نحوه تخصیص زمین و اخذ مجوز ساخت و پایان کارشهرکهای صنعتی

کسانیکه دارای مجوز صنعتی جهت تولید و فعالیت صنعتی از سازمان صنایع و معادن

و یا سازمان جهاد کشاورزی هستند جهت تخصیص زمین لازم است مراحل زیر را پیگیری فرمایند :

تکمیل و ارائه فرم درخواست زمین به انضمام تصویراعلامیه تاسیس به دفتر مدیرعامل ، تایید و تصویب مدیرعامل.

متقاضیان محترم پس از ارائه اعلامیه تاسیس یا نامه انتقالی خود به مدیر عامل یا معاونت امور برنامه ریزی و نظارت ، مشاوره های اولیه لازم را در زمینه طرح مورد نظر دریافت خواهند نمود و همچنین در این مرحله در مورد بعضی از صنایع خاص انطباق طرح مذکور با ضوابط زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد.

انتخاب زمین مناسب از روی نقشه هر شهرک صنعتی مورد درخواست در زون بندی های مربوطه در واحد واگذاری زمین.

ارائه تصویر شناسنامه متقاضی یا متقاضیان ( در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد علاوه برتصویر شناسنامه اعضا هیئت مدیره ، ارائه تصویر اساسنامه ، اظهارنامه ثبتی ، آگهی روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار و آخرین تغییرات اساسنامه شرکت نیز الزامی می باشد ) به واحد واگذاری زمین .

تکمیل فرم نشانی اضطراری.

تکمیل فرم تعهد ساخت و ساز.

اخذ برگ محاسبه حق بهره برداری از اموربرنامه ریزی و نظارت.

تحویل برگ محاسبات مالی به کارشناس مالی و اخذ شماره حساب بانکی جهت واریز درصد نقدی هزینه ها و سایر مدارک لازم از قبیل چک و... به متقاضی.

ارائه فیش واریزی مبالغ نقدی و تحویل چکها و سفته های لازم به کارشناس مالی.

1) تمامی چکها باید مربوط به بانکهای عضو شتاب باشد.

2) چکها به نام متقاضی معتبر خواهد بود.

کارشناس مالی پس از دریافت مدارک وبررسی و تنظیم نهایی آنها، تصاویر مدارک ارسالی متقاضی را جهت تنظیم دفترچه قرارداد به اموربرنامه ریزی و نظارت ارجاع می نماید.

تحویل دفترچه قرارداد تخصیص زمین به متقاضی:

پس از تکمیل شدن پرونده توسط متقاضی ، دفترچه قرارداد در دو نسخه تنظیم شده و به امضای متقاضی ، مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت شهرکها رسیده وپس از ثبت یک نسخه تحویل متقاضی می گردد.

معرفی متقاضی به دفتر فنی جهت تحویل زمین وارائه برو کف:

در این مرحله متقاضی جهت تحویل زمین به دفتر فنی معرفی می شود ، دفتر فنی نیز طبق برنامه در کوتاهترین زمان ممکن ، زمین مورد نظر را به متقاضی تحویل نموده و صورتجلسه تحویل زمین را تنظیم و به واحد واگذاری جهت تکمیل پرونده و ارائه به متقاضی تحویل می نماید.

در صورت افزایش و یا کاهش متراژ تحویلی با متراژ مندرج در قرارداد، متقاضی با مراجعه به امور برنامه ریزی و نظارت درخواست اصلاح قرارداد طبق متراژتحویلی را می نماید.

امور برنامه ریزی و نظارت ، پس از بررسی دقیق مدارک مربوطه، نسبت به محاسبه مابه التفاوت افزایش و یا کاهش متراژ تحویلی با متراژ مندرج در قرارداد اقدام و آن را به کارشناس مالی اعلام می نماید.

کارشناس مالی مانده مبالغ حسابهای فی مابین را اصلاح نموده و با دریافت و یا پرداخت مابه التفاوت نتیجه را به اموربرنامه ریزی و نظارت اعلام داشته و اصلاحات لازم در دفترچه قرارداد اعمال می گردد.

نکات مهم:

- تمام امضاها توسط متاضی جهت تشکیل پرونده باید یکسان باشد.

- در مورد اشخاص حقوق اسناد و فرمها فقط توسط اعضایی که حق امضا دارند و در صورتیکه ممهور به مهر شرکت باشد قابل قبول است.

- در صورتیکه متقاضی حداکثر تا 2 ماه پس از امضای قرارداد جهت صدور مجوز احداث ساختمان اقدام ننماید شرکت شهرکهای صنعتی مجاز به فسخ قرارداد می باشد.

- در صورتیکه متقاضی بدون اخذ مجوز احداث ساختمان از این شرکت اقدام به ساخت و ساز بر روی زمین نماید کلیه خسارات وارده مطابق قوانین و مقررات از متقاضی دریافت می شود.

 

نحوه دریافت مجوز احداث ساختمان :

- تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز احداث ساختمان(فرم شماره یک ).

- تائیدیه امور مالی شرکت مبنی بر نداشتن معوق و تسلیم سفته های مربوط به بدهی های طرف قرارداد به شرکت.

- صورتجلسه تحویل زمین درشهرک صنعتی که بروکف آن مشخص گردیده باشد(فرم شماره 2 ).

- ارائه پلان معماری و نقشه دیوارکشی تهیه شوده توسط متقاضی و اخذ تاییدیه کارشناسان اجرایی و محیط زیست شرکت با رعایت ضوابط ذیل :

* حداقل 35% زمین تخصیصی بعنوان زیربنا درنظر گرفته شود.

* فاصله تمام ساختمانها از دیوار واحد صنعتی 5 متر باشد.ساختمان نگهبانی تا زیر بنای 60 متر مستثنی است.

* نقشه فضای سبز برروی پلان مشخص باشد به گونه ای که حداقل 15% زمین تخصیصی را شامل شود.

* سپتیک ذخیره فاضلاب غیر جذبی برروی پلان مشخص شود.

- ارائه 3 سری نقشه های اجرایی با تمام جزییات براساس پلان معماری تایید شده و اخذ تاییدیه نظام مهندسی.

- معرفی مهندس ناظر و ارائه فرم نظارت (فرم شماره 3) که توسط طرف قرارداد و مهندس ناظر در رشته ساختمان تکمیل می گردد.

- تکمیل فرم زمان بندی ساخت و ساز.

- امضای مجوز احداث ساختمان توسط مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی

 

نحوه دریافت پایان کار ساختمان:

- تکمیل فرم درخواست پایان کار توسط متقاضی

- ارائه گزارش های دوره ای مهندس ناظر در 3 مرحله:

مرحله اول : اتمام عملیات فونداسیون

مرحله دوم: پایان ساخت اسکلت ساختمانها

مرحله سوم: اتمام عملیات ساختمانی براساس نقشه ها و ضوابط

ـبازدید از ساخت و ساز انجام شده توسط کارشناسان اجرایی شرکت.

- اخذ گواهی از امور مالی شرکت مبنی بر نداشتن بدهی معوق.

- تکیمل فرم تعهدنامه مندرج در دفترچه ضمایم قرارداد و امضای آن توسط متقاضی

 

2- نحوه واگذاری، تقسیط و استفاده از بخشودگیهاÙ

*حق بهره برداری از اراضی و تاسیسات در شهرکهای صنعتی بصورت ذیل دریافت می گردد :

الف) مبلغ 30% قرارداد بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 36 ماه هر سه ماه یک بار یک قسط دریافت می گردد.

ب)متقاضیانی که حق بهره برداری از زمین و تاسیسات را بصورت نقدی پرداخت نمایند مشمول 12% تشویق نسبت به مبلغ قرارداد می شوند

ج) بهای حقوق بهره برداری از زمین و تاسیسات برای ایثارگران و دارندگان ثبت اختراع به نسبت حق السهم آنان در شرکت طرف قرارداد به دو صورت می باشد:

- 20% نقد و اقساط 48 ماهه هر سه ماه یکبار یک قسط (بدون تغییر در مبلغ کل قرارداد)

- 5% بخشودگی از کل مبلغ قرارداد و اقساط 36 ماهه

* متقاضیان احداث واحدهای صنعتی که همزمان با پرداخت به موقع پیش قسط و اقساط مربوط به هزینه حق بهره برداری از تاسیسات، (که بر اساس جدول زمانبندی طرح تایید شده توسط مشاور معتمد شرکت و یا سازمان) موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده اند پس از تایید شرایط احراز توسط هیئت مدیره شرکت از 50% باقیمانده اقساط بعنوان تشویق بهره مند می گردند

شرایط :

الف) احداث زیربنا حداقل 35% از زمین

ب) دریافت گواهی پایان کار ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان

پ)دریافت و ارائه پروانه بهره برداری ازسازمان صنایع و معادن و یا سایر دستگاه های ذیربط

ت) نداشتن اقساط معوقه و پرداخت بدون استمهال اقساط سر رسیده شده

ث) نداشتن تخلف از ضوابط ساخت وساز در شهرکهای صنعتی مطابق با مفاد دفترچه قرارداد

ج) حداقل سهم نقدی در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی پرداخت نموده باشد.

چ) ارائه جدول زمانبندی اجرای طرح در زمان انعقاد قرارداد

 

* واگذاری واحدهای کارگاهی :

الف) حداکثر زیربنای این واحدها 192 مترمربع می باشد.

ب) تمامی خدمات مورد نیاز از قبیل آب، برق و راه دسترسی آسفالته تا ورودی این واحدهای کارگاهی تامین شده است.

ج) واگذاری این واحدها به یکی از اشکال ذیل :

ــ فروش نقدی

ــ فروش بصورت نقد و اقساط در مناطق برخوردار بصورت 30% نقد و اقساط 18 ماهه و برای مناطق غیر برخوردار 30% نقد و اقساط 24 ماهه

 

3- نحوه واگذاری انشعابات آب، برق، تلفنÙ

1ـ دریافت معرفی نامه توسط متقاضی از امور برنامه ریزی و نظارت به شرکتهای توزیع، آب و فاضلاب و مخابرات

2ـ متقاضی پس از دریافت معرفی نامه ها با مراجعه به ارگانهای مربوطه اقدام به دریافت انشعابات مینماید.

 

4-تعاریف ایثارگریÙ

بر اساس تعاریف ذکر شده در تبصره یک از ماده یک قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران به شرح زیر مبنای عمل قرار گیرد:

الف) رزمندگان داوطلب کسانی هستند که بر اساس گواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهادسازندگی حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند.

ب) آزادگان کسانی هستند که بر اساس گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامی ایران بوده اند.

ج) جانبازان کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن حداقل به میزان ده درصد (10% ) جانباز شناخته شده اند.

د) خانواده معظم شهدا ، مفقود الاثر و اسراء کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد شهید حداقل یکی از اعضا درجه یک خانواده خود را ( پدر- مادر- همسر- فرزندان ) در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به عنوان شهید، مفقودالاثر و اسیر تقدیم انقلاب نموده اند.

در ضمن هر ایثارگر فقط یک بار می تواند از تسهیلات فوق بهره مند گردد.

 

5- دستور العمل نحوه تغییر نام، تغییر کاربری و تعویض دفترچه قرارداد تخصیص زمینÙ

شرایط تغییر نام :

1ـ نقل و انتقال موضوع قرارداد قبل از پایان حداقل ساخت و نصب سوله ممنوع است.

تبصره: موارد زیر با موافقت شرکت استانی مجاز می باشد:

الف) انتقال از شخص حقیقی به شخص حقوقی دیگر اعم از حفظ سهامداران فعلی و یا تغییر در ترکیب سهامداران به شرط حفظ حداقل یکی از سهامداران

ب) انتقال از شخص حقوقی صاحب قرارداد به شخص حقوقی دیگر با حفظ ترکیب سهامداران قبلی و یا غیر آن

2ـ تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و بدهی مالی طرف قرارداد تا زمان تغییر نام قرارداد (تعهدات سررسید نشده عیناً پس از طی تشریفات قانونی به طرف جدید در قبال اخذ تضمین مناسب و کافی منتقل می گردد.)

3ـ واریز سه در هزار مبلغ قرارداد توسط متقاضی بابت تغییر نام به حساب شرکت شهرکهای صنعتی جهت انجام خدمات اداری مربوط به تغییر نام

4ـ طرف قرارداد لزوماً باید زمینی را که تحویل گرفته به طور کامل و یکجا و نه بصورت جزئی به متقاضی جدید تحویل نماید.

5ـ شخص حقیقی یا حقوقی که طرف جدید قرارداد می باشد می بایست دارای مجوز فعالیت باشد.

مراحل تغییر نام :

1ـ تقدیم درخواست تغییر نام با ذکر نام و مشخصات شخصی که قرار است قرارداد تخصیص زمین به نام ایشان شود به ضمیمه مجوز فعالیت شخص یاد شده به شرکت شهرکهای صنعتی

2ـبررسی شرایط درخواست دهنده توسط امور اجرایی، امور مالی و دفتر حقوقی شرکت و اعلام نظر واحدهای مزبور

3ـ موافقت شرکت با درخواست، در صورت احراز شرایط مقرر و سپس ارجاع پیگیری امر به واحد امور برنامه ریزی و امور نظارت

4ـ اعلام مجدد شرایط از جمله واریز هزینه انجام خدمات اداری مربوط به تغییر نام به متقاضی از سوی واحد امور برنامه ریزی و نظارت و تعیین زمانی جهت حضور متقاضی با در دست داشتن مدارک مربوط به پرونده و طرف جدید قرارداد جهت حضور در محل شرکت و امضای بخش مربوطه دفترچه قرارداد تخصیص زمین

5ـ در صورت وجود تعهدات و دیون سررسید نشده در پرونده اخذ تضمین مناسب و کافی از طرف جدید قرارداد

6ـ امضای نهایی ستون انتقالات دفترچه قرارداد توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی

توجه: پس از طی مراحل ششگانه یاد شده، شرکت شهرکهای صنعتی صرفاً طرف جدید قرارداد را به طرفیت خود شناخته و تمامی روابط قرارداد خویش را به طرفیت شخص جدید تعریف می نماید.

 

6- تسویه بدهیهای متقاضیانÙ

الف) در صورتی که توسط دایره حقوقی شرکت، طی مکاتبه ای متقاضیان از وجود بدهی مطلع شده باشند:

1ـ متقاضی به امور مالی مراجعه و طی صورتحسابی، وضعیت بدهی وی تا این تاریخ اعلام می گردد،که معمولاً متقاضی یا نقداً به حساب واریز می کند و یا به دستور مدیریت عامل نسبت به تقسیط آن اقدام می گردد سپس به محض دریافت چکهای مربوطه، عملیات تسویه حساب وی آغاز می گردد.

2ـ چکهای دریافتی از این بابت، تحویل بانک و به تفکیک کد متقاضی و به ترتیب سررسید اسناد مالی صادر می گردد و در هنگام وصول از بدهی متقاضی کسر می گردد.

3ـ پس از تسویه حساب، طی مکاتبه ای داخلی، نسبت به استرداد اصل سفته ها و چکهای واخواستی، از دایره حقوقی، اقدام لازم صورت پذیرفته و در قسمت اسناد انتظامی در گاوصندوق امور مالی بایگانی و سند حسابداری صادر و بایگانی می گردد.

4ـ پس از وصول آخرین چک دریافتی از متقاضی (به شرح بند1)، در صورت مراجعه و درخواست متقاضی، نسبت به تحویل اصل سفته ها و چکهای برگشتی به وی اقدام و سند حسابداری آن نیر صادر و بایگانی می گردد.

ب) در صورتی که متقاضی قبل از اقدامات امور حقوقی شرکت برای تسویه بدهیهای خود به شرکت مراجعه نماید:

اگر متقاضی قبل از ارجاع اسناد واخواستی به دایره حقوفی و در اسرع وقت جهت تسویه بدهی خود به امور مالی شرکت مراجعه نماید، امور مالی نسبت به صدور صورتحسابی حاوی کلیه بدهی هیا متقاضی تا این تاریخ اقدام و سپس نامبرده به بانک مراجعه و طی فیشی مبالغ مذکور در صورتحساب را واریز و یک نسخه از فیش مذکور را به امور مالی ارائه می نماید، سپس طی نامه ای کتبی از شرکت درخواست استرداد کلیه اسناد (اعم از چک و سفته های واخواستی) خود را نموده و پس از موافقت مدیریت، امور مالی کلیه اسناد واخواستی (که وصول شده است) را رسماً تحویل متقاضی می نماید.

 

7- نحوه انصراف از قرارداد تخصیص زمینÙ

الف- تقدیم درخواست کتبی و دفترچه قرارداد به همراه ضمائم آن به امور برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اعلام انصراف نسبت به قرارداد تخصیص زمین

ب- پذیرش درخواست یاد شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی و ارجاع پیگیری امر به کارشناسان امور مالی شرکت

تذکرات :

تذکر1ـ کلیه وجوه پرداختی متقاضی انصراف به شرکت، پس از تخصیص زمین به شخص واجد شرایط دیگر به مشارالیه مسترد خواهد شد. در صورتیکه از تاریخ قرارداد متقاضی بیش از یک سال گذشته باشد هزینه حق نظارت و پشتیبانی مسترد نخواهد شد.

تذکر2ـ طرف قراردادی که از قرارداد تخصیص زمین انصراف می دهد مکلف است به محض تقدیم انصراف، از زمین تخصیصی رفع ید و تصرف نماید و آن را تحویل شرکت نماید و از زمان تقدیم انصراف به بعد هر گونه تصرف در اراضی تخلف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی است.

 

8- شرایط و مراحل ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی، در بانکهای عامل به هنگام اعطای تسهیلاتبانکی Ù

الف ـ ارائه نامه ای از بانک عاملی که قصد اعطای تسهیلات را دارد خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اعلام موافقت با ترهین اراضی تخصیصی محل اجرای طرح

ب ـ اعطای وکالت از سوی طرف قرارداد تخصیص زمین به شرکت شهرکهای صنعتی مطابق متن نمونه تنظیمی از سوی دفتر حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی

ت ـ ارسال پاسخ نامه بانک مبنی بر پذیرش تعهد نسبت به ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی (مشروط به بررسی وضعیت قراردادی طرف قرارداد تخصیص زمین و سایر ملاحظات و توجهات قانونی و موافقت با ترهین)

ث ـ ( متعاقب دستور بانک به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند) ارائه نامه ای از دفتر اسناد رسمی خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر معرفی نماینده جهت امضای سند

ج ـمعرفی نماینده شرکت شهرکهای صنعتی به دفتر اسناد رسمی جهت امضای سند

تذکر: امضای سند ترهین توسط نماینده شرکت شهرکهای صنعتی منوط به تسویه کامل دیون و تعهدات طرف قرارداد در قبال شرکت شهرکهای صنعتی تا زمان ترهین می باشد


مطالب مشابه :


فیش حقوقی پرسنل آموزش و پرورش استان گلستان

زیـست پـژوهان گنبـد کـاووس - فیش حقوقی پرسنل آموزش و پرورش استان گلستان - وبلاگ علمی، آموزشی
فیش حقوقی کارکنان سنگ آهن بافق

۩۞۩انجمن وبلاگ نویسان۩۞۩ - فیش حقوقی کارکنان سنگ آهن بافق - بافق طلایی در مرکز ایران(Bafgh Forum
ناگفته های چوپان دروغگو !

فیش حقوفی ریاضی دانان
تصویر بهار در شعر شهریار

فیش حقوفی ریاضی دانان
نحوه تخصیص زمین و اخذ مجوز ساخت و پایان کارشهرکهای صنعتی

ارائه فیش واریزی اگر متقاضی قبل از ارجاع اسناد واخواستی به دایره حقوفی و در اسرع وقت
برچسب :