دعای بخت گشایی فوری

دعای بخت گشایی فوری


01-300x193.jpg


برگرفته از نرم افزار صد باب بخت گشایی

من باب گشایش بخت دختران آورده اند که هر گاه زنی یا دختری را بخت بسته باشد این عزیمه را با مشک و زعفران بر پوست آهویا کاغذ نوشته و آن نوشته را در حقه کند و در خانه دختر پنهان کند خواستگار از هر طرف بسیار آید و شوهر موافق بر وی پیدا شود مجرب است وآزموده(هو هذا العزیمه

 بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحیم وَ اِذا اَخُذَناهُ مِنَ النبیین میثاقَهُم وَمَنکَ وَ مَن نوحٍ وش اِبراهیمٍ وَ موسی وَ عیسی بنَ مَریَم وَ اَخُذُنا مِنهُم میثاقاً غلیظا لَنسَئلَ الصادِقینَ عَنَ صِدقَهُم الرحِمینَ)

 با بقی دعا و اشکال طلسم را از همین لینک دنبال کنید

قاعده:

طبق اداب تعویذات که در این نرم افزار آمده باید انجام دهید

با جوهر روحانی و بر کاغذ زرد رنگ باید نوشت

اگر پوست آهو داشته باشید و بر آن بنویسید اثر بهتری دارد.

حقه:کوزه مانندی کوچک از جنس سفال یا چینی که آب نخورده باشد.

بعد از نوشتن باید آن را در حقه کنید و سر آن را ببندید و دیگر سر آن را باز نکنید و آن را در اتاق دختر پنهان کنید.

حتما میدانید که طبق آداب تعویذات باید زیر دعا نیت حاجتتان را بنویسید یعنی بنویسید

از همین لینک دنبال کنید

و قبل از آن هم باید امضای تعویذ را مینوشتید.البته این جزء آداب تعویذ است و در تمام موارد این نرم افزار باید رعایت شود و اگر من در جایی از قواعد بیان نمیکنم بدین معنی است که شما آداب تعویذات را خوب رعایت میکنید

و در آخر هم اداب شماره 13 و 14  را به مدت هفت روز انجام دهید.


.


مطالب مشابه :


دعای بخت گشایی فوری

دعای بخت گشایی فوری برگرفته از نرم افزار صد باب بخت گشایی. من باب گشایش بخت دختران
چند دعای مجرب برای بخت گشایی و ازدواج

دعای گشایش بخت , دعایی برای گشایش بخت , دعای ازدواج , دعای بخت گشایی فوری و مجرب ,
طلسم برای بازشدن شهوت مرد

بسیارمجرب گشایش بخت دعای گشایش کسب وآرامش گشایش بخت فوری بخت
طلسم محبت قوی ، طلسم عاشق کردن ، جذب دختران ، بخت گشا ، گشایش بخت ، دعا نویسی ، سرکتاب انلاین

طلسم محبت قوی ، طلسم عاشق کردن ، جذب دختران ، بخت گشا ، گشایش بخت فوری ، دعای مهر و
باطل سحر و گشایش بخت فوری

باطل سحر و گشایش بخت فوری. تا انشاالله با یاری خداوند متعال بتونم براتون دعای مورد نظر
دعای زبان بند قوی ،احادیث معصومین علیهم السلام باطل كردن سحر و طلسم ادعیه و اذکار بخت گشائی متفرقه.

دعای حاجت فوری ، دعای طلب دعای بخت گشایی ، دعای گشایش بخت ، باز کردن
دعای گشایش بخت بسیار مجرب !!!!!!!!

دعای گشایش بخت بسیار مجرب !!!!! یا فتاح اگر کسی بختش بسته باشد به دستور زیر عمل
دعای برآورده شدن حاجت، دعای فوری برآورده شدن حاجت، دعای سریع باطل کردن طلسم، باطل کردن سحر و طلسم، د

و بر سر ریزد و یکی نوشته در نزد خود نگه دارد جادو بر طرف شود.برای گشایش بخت دعای فوری
برچسب :