آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی
یک مقاله پژوهشی ثمره یک کار تحقیقاتی بوده که پیش از نگارش مقاله انجام شده است. فرضیه علمی مورد بررسی در تحقیق صورت پذیرفته می بایستی فرضیه نوینی بوده باشد تا مقاله حاصل از آن قابلیت چاپ پیدا کند. تقریباً نوآوری پیش شرط اصلی تمامی ژورنالهای معتبر علمی جهت چاپ مقاله است. نوآوری و جدید بودن کار تحقیقاتی می تواند در بخش های مختلف یک مقاله یا کار تحقیقاتی نظیر اجرای روشی جدید، بررسی فرضیه جدید، رد فرضیه ی قدیمی، منطقه مطالعاتی جدید، ابزار جدید، گونه جدید و ...  لحاظ شده باشد. به طور معمول دانشمندان و محققان با کمک یافته های یکدیگر که سابقاً به شکل مقاله منتشر شده است، شاخه های مختلف علمی را توسعه می دهند. بنابراین سعی نمایید همسو با سایر محققان به تحقیق پرداخته و ایده ها و پرسش های نوینی را به جامعه علمی ارائه دهید.
نکته مهم: پیش از نگارش مقاله توصیه می شود صفحه اصلی مجله و فرمت مجله مورد هدف خود را مطالعه و بر مبنای آن مقاله خود را تنظیم نمایید. همان طور که در کلاس های آموزش مقاله نویسی ISI گفته شد، مجلات زیادی وجود دارند که جهت چاپ مقاله در آنها می بایستی از الگوی خاصی پیروی شده و یا دارای محدودیت از نظر تعداد لغات هستند. کلیه این اطلاعات در قسمت راهنمای نویسندگان یا guide for author ذکر شده است. پر واضح است درصورت عدم توجه به این نکته ممکن است پس از تدوین مقاله، مجبور به ایجاد تغییراتی در متن مقاله نگارش شده خود شوید.


مطالب مشابه :


فرمت مقاله نویسی

فناوری اطلاعات و ارتباطات - فرمت مقاله نویسی - سایتی جهت ارتباط بادانشجویان مدیریت و مهندسی
نمونه ای از فرمت مقاله نویسی

علوم تربیتی - نمونه ای از فرمت مقاله نویسی - مطالب مربوط به رشته های علوم تربیتی، روانشناسی
دانلود نرم افزار ویرایش متون انگلیسی برای مقالات

نوشتار حاضر سعی در ارائه نکات کاربردی و آشنایی با شیوه مقاله نویسی مطابق فرمت مجلات معتبر
پاسخ به سوالات

آموزش مقاله نویسی سابمیشن آخرین گام پس از نگارش مقاله بوده و پس از به فرمت در آوردن مقاله
فرمت مقاله فارسی دانشگاه تهران

تجارت الکترونیک دانشگاه نور طوبی - فرمت مقاله فارسی دانشگاه تهران - تحقیقات و یافته های علمی
آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی پیش از نگارش مقاله توصیه می شود صفحه اصلی مجله و فرمت مجله مورد هدف خود
دوره های آموزش مقاله نویسی

آموزش گام به گام مقاله نویسی (آموزش نحوه نگارش عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، روش کار یا
دانلود آموزش برنامه نویسی c و ++c با فرمت ppt

دانلود آموزش برنامه نویسی c و ++c با فرمت ppt. نوشته شده توسط : دانلود مقاله Database با فرمت ppt .
چند نمونه مقاله فارسی

چند نمونه مقاله فارسی را برای آشنائی دوستان با مقاله نویسی فرمت مقاله انگلیسی
کارگاه مقاله نویسی و استانداردهای تدوین مقالات ISI: از نگارش تا چاپ

آموزش مقاله نویسی، isi، برگزاری کلاس های آموزش مقاله نویسی ، نحوه اجرای فرمت
برچسب :