دعای برآورده شدن حاجت، دعای فوری برآورده شدن حاجت، دعای سریع باطل کردن طلسم، باطل کردن سحر و طلسم، د

برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو

 *** این عمل باطل سحر رو هر کسی میتواند انجام دهد لزومی ندارد که اجازه از استاد داشته باشید.لطفا این عمل را به تمام دوستان و آشنایانی که دسترسی به این سایت ندارند را آموزش دهید تا از ثواب آن بهره مند شوید***

برای باطل کردن هر گونه سحر و جادو روز پنجشنبه طناب برداشته و قد کسی که جادو زده شده اندازه گرفته شود و ۲۰۴ گره بر آن زده شود و به گره اولی سوره فلق خوانده شود و به گره دومی سوره ناس خوانده شود. و بدین ترتیب کلیه گره ها خوانده شود و در پایان هر گره گفته شود(باطل کردم جادوی فلان زایده فلان را) و نیت کند,وقتی گره ها تمام شد در کنار فرد مریض سوزانده شود.به اذن خداوند جادو باطل می شود.

شخص جادو شده باید این دعا را بخواند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ و سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ

قاعده:

روز پنج شنبه هر ساعتی خوبه فقط نیم ساعت قبل اذان و یک ساعت بعد اذان این کار رو بکنید

بهترین ساعت یک ساعت بعد اذان صبح روز پنج شنبه می باشد

طناب هم دقیقا اندازه شخص سحر شده باشه.میتونین از طناب کنف هم استفاده کنین که شکل این طناب رو هم در زیر ببینین.

دعای باطل سحردر هنگام گره زدن به ترتیب گره اول سوره فلق و گره دوم سوره ناس,گره سوم سوره فلق, گره چهارم سوره ناس و بدین ترتیب ادامه بدین تا پایان گره که ۲۰۴ گره بشه.

کسی که این گره هارو میزنه نباید خود شخص سحر زده باشه.در واقع شخص دیگری که حتما به سن بلوغ رسیده باشه. و نباید مصرف کننده مشروبات الکلی باشد.و اگر هم زن است  نباید تو دوران قائدگی باشد.

هر دو طرف قبل این عمل وضو بگیرند.(شخص سحر زده و شخصی که سوره ها را میخواند و طناب را گره میزند)

شخص سحر زده در این مدت گره زدن دعای بالا که ذکر شده را مرتبا تکرار کند.

سپس طناب را در  زیر پای شخص سحر شده بسوزانید طوری که دود آن به شخص سحر زده اصابت کند.

تمام جزئیات رو بیان کردم دیگه فکر نکنم جای سوال مونده باشه.این عمل چندین بار تجربه شده.حتما انجامش بدین و غفلت نکنین.

***بر خاتم انبیا محمد(ص) صلوات.***

باطل السحر

1-برای ابطال سحر کلمات زیر را بر کاغذی نوشته و بر گردن اویزان کنید که بسیار مجرب است:

«بسم الله الرحمن الرحیم عزمتُ علیکم بما عذیت به سلیمان انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم اهّیا شراهیّا بطوشا اجبارا پلموسا قهارا بحق کهیعص ذکر رحمة ربک زکریا اذنادی ربه نداءً خفیّا کما قل اعوذ برب النّاس ملک الناس..... (تا اخر سوره ی ناس را می نویسی).

2-هر کس را که سحر کرده باشند نقش زیر را 11 مرتبه نوشته در طول 11 روز با اب، شسته وبخورد .به اذن خداوند شفا یابد .مجرب است.(ترجیحا با زعفران بنویسید.)

246

260

257

254

258

253

247

259

252

255

262

248

261

249

251

256

 3-برای کسی که سحر شده است این عمل مجرب است .بر روی رگ راست گردن او از بالا به پایین نوشته شود«کهیعص» وبر روی رگ چپ گردن او نیز از بالا به پایین نوشته شود«حمعسق» .باید این ایات بزرگ نوشته شود ودر طهارت کامل باشید.

4-مرحوم کوهستانی رحمة الله می فرمود:اگر انسان تعقیبات نمازهای روزانه را مرتب بخواند همه چیز در انها هست ونیاز به دعاهای ابطال سحر ندارد.

5-برای معالجه ی کسی که سحر شده وقادر بر جماع نیست ،سه عدد تخم مرغ پخته را پوست گرفته وبه ترتیب بنویسید بر تخم مرغ اولی:«حتی اذا رکبا فی الفلک خرقها» (کهف/71) وبر دومی بنویسید:«اولم یر الذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شی حی افلا یومنون» وبر سومی:«فاستغلظ فاستوی علی سوقه» .پس اولی را بخورد .اگر گشاده شد فبها.وگرنه دومی را خورده .واگر نشد با خوردن سومی حتما گشاده خواهد شد.(با زعفران بنویسید)

6-چنانچه مرد وزنی که تمایل زناشویی ندارند وسحر شده اند عمل زیر را انجام دهند سحر انها باطل خواهد شد:

مرغ سیاهی تهیه کرده ومنتظر تخم گذاری او باشند ،بلافاصله بعد از تخم گذاری ،ان را اب پز کرده .قسمت بالایی تخم مرغ که تیزتر است این حروف نوشته شود:«مالامالالالالا» .سپس تخم مرغ را شکسته ،نیمی از ان را زن ونیمی دیگر را مرد بخورد سحر باطل خواهد شد .این عمل مجرب است .

7-از امور مجرب برای زنی که سحر شده وبسته شده ان است که هم وزن  یک قران اب تهیه نماید وبا همان اب غسل کند .این عمل سریعا اثر می بخشد.(قابل توجه خانمهایی که در امر ازدواج بسته شده اند وهمچنین خانمها یی که در امورات دیگر بستگی در کارشان هست ودست به هر کاری می زنند به بن بست می رسند واموراتشان پیش نمی رود)

8-برای ابطال سحر (ایه ی 81/سوره ی یونس) را نوشته وبر گردن خویش اویزان کند یا بر کاشی نوشته بشوید وبخورد .این عمل بسیار مجرب است.«فلما القوا قال موسی ما جئتم......(تا) عمل المفسدین»

باطل السحر

1:هر کس (ایه ی 102/سوره ی بقره) را بر طشتی بنویسد(منظور ظرف) وبا کندر بخور دهد در خین نوشتن ایه وبا اب بشوید واز ان بخورد سحر وجادو بر ان اثر نخواهد کرد:(واتبعوا ما تتلو الشیاطین ...الی اخر)

2:اگر (ایه ی 144/ال عمران) را بر کسانی که جادو گری وسحر می کنند بخوانند سحرشان موثر واقع نمی شود وتاثیری ندارد:(وما محمد الا رسول....(تا)سیجزی الله الشاکرین)

3:اگر (ایه ی 144/ال عمران )را بر جامه ی زن یا دختری که برایش سحر کرده اند بنویسد سحرش باطل می شود

4:هر کس (ایه ی 100/نسا) را بر دست راست بنویسد وان را بلیسد وتا هفت روز متوالی به این دستور عمل نماید در مدت عمر سحر بر او اثر نکند:(ومن یهاجر فی سبیل الله...تا اخر)

5:هر کس  7 روز (ایه ی 100/نساء)را یک بار در اغاز روز وپیش از انکه چیزی بخورد وضو بگیرد واین ایه را بر دست راست خود بنویسد وبلیسد سحر بر او اثر نمی کند

6:برای دفع جادوگران وسحر کنندگان وهمچنین دفع شیاطین (ایات 54-55-56/سوره اعراف)را که به ایه ی سخره معروف است را بخوانید:(ان ربکم الله الذی.....(تا) قریب من المحسنین)

7:رسول خدا به حضرت علی فرمودند:هر کس که از ساحر ویا شیطان بترسد باید (ایه ی 54/اعراف) را بخواند:(ان ربکم الله الذی....(تا)تبارک الله رب العالمین)

8:برای دفع سحر (ایه ی 81و82/سوره ی یونس)و (ایات 117-118-119/اعراف) را روی پوستی نوشته وبر شخص سحر زده ببندید

((فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81)

و يحق الله الحق بكلماته و لو كره المجرمون (82)))

و((واوحینا الی موسی ان ...(تا) صاغرین))

۹:(ایه ی 81/اسراء)را با زعفران وگلاب بر کاسه ای چینی بنویسید وبه خورد شخص سحر زده بدهید ،از هر نوع سحری که

مبتلا باشد عافیت می یابد:(قل جاء الحق وزهق الباطل....الی اخر)

10:هر کس (سوره ی شعرا)را بنویسد وان را بر خروس سفید ببندد وان را رها کند ،ان خروس می رود ودر موضعی می ایستد که اگر انجا را بکنند در ان موضع گنج یا سحری دفن می باشد

11:از حضرت علی (ع) روایت است که (ایه ی 35/قصص) همراه با بسم الله وبالله ،تعویذ سحر وترس از سلطان (منظور فرد بزرگی ) است که باید 7 مرتبه خوانده شود:(باسم الله وبالله)،(سنشدعضدک باخیک ...(تا) الغالبون)

12:برای ابطال سحر هفتاد مرتبه(ایه ی 33/سوره ی الرحمن) را بر کاسه ی اب پاکی بخواند وبه گوشه های محل کسب وجلوی منزل مسکونی خود بپاشد که مجرب است:(یا معشر الجن والنس...(تا) الا بسلطان)

جهت ابطال سحر بزرگ

 یا محمد براستی که جادو از قدیم بوده و چنان نیست که به چیزی ضرر زند جز به اجازه من پس هر کس دوست دارد از اهل عافیت از جادو باشد و به او ضرر نزند باید بخواند :

 

اللهم رب موسی و خاصه بکلامه و هازم من کاده بسحره بعصاه و معیدها بهذالعود ثعبانا و ملقفها افک اهل الافکو مفسد عمل الساحرین و مبطل کید اهل الفساد من کادنی بسحرا و بضر عامدا " او غیر عامد اعامه او

 

لا اعلمه و اخافه او لا اخافه او لا فاقطع من اسباب السموات عمله حتی ترجعه عنی غیر نافذو یا ضارلی و لا شامت بی انی ادرء بعظمتک فی نحور الاعداء فکن لی منهم مدافعا احسن مدافعه و اتمها یا کریم.

 

پس هر زمانی که او اینها را بگوید او را نه سحر جادوگر جنی و نه انسی هر گز زیان نزند.

 

جهت ابطال سحر بزرگ

 یا محمد براستی که جادو از قدیم بوده و چنان نیست که به چیزی ضرر زند جز به اجازه من پس هر کس دوست دارد از اهل عافیت از جادو باشد و به او ضرر نزند باید بخواند :

 اللهم رب موسی و خاصه بکلامه و هازم من کاده بسحره بعصاه و معیدها بهذالعود ثعبانا و ملقفها افک اهل الافکو مفسد عمل الساحرین و مبطل کید اهل الفساد من کادنی بسحرا و بضر عامدا " او غیر عامد اعامه او

 لا اعلمه و اخافه او لا اخافه او لا فاقطع من اسباب السموات عمله حتی ترجعه عنی غیر نافذو یا ضارلی و لا شامت بی انی ادرء بعظمتک فی نحور الاعداء فکن لی منهم مدافعا احسن مدافعه و اتمها یا کریم.

 پس هر زمانی که او اینها را بگوید او را نه سحر جادوگر جنی و نه انسی هر گز زیان نزند.

 جهت ابطال سحر

 حضرت علی (ع) فرمود: هرکس بر پوست آهو بنویسد و نزد خود نگهدارد سحر از او باطل میشود

 بسم الله و بالله ماشاءالله بسم الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله بکلماته و لوکره المجرمون فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فغلبو هنالک وانقلبو صاغرین بسم الله و قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء" منصورا" وجعلنا من بین ایدیهم سدا" و من خلفهم سدا" فاغشیناه فهم لا یبصرون و القی السحره ساجدین قالو امنا برب العالمین رب موسی و هارون قال امنتم به قبل ان اذن لکم انه لکبیر کم الذی علمکم السحر قالو ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرها بحق کهعیص و بحق حمعسق و بحق صم بکم عمی فهم لا یسمعون و لا یتکلمون.

 سوره مبارکه «تکویر» را در خانهای که سحر شده باشد بخوانند و موضوع سحر معلوم نباشد خداوند آن را ظاهر میفرماید و شر آن را دفع مینماید انشاءالله تعالی

 بسم الله الرحمن الرحیم (1) إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ (2) وَإِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ (3) وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ (4) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (5) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (6) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (7) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (9) بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (10) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (11) وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ (12) وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَتْ (13) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (14) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (15) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (16) الْجَوَارِ الْکُنَّسِ (17) وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ (18) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (19) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ (20) ذِی قُوَّةٍ عِندَ ذِی الْعَرْشِ مَکِینٍ (21) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ (22) وَمَا صَاحِبُکُم بِمَجْنُونٍ (23) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِینِ (24) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ (25) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ (26) فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ (27) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ (28) لِمَن شَاءَ مِنکُمْ أَن یَسْتَقِیمَ (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ (30) 

 

ابطال سحر

 

این کلمات را سه روز هنگام صبح بر کاغذی نوشته و بر آب جاری بیاندازد سحر باطل میشود باذن الله تعالی:

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم ذَکَرْنا مِنْ حَیْثُ نَسینا وَ عافیانا مِنْ حَیْثُ بَلینا وَ وَصَلْنا مِنْ حَیْثُ قَطَعْنا وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحمَّدٍ وَ آلِهِ اَجْمَعینَ

 

رفع خصومت

جهت رفع خصومت و دشمنی آیه 17 سوره یس رانوشته و با خود نگه دارید. اگر میخواهید تا دیگران از خصومت و دشمنی دست بردارند اگر میتوانید این آیه را نوشته و به یکی از طرفین بدهید. و اگر نمیتوانید فقط این آیه رابنویسید و از آن نگهداری نمایید. 

ابتدا وضو بگیرید نیت کنید و سپس شروع به نوشتن آیه نمایید. شرح این آیه این است.

بسم الله الرحمن الرحیم * وَمَا عَلَیْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ *

 

باز شدن شخص بسته 

 برای باز شده شخص بسته شده این آیات شریفه را بنویسید و به همراه شخص نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم 

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بقره 74

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ بقره 156

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا اسرا 82

و نیز آوردهاند اگر کسی را بسته باشند سوره مبارکه مریم را بنویسد و بشوید و بخورد گشاده میگردد انشاءالله تعالی

دعای باطل السحر

هر کس بنویسد و با خود دارد از جمیع طلسمات و جادو در امان باشد واگر کسی را طلسم و جادو کرده باشند بنویسد با زعفران و گلاب در آب حل کرده و بخورد و بر سر ریزد و یکی نوشته در نزد خود نگه دارد جادو بر طرف شود.برای گشایش بخت و گشایش کار نیز مفید است.

بسم الله الرحمن الرحیم خَتَمَ الله عَلی قُلوُبِهِم وَ عَلی سَمعِهِم وَ عَلی اَبصارِهِم غِشاوَةٌ وَ لَهُم عَذابٌ عَظیم وَ مِن النّاس مَن یَقول امَنّا بِالله وَ بِالاخِرَةِ وَ ما هُم بِموُمِنین یُخادَعون الله وَالّذینَ امَنو وَ ما یَخدَعون اِلاّ اَنفُسَهُم وَ ما یَشعَروُن فی قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ الله مَرَضاً وَ نُنَزِّلُ مِنَ القُران ما هُوَ شَفاءٌ وَ رَحمَةٌ لِلموُمِنین یا ارحَمَ الرّاحِمین قالَ موسی ما جِئتُم بِه السِّحر اِنَّ اللهَ لا یُصلِح عَمَلَ المُفسِدین فَسَیَکفیکََهُمُ الله وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیم لا حَولَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ باللهِ العَلیِّ العَظیم اِنّا لُلّه وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعوُن وَ اُفَوِّضُ اَمری اِلی الله اِنَّ اللهَ بَصیرٌ باِلعِباد یا اَرحَم الرّاحِمین

تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه

 

اللهم إنی أسألک بفضائل بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم وبعظمتها وبجلالها وبثنائها وبهیبتها وبحرمتها وبجبروتها وبملکوتها وبکبریائها وبعزتها وبقدرتها وبقوتها وبسرها وبسر اسم الله الأعظم الذی فیها.

 

دعای تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه


صرفا در امر حلال استفاده شود

 

کسی که ازدواج نموده و با همسرش از لحاظ عشق و علاقه و مهر و محبت مشکل دارد و طرف مقابلش نسبت به او سرد شده است، با نام و یاد خداوند باریتعالی 72 دانه فلفل سیاه کاملا سالم بردارد و آنها را در کف دست چپ گرفته و دانه به دانه در دهان قرار دهد و هر دانه را که در دهان میگذارد یک بار آیه الکرسی شریفه را بخواند و سپس فلفل را در آتش زغال اندازد. پس از اینکه هر فلفل را در آتش می اندازد بگوید:

 

 (توکلو یاخدام هذه الایة الشریفة بجلب مجامع روحانیات فلان ابن فلانة حتى یاتینی ویصالحنی وابطلو ودمرو جمیع الاسحار والارصاد المرصودة لکرههی لی بحق هذه الایة ومافیها من السر والاسراروالنور والانوار بارک الله فیکم وعلیکم).

 

سپس با دانه دوم فلفل هم دقیقا همین کار را انجام دهد تا 72 دانه فلفل تمام شود.
اگر این عمل بطور صحیح و به دقت سه شب متوالی انجام شود (بدون کم و زیاد) به اذن و اراده پروردگار سبحان و برکاتش هر گونه کینه و کراهت بین طرفین از بین خواهد رفت و هر گونه سحر و طلسم و چشم زخم و بستگی بین آنها از بین خواهد رفت و مهر و محبت و صمیمیت بین قلوب برخواهد گشت. و این از اسرار این آیه مبارکه شریفه است.


توجه فرمائید:

 

شرایط پاکی و طهارت بطور کامل رعایت شود.

آیه الکرسی شریفه با قرائت صحیح و با ترتیل قرائت شود.

سه شب متوالی عمل تکرار شود.

دانه های فلفل باید کاملا سالم باشند.

صرفا در امر حلال استفاده شود. در امر غیر حلال بی فایده است.

نیاز به اذن دارد.


اللهم ثبتنا بأمرک وأیدنا بنصرک وارزقنا من فضلک.

 

برچسب‌ها: باطل کردن سحر و طلسم، دعای باطل شدن طلسم و جادو، دعای مهر و محبت قوی، دعای مهرمحبت شوهر، دعای مهرمحبت همسر، دعای جلب نظر، دعای جلب محبت شوهر، دعای مهرمحبت کردن، تماس بادعانویس خوب، دعای سریع و فوری محبت تاریخ ارسال: یکشنبه 8 دی 1392 ساعت 23:30 | نویسنده: حسین بابائی | چاپ مطلب 2 نظر  

دعای عظیم الشان برای مشکل گشائی و ابطال سحر و طلسم

 

اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، من الأزلِ إلى الأبدِ على ما تعلقَ بهِ علمُ اللهِ عز وجل .

 

دعایی عظیم الشان برای مشکل گشائی و ابطال سحر و طلسم

 

حرز عظیم الشان ذیل آثار عدیده و فواید عظیمه در گره گشائی و دفع آفات و سحر و طلسم و جمیع بلیات دارد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم .بسم الله قاسم کل جبار عنید وجنی مرید وشیطان مکید باللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس والقمر اذا اتسق وبالعلی وما خلق (قل أعوذ برب الفلق.....................................................  ..الخ).ومن شر کل ذی شر جنی وشیطان ونمام وبهتان ومن یتعرض للنساء و من یفزع الصبیان ومن بناه بالطورومن أرساه بالکرسی ومن سواه بالعرش ومن أعلاه بالأفلاک الجاریات بالسماء العالیة بالنجوم الثاقبةبالأفلاک القدسیة بالأقسام السریانیةبالکلمات العبرانیة بالأحرف الیونانیةو النوررانیة بنور النور و ما غشى موسى على جبل الطور فخر موسى صعقا فتدکدک الجبل من هیبته فصار هباء منثورا بالصیحة الکبرى بالزجرة العظمىبمن نادى موسى أننی أنا الله رب العالمین أزجر الوارد والصادر من الملاعین بمحصنات حجبیةحجبت کل کائد ومعاند وصخب صاخب وطردته عن(فلان),عزمت على کل من قام وقعد وقاسم بقل هو الله أحد............................  .....الخ)عزمت علیکم بأدعیة الإنحاس وقطعت عنکم الإحساس بقل أعوذ برب الناس.............................................   ...الخ)ورد الله الذین کفروا بغیضهم لم ینالواخیراوکفى الله المؤمنین القتال وکان الله قویا عزیزا.واذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یومنون بالأخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أکنة أن یفقهوه وفی أذانهم وقرا واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا والله من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الأرض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وسلم.قواعد:

با اتجاه به قبله نوشته و شرایط پاکی و طهارت کامل رعایت گردد.

پس از نوشتن سه بار قرائت شود.

با گلاب و زعفران و در کاغذ بدون خط و با قلم غیر مستعمل نوشته گردد.

در منزل نگهداری و یا با خود به همراه  داشته باشد.

 

اللهم یا أرحم الراحمین ارحمنا وإلى غیرک لا تکلنا وعن بابک لا تطردنا ومن نعمائک لا تحرمنا ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقک سلِّمْنا.

التماس دعا

 

 

برچسب‌ها: باطل کردن سحر و طلسم، باطل کردن طلسم، دعا برای باطل شدن سحر و جادو، دعای باطل شدن سحر، دعای جلوگیری از طلسم، دعای قوی جلوگیری از سحر و طلسم، دعای باطل کردن طلسم، دعای باطل شدن طلسم، باطل السحر قوی، تماس با دعانویس باتجربه تاریخ ارسال: شنبه 7 دی 1392 ساعت 23:35 | نویسنده: حسین بابائی | چاپ مطلب 0 نظر  

دعای باطل کردن سحر و طلسم

 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین


دعای باطل کردن سحر و طلسم

راهکار موثر زیر بسیار مجرب است و اگر انجام شود، به اذن و اراده پروردگار، شخص مسحور و طلسم شده علاج خواهد شد.
آیات شریفه ذیل را در سه عدد کاغذ بنویسید و با آنها استحمام کنید. جوهر این نوشته باید از جوهر روحانی باشد (زعفران و گلاب و مسک).
انجام استحمام آن به دلیل عظیم الشان بودن این نوشته، باید در مکانی باشد که دستشوئی و حمام جداگانه باشد. (برخی از آپارتمانها دستشوئی و حمام در یک مکان است که انجام این استحمام خاص در آنها گناهی عظیم است).
پس از نوشتن، ورقه را در یک ظرف بزرگ مملو از آب (تشت) قرار دهید به گونه ای که نوشته های داخل آن کاملا در آب حل شود. میزان آب داخل تشت باید برای استحمام کفایت کند. سپس ورقه را از آن خارج نموده و ابتدا دو لیوان از آب تشت بنوشید و در آخر، باقی مانده آب را برای استحمام استفاده کنید. در هنگام استحمام داخل یک تشت خالی استحمام کنید که آب باقی مانده از این استحمام را بتوانید پس از استحمام در اطراف منزل بپاشید. عمل استحمام را سه روز با سه ورقه جداگانه تکرار کنید. پس از سه روز با استعانت خداوند جل جلاله کاملا اثرات سحر و طلسم از بین خواهد رفت و مسحور معالجه خواهد شد و پس از آن، همیشه در امان خواهد بود.

آیات کریمه ای که باید روی ورقه بدون خط نوشته شود این است:


بسم الله الرحمن الرحیم کهیعص حم عسق الم المر الر ن طه یس طس طسم ق حم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الله لا اله الا هو الحى القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الأرض من ذا الذى یشفع عنده اإلا بإذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض ولا یؤده حفظهما وهو العلى العظیم یا أیها الذین ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ویشف صدور قوم مؤمنین واذا مرضت فهو یشفین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین قل هو للذین ءامنوا هدى وشفاء ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه الکنود وإنه على ذلک لشهید وإنه لحب الخیر لشدید أفلا یعلم إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور إن ربهم بهم یومئذ لخبیر الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فى تضلیل وأرسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولى دین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذى یوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس اللهم إنى ابطلت کل عمل سحر وتوکیل وتسلیط عن فلان ابن فلانة بالله العظیم وبکلامه القدیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم.

قواعد:

نیاز به انصراف عمار مکان نیست.

در هنگام نوشتن طهارت کامل ثوب و بدن داشته باشید و رائحه خوش استفاده کنید.

آیات کریمه باید بر روی کاغذ بدون خط نوشته شود.

جوهر آن از گلاب و زعفران و مسک و قلم آن غیر مستعمل باشد.

اذن عام دارد.


التماس دعا

 

 

 

برچسب‌ها: دعای باطل کردن طلسم، باطل کردن جادو و سحر، باطل کردن سحر و طلسم، دعای جلوگیری از طلسم، باطل کننده سحر و طلسم، دعای باطل کننده سحر و جادو، دعانویس خوب قم، دعای دفع سحر و جادو، دعای باطل شدن طلسم، مطالب مشابه :

دعایی قوی و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر

دعا - ياسين - دعایی قوی و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر دعای باطل السحر مجرب ,
طلسم احضارات/دعای محفوظ ماندن,دعای باطل السحر قوی,دعای افزایش رزق و روزی/نکاتی در نوشتن تعویذ...آموز

وبسایت شخصی سيدخليل شاکری (شاکر)سردرود - طلسم احضارات/دعای محفوظ ماندن,دعای باطل السحر قوی
دعای برآورده شدن حاجت، دعای فوری برآورده شدن حاجت، دعای سریع باطل کردن طلسم، باطل کردن سحر و طلسم، د

دعای باطل السحر. باطل کردن سحر و طلسم، دعای باطل شدن طلسم و جادو، دعای مهر و محبت قوی
قویترین باطل السحر

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل - قویترین باطل السحر - در خصوص مسایل مختلف www.x95.blogfa.com
قوی ترین دعای باطل سحر,

من باب باطل السحر آورده اند که به جهت دفع سحر که عقد الرجال نموده باشند یا غیره این عزیمه را
قویترین باطل السحر

قویترین باطل السحر پیشانی خود را روی مهر شما قرار دهند دعای باطل سحر شما روز به روز قوی
انجام دعا و دستورات بسيار بسيار مجرب

مورد هجوم سحر بودند غیر از این مراحل به نظرم هر دختری نیاز به یک باطل السحر قوی و باطل
باطل‌السحر

باطِل‌ِ سِحْر، یا باطلالسّحر، هر آنچه‌ در بی‌ اثر کردن‌ سحر و جادو و رماندن‌ دیوان
طلسم برای بازشدن شهوت مرد

بخت گشایی،سرکتاب،طالع بینی،باطل السحر - طلسم برای بازشدن شهوت مرد - بخت گشایی،سرکتاب،طالع
روشی مجرب و سریع برای باطل کردن طلسم و سحر

ماساژ دادن ناحیه دردناک بدن بعد از اینکه آیات باطل السحر بر آن باطل کننده طلسم قوی و
برچسب :