فرم قرارداد کار برای مدت معین در دفاتر اسناد رسمی

نمونه فرم قرارداد کار برای مدت معین کار، پس از بررسی های متعدد در کمیسیونبررسی و اصلاح قوانین دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تصویب و ارایه شد.   به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی سوالی که از سوی یکی از دفاتر اسناد رسمی درخصوص ایجاد رویه متحدالشکل برای روابط شغلی میان دفاتر اسناد رسمی و کارکنان آن مطرح شد، نمونه فرم "قرارداد کار برای مدت معین" که ماحصل بحث و بررسی های انجام یافته در جلسات متعدد کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران است، طراحی و تصویب شد که به پیوست این خبر، نمونه ای از آن جهت اطلاع همکاران به اطلاع می رسد.   نمونه فرم "قرارداد کار برای مدت معین":     قرارداد کار برای مدت معین

* پیش از تکمیل بخش های مختلف قرارداد ، به شیوه نامه ظهر فرم توجه شود.   
  شماره:                                                                     تاریخ :
مشخصات کارگر       نام و نام خانوادگی:                 نام پدر:       شماره شناسنامه :           محل صدور :            شماره ملی: تاریخ و محل تولد:                   وضعیت تأهل : متأهل       مجرد       تعداد اولاد:        وضعیت نظام وظیفه: مدرک تحصیلی مورد نیاز:                              نشانی محل سکونت:                                                                                                                                     تلفن :                       کدپستی:
مشخصات کارفرما نام و نام خانوادگی:                  نام پدر :            شماره شناسنامه:           محل صدور :         شماره ملی: سردفتر/ متصدی نشانی :                                                                                                                                                        کدپستی: تلفن:
مشخصات کارگاه دفتر اسناد رسمی شماره              واقع در
عنوان یا عناوین شغل  
مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ                     لغایت تاریخ                         از ساعت          تا ساعت            ایام هفته می باشد که جمعاً             ساعت در هفته می باشد.
شرح وظایف           
مرخصی ها و تعطیلات مرخصی ها طبق قانون کار به کارگر تعلق می گیرد و تعطیلات برابر مقررات مربوط به تعطیلات رسمی ادارات دولتی محل خواهد بود.
جمع کل حقوق ثابت و مزایای مستمر ماهانه  
  شروط مورد توافق   1)توافق شد حقوق و مزایای کارگر از محل 15 درصد حق التحریر اسناد تنظیمی در دفتراسناد رسمی موضوع ماده 3 اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن تأمین شود که پرداخت ما به التفاوت آن تا حداقل دستمزد به عهده کارفرماست. 2)چنانچه سهم کارگر از محل 15 درصد موضوع بند فوق بیش از حداقل حقوق و مزایا باشد ما به التفاوت بایستی به عنوان پاداش به کارگر پرداخت شود. 3) اگر کارگر قصد استعفاء داشته باشد باید حداقل از یک ماه قبل مراتب را به کارفرما اعلام نماید و نسبت به تکمیل امور محوله و تحویل اسناد، مدارک و لوازم تحویلی اقدام نماید. 4) توافق شد از مدت تعیین شده سه ماه از آن دوره آزمایشی تلقی و مشمول مقررات مربوط به این دوره شود . 5)کارگر مکلف است هم در مدت همکاری با دفتر و هم پس از آن ، همواره در حفظ اسرار و اخبار دفتر اسناد رسمی و مراجعین و کارکنان دفتر و اسناد ، دقت کافی به عمل آورده و در صورت بروز هر نوع مشکل یا خسارت ناشی از قصور و تقصیر در این امر ، مسئول پاسخگویی و متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود. 6)کارفرما حق فسخ قرارداد را در تمام طول مدت همکاری دارد و در این صورت ، مکلف است علاوه بر مطالبات معادل یک ماه حقوق و مزایا را به کارگر پرداخت نماید. 7)کارگر باید از مرخصی ماهانه خود در طول مدت قرارداد استفاده نماید مگر عدم استفاده به تقاضای کتبی کارفرما باشد که در این صورت مرخصی وی طبق مقررات قابل ذخیره شدن خواهد بود. 8) در خصوص تعیین مزد مبنا،کارگر با امضای ذیل قرارداد پذیرفت که انعقاد قرارداد با او و مزد مبنای وی بر اساس مدرک تحصیلی مورد نیاز برای همین شغل که از سوی وی ارائه شده پرداخت می شود ؛ حتی اگر او دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک مورد نیاز باشد و یا بعد از انعقاد قرارداد، مدرک بالاتری ارائه نماید که در حالت اخیر، الزام ضافه ای برای کارفرما ایجاد نخواهد نمود مگر در صورت توافق مجدد طرفین.
  امضای کارفرما                                                                                    امضای کارگر (متن قرارداد و شیوه نامه ظهر آن را دقیقاً مطالعه نمودم ، قبول دارم و اعتراضی ندارم)  
شماره بیمه : شماره قرارداد:                                                                                     تاریخ :
  تفکیک نسخ :       1) کارگر        2) اداره کار و امور اجتماعی         3) دفترخانه     *** شیوه نامه تکمیل قرارداد:   1-در مقابل عبارت «مدرک تحصیلی مورد نیاز»، مدرکی ذکر شود که بر اساس آن، کارفرما حقوق کارگر را پرداخت می کند. 2- عبارت «سردفتر/متصدی»، به این دلیل به این نحو پیش بینی شده است که در مواردی، کارفرما ممکن است به جای سردفتر، قائم مقام وی (مثلاً کفیل دفترخانه) باشد. 3- توصیه می شود از کارگر، معرف خواسته شود و ترجیحاً معرف وی از میان سردفتران یا دفتریاران باشد. 4- توصیه می شود در تعیین عنوان یا عناوین شغل، به مقررات مربوط به کارکنان دفاتر اسناد رسمی توجه شود. 5-بدلیل محدودیت حجم فرم، محتمل است که کادر پیش بینی شده برای قسمت «شرح وظایف» کافی نباشد؛ لذا می توان برگه ای را به قرارداد ضمیمه نموده و در آن تفصیلاً شرح وظایف را ذکر و در کادر «شرح وظایف»، عبارت «به شرح برگه ضمیمه که جزء قرارداد می باشد» را درج نموده و برگه ضمیمه را نیز به امضای طرفین رساند.


مطالب مشابه :


فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
نمونه فرم قرارداد

نمونه فرم قرارداد به طور دقيق بنويسيد.به طور نمونه: این قرارداد بین شرکت آلفا به
دانلود مجموعه نمونه قرارداد های پیمانکاری و ساختمانی

نمونه فرم قرارداد لوله کشی فاضلاب نمونه فرم موافقتنامه همکاری بین دو
نمونه قرارداد پیمانکار و كارفرما

نمونه قرارداد پیمانکار و كارفرما. بسمه تعالي. قراردادكار اين قرارداد مابين شركت
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) معرفی کتاب جرائم رایانه
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان دانلود جداول مورد نیاز جهت متره و برآورد
نمونه فرم قرارداد حسابداری

نمونه فرم قرارداد اسناد هزینه و سایر مدارک و انجام هرگونه هماهنگی و همکاری لازم با
فرم قرارداد کار برای مدت معین در دفاتر اسناد رسمی

برای روابط شغلی میان دفاتر اسناد رسمی و کارکنان آن مطرح شد، نمونه فرم "قرارداد همکاری
کتاب نمونه قراردادهای مدرن عباس بشیری منتشر شد

کتاب نمونه نمونه فرم شماره دو فرم تحویل خودرو قرارداد قرارداد توافق همکاری
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
برچسب :