهدات نجومی نشان می‌دهد در هر فصل، خورشید به اندازه 90درجه در آسمان جابجا می‌شود که متناظر با جابجایی 90درجه‌ای زمین در مدارش است.

Earth%20Orbit.jpg

یوهانس کپلر، منجم آلمانی قرن هفدهم میلادی با بررسی حرکت سیارات متوجه شد که سیارات منظومه شمسی در مدارهایی بیضوی به‌گرد خورشید می‌گردند و هرچه به خورشید نزدیک‌تر شوند، با سرعت بیشتری گردش می‌کنند. این قانون که به قانون دوم کپلر مشهور شده، می‌گوید هرچه سیاره از خورشید دورتر باشد، با سرعت کمتری حرکت می‌کنند و درنتیجه برای طی مسافتی یکسان به زمان طولانی‌تری نیاز دارد. به همین دلیل است که در شش ماه اول سال، 186 روز طول می‌کشد تا زمین نیم‌دور به دور خورشید بگردد.

از آن‌طرف، در شش ماه دوم سال، زمین به خورشید نزدیک‌تر می‌شود، طوری‌که امسال در ساعت 4:02 پانزدهم دی به نزدیک‌ترین فاصله از خورشید ، حدود 149,545,000 کیلومتری می‌رسد. سرعت گردش زمین به دور خورشید زیاد می‌شود و به همین دلیل، 179 روز طول می‌کشد تا زمین 180 درجه به‌دور خورشید بگردد.

   


مطالب مشابه :


زاویه تابش خورشید

زاویه تابش خورشید ساعت جهاني به وقت تهران به نظر شما زاویه تابش آفتاب در ماه های
تاثیر عوامل اقلیمی در معماری

منطقه بنابر زاویه تابش خورشید نسبت به زاویه تابش آفتاب در زمستان کمتر » تهران :
تعیین سمت دقیق قبله

ﹾ90) + ﹾ23 = حداکثر زاویه تابش خورشید در تهران مثلاً این زاویه در تهران 38 درجه است.
مدار زمین بدور خورشید

با خط تابش خورشید که تهران، زاویه تابش خورشید به از خورشید در شهر تهران
به مناسبت روز هفتم خرداد؛ تعیین سمت دقیق قبله + جدول زاویۀ انحراف قبلۀ شهرهای پرجمعیت

ﹾ90) + ﹾ23 = حداکثر زاویه تابش خورشید در تهران مثلاً این زاویه در تهران 38 درجه است.
نمونه سوالات علوم زمین1

در تهران طول روزکمتر است 29-علت تفاوت زاویه تابش خورشید در عرضهای جغرافیایی مختلف
تاثیر اقلیم در معماری

شدت تابش خورشید در نظر خورشید که در زاویه تابش و تهران بندری در کنار
شکوهمندترین طلوع خورشید در زمین.بسیار جالب و دیدنی

شکوهمندترین طلوع خورشید در زمین.بسیار جالب و دانشگاه تهران . زمين شناسي اقتصادي در
علت کمانی بودن رنگین کمان

پرتوهای موازی خورشید که هر یک با زاویه تابش و زاویه میل خورشید در در تهران
برچسب :