دعای گشایش بخت فوری

 • دعای بخت گشایی فوری

  دعای بخت گشایی فوری

  دعای بخت گشایی فوریبرگرفته از نرم افزار صد باب بخت گشاییمن باب گشایش بخت دختران آورده اند که هر گاه زنی یا دختری را بخت بسته باشد این عزیمه را با مشک و زعفران بر پوست آهویا کاغذ نوشته و آن نوشته را در حقه کند و در خانه دختر پنهان کند خواستگار از هر طرف بسیار آید و شوهر موافق بر وی پیدا شود مجرب است وآزموده(هو هذا العزیمه  بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحیم وَ اِذا اَخُذَناهُ مِنَ النبیین میثاقَهُم وَمَنکَ وَ مَن نوحٍ وش اِبراهیمٍ وَ موسی وَ عیسی بنَ مَریَم وَ اَخُذُنا مِنهُم میثاقاً غلیظا لَنسَئلَ الصادِقینَ عَنَ صِدقَهُم الرحِمینَ)  با بقی دعا و اشکال طلسم را از همین لینک دنبال کنید قاعده: طبق اداب تعویذات که در این نرم افزار آمده باید انجام دهید با جوهر روحانی و بر کاغذ زرد رنگ باید نوشت اگر پوست آهو داشته باشید و بر آن بنویسید اثر بهتری دارد. حقه:کوزه مانندی کوچک از جنس سفال یا چینی که آب نخورده باشد. بعد از نوشتن باید آن را در حقه کنید و سر آن را ببندید و دیگر سر آن را باز نکنید و آن را در اتاق دختر پنهان کنید. حتما میدانید که طبق آداب تعویذات باید زیر دعا نیت حاجتتان را بنویسید یعنی بنویسید از همین لینک دنبال کنید و قبل از آن هم باید امضای تعویذ را مینوشتید.البته این جزء آداب تعویذ است و در تمام موارد این نرم افزار باید رعایت شود و اگر من در جایی از قواعد بیان نمیکنم بدین معنی است که شما آداب تعویذات را خوب رعایت میکنید و در آخر هم اداب شماره 13 و 14  را به مدت هفت روز انجام دهید.. • چند دعای مجرب برای بخت گشایی و ازدواج

    ان شاء الله پس از چهل روز در صورتی که مانعی مثل سحر یا بستگی وجود نداشته باشد ازدواج خواهد نمود. آن دعا این است :(لا اله الا الله والله اكبر أسالك اللهم بعد أربعين ورحمتك ان تتفضل على فلانة بنت فلانة ببعل مبارك فإنها بيدك ولا يملكها غيرك يا ذو الفضل العظيم والوجه الكريم والإحسان القديم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ).توجه:به جای فلانه بنت فلانه نام خود و مادرش را بنویسد.2-    دعایی برای ازدواج و بخت گشاییبرای جلب خواستگار زیاد و تسهیل امر ازدواج ، با حضور و توجه قلبی سوره های مبارکه ذیل را بر آبی پاک قرائت کند و در روز جمعه قبل از اذان مغرب با آن آب غسل کند و بعد از آن سوره مبارکه طه را سه مرتبه قرائت کند ، به اذن خداوند متعال خواستگاران زیادی پیدا خواهند شد. سوره های مبارکه ذیل را قرائت کند :1-سورة الفلق ( 7 مرتبه ).2-سورة الناس ( 7 مرتبه ).3-سورة الإخلاص ( 71 مرتبه ).4-سورة طه ( 2 مرتبه)5-سورة الكافرون ( یک مرتبه ) .3-    دعایی برای ازدواج  فوری و بخت گشایی سریعبرای میسر شدن و تسهیل امر ازدواج ، سوره مبارکه الفجر را یکبار بر مقداری آب پاک بخواند و سپس مقداری مناسب حنا در آن آب بریزد و حنا را بر موهایش بگذارد (ترجیحا روز جمعه صبح این کار را انجام دهد). سپس در روز جمعه بعد از نماز عصر اعمال ذیل را انجام دهد :اول اینکه : سوره مبارکه الرحمن را هفت بار قرائت کند و سپس این دعا را بخواند:(اللهم بحق عروس القرءان سورة الرحمن اجعلني عروسا لبعل مبارك يعينني على طاعتك.)دوم اینکه: در یک ورقه بدون خط این حرز را بنویسد و بر گردن آویزد (در کیف دعا بر گردن بیاویزد) :10 مرتبه بسم الله بنویسد. سپس 10 مرتبه حرف واو را بنویسد ( و ) . بعد از آن سه مرتبه حرف میم را بنویسد ( م ) . و بعد از آن سه مرتبه حرف لام را بنویسد ( ل ) . و سپس این آیه شریفه را بنویسد:بسم الله الرحمن الرحيم " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. و در پایان حرز بنویسد:( اللهم ابعث بعلاً صالحاً يأتي لفلانة بنت فلانة بحق هذه الأسماء وبحق محمد واله الطيبين الطاهرين . )بجای فلانه بنت فلانه نام خودش و مادرش را بنویسد. 4-    ختم مجرب برای بخت گشایی و ازدواجبرای پسران و دخترانی که امر ازدواج بر آنها سخت شده است و با مشکل مواجه شده اند ختم شریفه ذیل که مجرب است و مدت آن یک هفته است پیشنهاد میشود:هفتاد مرتبه آیه الکرسی بخواند.هفتاد مرتبه سوره اخلاص قرائت کند.هفتاد مرتبه سوره شریفه ناس را قرائت کند.هفتاد مرتبه سوره شریفه فلق را قرائت کند.این ختم مجرب است و به اذن خداوند تبارک و تعالی نتایج سریع دارد.5-     دعای ازدواج و بخت گشایی آسان و سریعبرای ...

 • طلسم برای بازشدن شهوت مرد

  لیست دعاها وطلسمات   طلسم برای بازشدن شهوت مرد طلسم افزایش مال وثروت طلسم بخت گشایی سرکتاب بازکردن باطل السحر سرکتاب دیدن طلسم بازشدن شهوت طلسم احضارمحبت طلسم بیقرارکردن معشوق طلسم احضارمحبت دعای مهرومحبت دعای احضارمحبت ازراه دور جلب احضار طلسم بازکردن شهوت طلسم برای بازشدن شهوت مرد طلسم مجرب مال وثروت بخت گشایی دعای باطل السحر سرکتاب بازکردن باطل السحر دعای رفع کدورت دعای صلح وآشتی باطل السحر طلسم افزایش مال وثروت طلسم بازشدن شهوت بخت گشایی سریع ومجرب بخت گشایی دختران بخت گشایی وازدواج باطل السحر زبان بند دعای وسعت رزق دعاهای مجرب گشایش بخت علوم غریبه احضارموکل احضارجن تسخیرموکل تسخیرجن باطل السحر بخت گشایی سریع ومجرب دعای محبت علوم ماوراء علوم خفیفه جن زدگی علائم جن زدگی علائم سحروجادو جن زدگی احضارجن علائم طلسم وجادو علائم ومشخصات سحروجادو علائم ومشخصات جن زدگی طلسم بازشدن شهوت مرد سرکتاب بازکردن باطل السحر دعای سریع الاجابه برای بازشدن بخت دعای سریع الاجابه بخت گشایی دعای سریع الاجابه گشایش بخت بخت گشایی وازدواج باطل السحربسیارمجرب بخت گشایی سریع بخت گشایی40روزه باطل السحر دعای ازدیاد محبت دعای محبت فوری دعای وسعت رزق دعای سازش بین همسر دعای بازگشت مطلوب دعای برگشتن سرکتاب بازکردن سرکتاب دیدن طلسم افزایش شهوت علائم ومشخصات جن زدگی بخت گشایی مجرب بخت گشایی بخت گشایی وازدواج بخت گشایی سریع ومجرب سرکتاب بازکردن سرکتاب بااحضارموکل سرکتاب باقرآن علم جفر احضارموکل تسخیرجن دعای چشم زخم دعای چشم ونطر دعای چشم شور دعای رفع چشم ونظر دعای چشم زخم بخت گشایی سریع بازگشایی بخت بسیارمجرب بازگشایی بخت سریع بازگشایی بخت وازدواج بخت گشایی باطل السحر باطل کردن هرنوع سحروجادو دعای محبت دعای سریع الاجابه برای خانه دارشدن دعای سریع الاجابه برای بخت گشایی دعاهای مجرب گشایش بخت دعاهای مجرب سرکتاب بازکردن علائم ومشخصات سحروجادو علائم ومشخصات جن زدگی دعای درامان ماندن از اجنه وشیاطین دعای دورکردن اجنه وشیاطین دعای دورکردن شیاطین واجنه دعای جن زدگی علوم غریبه استادعلوم غریبه بخت گشایی بسیارمجرب باطل کردن هرنوع سحروجادو سرکتاب بازکردن سرکتاب دیدن باطل السحر باطل کردن سحرهای سنگین باطل کردن سحرهای بزرگ ابطال سحروجادو ابطال طلسم بازگشایی بخت تلسم افزایش مال وثروت تلسم بازشدن شهوت تلسم احضارمحبت تلسم بیقرارکردن مطلوب تلسم احضارمحبت سلیمانی بخت گشایی سریع بخت گشایی سرکتاب بازکردن طالع بینی کف بینی ستاره بخت عنصرشناسی باطل السحر باطل کردن هرنوع سحروجادو ابطال جادو ابطال سحروجادو ...

 • طلسم محبت قوی ، طلسم عاشق کردن ، جذب دختران ، بخت گشا ، گشایش بخت ، دعا نویسی ، سرکتاب انلاین

   طلسم محبت قوی ، طلسم عاشق کردن ، جذب دختران ، بخت گشا ، گشایش بخت ، دعا نویسی ، سرکتاب انلاین

  فال 2 شهریور ، طلسم محبت فوری ، دعای مهر و محبت قوی ، سرکتاب انلاین ، ذاکر ، تاروت کبیر ، فال قهوه تاریخ: شنبه 2 شهریور 1392, 10:54 ق.ظنویسنده: ذ م فال روزانه ۲ شهریور امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ دسته بندی : فال روزانه معتبر , برچسب ها : فال محبت , فالستان , شیخ بهایی , طلسم ثروت , دفینه و گنج , رام کردن دل دختر , گشودن شهوت , نظرات: (0)طلسم محبت قوی ، طلسم عاشق کردن ، جذب دختران ، بخت گشا ، گشایش بخت ، دعا نویسی ، سرکتاب انلاین تاریخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392, 09:48 ق.ظنویسنده: ذ م فال روزانه ۳۱ مرداد امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ دسته بندی : فال روزانه معتبر , برچسب ها : طلسمات جدایی , بستن زبان مادر , راضی شدن به ازدواج , فال قهوه و تاروت , طلسم دفینه , یافتن کار دعا , نظرات: (0)فال 30 مرداد ، دعا و طلسم محبت قوی ، عاشق کردن دختر ، جذب پسران ، سرکتاب انلاین ، تاروت کبیر ، فال قهوه تاریخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392, 10:00 ق.ظنویسنده: ذ م فال روزانه ۳۰ مرداد امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ دسته بندی : فال روزانه معتبر , برچسب ها : تاروت کبیر , طلس محبت قوی , بدست اوردن دل , دعا نویس , طلسم جدایی , دفینه , بستن زبان و شهوت ,

 • باطل سحر و گشایش بخت فوری

  باطل سحر و گشایش بخت فوری

  امروز توی یکی از وبلاگ ها این رو برای دوست عزیزم پیدا کردم دعاهای دیگه رو که توی کتابهای خودم دارم هم تا چند دقیقه دیگه آپ میشه   هر وقت دختری را بخت بسته باشند این دعا را نوشته در گردن دختر ببندد و بعد از ۴۰ روز او را شوهر پیدا شود  

 • دعای زبان بند قوی ،احادیث معصومین علیهم السلام باطل كردن سحر و طلسم ادعیه و اذکار بخت گشائی متفرقه.

 • دعای گشایش بخت بسیار مجرب !!!!!!!!

  دعای گشایش بخت بسیار مجرب !!!!!!!!

  یا فتاح <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  اگر کسی بختش بسته باشد به دستور زیر عمل نماید انشاءالله گشایش صورت خواهد پذیرفت سوره انا اعطیناک الکوثر  را هفت مرتبه بر یک ظرف چینی با گلاب و زعفران بنویسد سپس آنرا شسته و آن دختر بخورد انشاءالله بختش گشوده خواهد شد.                                                  مرید مولا علی  اللهم عجل لولیک الفرج  

 • دعای برآورده شدن حاجت، دعای فوری برآورده شدن حاجت، دعای سریع باطل کردن طلسم، باطل کردن سحر و طلسم، د

  دعای برآورده شدن حاجت، دعای فوری برآورده شدن حاجت، دعای سریع باطل کردن طلسم، باطل کردن سحر و طلسم، د

  برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو  *** این عمل باطل سحر رو هر کسی میتواند انجام دهد لزومی ندارد که اجازه از استاد داشته باشید.لطفا این عمل را به تمام دوستان و آشنایانی که دسترسی به این سایت ندارند را آموزش دهید تا از ثواب آن بهره مند شوید*** برای باطل کردن هر گونه سحر و جادو روز پنجشنبه طناب برداشته و قد کسی که جادو زده شده اندازه گرفته شود و ۲۰۴ گره بر آن زده شود و به گره اولی سوره فلق خوانده شود و به گره دومی سوره ناس خوانده شود. و بدین ترتیب کلیه گره ها خوانده شود و در پایان هر گره گفته شود(باطل کردم جادوی فلان زایده فلان را) و نیت کند,وقتی گره ها تمام شد در کنار فرد مریض سوزانده شود.به اذن خداوند جادو باطل می شود. شخص جادو شده باید این دعا را بخواند. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ و سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ قاعده: روز پنج شنبه هر ساعتی خوبه فقط نیم ساعت قبل اذان و یک ساعت بعد اذان این کار رو بکنید بهترین ساعت یک ساعت بعد اذان صبح روز پنج شنبه می باشد طناب هم دقیقا اندازه شخص سحر شده باشه.میتونین از طناب کنف هم استفاده کنین که شکل این طناب رو هم در زیر ببینین. در هنگام گره زدن به ترتیب گره اول سوره فلق و گره دوم سوره ناس,گره سوم سوره فلق, گره چهارم سوره ناس و بدین ترتیب ادامه بدین تا پایان گره که ۲۰۴ گره بشه. کسی که این گره هارو میزنه نباید خود شخص سحر زده باشه.در واقع شخص دیگری که حتما به سن بلوغ رسیده باشه. و نباید مصرف کننده مشروبات الکلی باشد.و اگر هم زن است  نباید تو دوران قائدگی باشد. هر دو طرف قبل این عمل وضو بگیرند.(شخص سحر زده و شخصی که سوره ها را میخواند و طناب را گره میزند) شخص سحر زده در این مدت گره زدن دعای بالا که ذکر شده را مرتبا تکرار کند. سپس طناب را در  زیر پای شخص سحر شده بسوزانید طوری که دود آن به شخص سحر زده اصابت کند. تمام جزئیات رو بیان کردم دیگه فکر نکنم جای سوال مونده باشه.این عمل چندین بار تجربه شده.حتما انجامش بدین و غفلت نکنین. ***بر خاتم انبیا محمد(ص) صلوات.*** باطل السحر 1-برای ابطال سحر کلمات زیر را بر کاغذی نوشته و بر گردن اویزان کنید که بسیار مجرب است: «بسم الله الرحمن الرحیم عزمتُ علیکم بما عذیت به سلیمان انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم اهّیا شراهیّا بطوشا اجبارا پلموسا قهارا بحق کهیعص ذکر رحمة ربک زکریا اذنادی ربه نداءً خفیّا کما قل اعوذ برب النّاس ملک الناس..... (تا اخر سوره ی ناس را می نویسی). 2-هر کس را که سحر کرده باشند نقش زیر را 11 مرتبه نوشته در طول 11 روز با اب، شسته وبخورد .به اذن خداوند شفا یابد .مجرب است.(ترجیحا ...