خواص برخی از سوره های مبارکه قرآن

***خواص برخی از سوره های مبارکه قرآن***

خواص سوره های مبارکه:

هود، یوسف، رعد، حجر، نحل، نمل، روم، انشقاق، سجده، لقمان،رحمان، قمر، ص، ضحی، اعلی،شرح

۱- خواص سوره مبارکه هودعلیه السلام

اگرسوره مبارکه هود را بداون خط خوردگی بنویسد وهمراه دارد، در جنگ سلاح بر وی کار نکند و نصرت یابد. مجرّب است.

۲- خواص سوره مبارکه یوسف علیه السلام

اگرسوره مبارکه یوسف را بداون خط خوردگی بنویسد وزن بر خود بیاویزد، فرزند پسر خوبرو و معصوم می آورد.

۳- خواص سوره مبارکه رعدعلیه السلام

این سوره مبارکه برای خرابی دشمن و هلاک ظالم استفاده می شود...

توضیحات بیشتر در صفحه ۶۰ کتاب

۴- خواص سوره مبارکه حجر

اگرسوره مبارکه حجر را بنویسد وهمراه دارد، سود و معامله و خرید وفروش وی زیاد می شود و محبوب قلوب می گردد.

۵- خواص سوره مبارکه نحل و نمل

اگرسوره مبارکه نحل یا نمل را بنویسد وبر دیوار باغی آویزان کند، بر هیچ درختی میوه نماند و بر زمین ریزد. و اگر آنرا نوشته درمنزل قومی دفن کنند، در مدت یک سال متفرق و پریشان شوند.از خدای تعالی بترس و این عمل را نکنی مگر برظالم.

۶- خواص سوره مبارکه روم

اگرسوره مبارکه روم را بنویسد ودر شیشه دهن تنگ اندازدوآنرا نوشته درخانه کسی دفن کند، هرکس در آن خانه است یا به آن وارد می شود مریض می گردد.  واگر آنرا به آب باران ششسته و در ظرف فخّار(سفال) اندازد واز آن آب دشمان بنوشند، همه مریض می گردند. و اگر کسی با آن آب روی خود بشوید چشم درد می گردد و بیم کور شدن نیز می رود.

۷- خواص سوره مبارکه انشقاق

اگرسوره مبارکه انشقاق بنویسد وزن وی که باردار نمی شود آنرا باخود دارد، حامله می شود. و اگر نوشته و بر چهاپایان بندد، از آفات ایمن می شوند.و اگربر دیوار خانه  نویسد، خزندگان وارد آن نمی شوند. 

 

۸- خواص سوره مبارکه سجده

اگرسوره مبارکه سجده را بنویسد وآنرا به آب باران ششسته و درآن آب سرمه درست کندو برچشم کشد،یا باآن آب چشم را بشوید، برای چشم درد نافع است.

۹- خواص سوره مبارکه منافقون

اگرسوره مبارکه منافقون رابردردچشم یا سایر دردها و زخم ها بخواند، به اذن الله زایل گردد.

۱۰- خواص سوره مبارکه لقمان

اگرسوره مبارکه لقمان را باسوره مبارکه لیل بنویسد وآنرا به آب ششسته و به شخصی که تب مزمن دارد بنوشاند، تب زایل گردد. اگرسوره مبارکه لقمان را بنویسد وآنرا به بازوی مریض ببندد، تب زایل گردد. 

۱۱- خواص سوره مبارکه قمر

اگرسوره مبارکه قمر را در روز جمعه بنویسد وآنرا بر سر بندد، کارهای سخت بر ویآسان گردد. 

۱۲- خواص سوره مبارکه رحمان

اگرسوره مبارکه رحمان را بنویسد وآنرا با خود دارد، از درد چشم در امان باشد. اگر این سوره مبارکه رابنویسد و به آب پاک شسته و به شخصی که مرض طحّال دارد بنوشاند، بهبودی یابد.

۱۳- خواص سوره مبارکه ص

اگر خواهی حاکم یاقاضی  معزول گردد، سوره مبارکه ص را در ظرف شیشه ای بنویسد وآنرادر محل جلوس وی دفن کند، حاکم یا قاضی ظرف سه روز معزول گردد.

۱۴- خواص سوره مبارکه والضحی

اگرسوره مبارکه ضحی را به نام غایب بخواند، سالم مراجعت کند. اگر چیزی را فراموش کنداین سوره مبارکه رابخواند، به اذن الله به یادش می آید.

۱۵- خواص سوره مبارکه اعلی

اگرسوره مبارکه اعلی رابر گوشی که درد می کند بخواند، بهبودی یابد.وآنرا نوشته و بر چشم بندد، برای چشم درد نافع است.واگرآنرا نوشته و به شخص کندذهن بندد، حافظه وی زیاد می شود.

۱۶- خواص سوره مبارکه شرح

اگرسوره مبارکه شرح را در ظرف شیشه ای اندازد و باگلاب بشوید و بنوشد، برای رفع غم ومشغولیت فکری مفید است. اگر بعد از نماز های پنجگانه آنرا مکرّر بخواند،خداوند امورش راآسان می سازد. واگرآنرا نوشته و به شخص کندذهن بنوشاند، حافظه وی زیاد می شود.

۱۷- خواص سوره مبارکه قدر شریف

اگرسوره مبارکه قدر را ۴۱ مرتبه بخواند، وبعداین دعا را ۴۱ مرتبه بخواند وبعد حاجتش رابخواهد، انشاء الله برآورده می شود. مجرّب است:

اللَّهُمَّ یا مَن یَکفنی عن خلقه جمیعاًو لا یَکفی عنهُ احدٌ من خلقه یااحدٌ من لااحدٌ له القطع الرّجاءُإِلّا منكَ وخابت الآمال الّا فیک وسدّت الطّرق الّا الیک یا غیاث المستغیثین اَغِثني اَغِثني اَغِثني اَغِثني اَغِثني اَغِثني اَغِثني.

اگرسوره مبارکه قدر را در تکه ای از لباس فردی با نام فرد و مادر وی با زعفران بنویسد، و در حالتیکه غرق خواب باشد بر روی سینه وی گذارد؛ هر کاریکه در عمرش کرده باشد خواهد گفت.

۱۸- خواص سوره مبارکه فیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢)وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣)تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤)فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

سوره مبارکه فیل برای هلاک دشمن و در امان ماندن از شر دشمن استفاده می شود.اگر سوره مبارکه فیل را ۱۰۰۰ مرتبه بخواند(۱۰ روز پیوسته روزی صد مرتبه)، در روز دهم کنار آب جاری نشسته وبعداز خواندن سوره این دعا را ۱۰ مرتبه به ترتیب زیر بخواند وهنگام خواندن آن ظالم یا جابر را در نظر داشته باشد، انشاء الله دشمن هلاک می شود. مجرّب است:

اللَّهُمَّ أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر اللهم عزََّ الظالمُ وقلَّ النّاصرُ وأنت المطَّلع العالِمُ اللَّهُمَّ إنَّ فلان(قوم فلان) ظلمنی وآذانی ولا يشهد بذلك غيرَك اللَّهُمَّ أِنّکَ مالكُهُ فأهلكهُ(هم) اللَّهُمَّ سربَلُهُ(هم) سَربالَ الهَوانِ وقمِّصهُ(هم) قَمیصَ الرَّدىُّ {والخسران}(۱۰۰ مرتبه)

اللَّهُمَّ أقمِصهُ(هم) (۲ مرتبه)

اللَّهُمَّ أهلِكهُ(هم) (۳ مرتبه)

اللَّهُمَّ اقطع دابِرَهُ(هم)(۴ مرتبه)

فقطّع دابِرَالقوم الذين ظلمواوالحمدلله ربِّ العالمين(۵مرتبه)

فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ مَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّـهِ مِن وَاقٍ (۶مرتبه)

* اگر دشمن چند نفر یا قومی باشد به جای فلان(قوم فلان)وبه جای هُ(هم) بکار برد.

۱۹- خواص سوره مبارکه قریش

اگرسوره مبارکه قریش را در نصف شب جمعه ۱۰۰۰ مرتبه بخواند و با وضو به خواب رود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم را درخواب می بیند.

اگرسوره مبارکه قریش را مکرّر بخواند، گرسنگی وفقر نبیند.

واگر سوره مبارکه قریش را ۵ روز  هر روز بعد از نماز صبح ۱۰۰ مرتبه وبعد از نماز عصر ۱۰۰ مرتبه به صورت زیر بخواند، انشاء الله حاجتش برآورده می شود:

                 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم                لإيلافِ قُرَيْشٍ (بحقّ یااسماعیل)إِيلافِهِمْ رِحْلَةَالشِّتَاءِ(بحق ترمائیل؟) وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي(بحق یا دردائیل)أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ (بحق یا تَنکافیل) وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (بحق یا عَزرائیل)

۲۰- خواص سوره مبارکه کوثر شریف

اگرسوره مبارکه کوثر را در  شب جمعه ۱۰۰۰ مرتبه بخواند و ۱۰۰۰ مرتبه صلوات بفرستد وبا وضو به خواب رود، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلّم را درخواب می بیند.

و نیز گفته انداگرسوره مبارکه کوثر را در  شب جمعه ۱۰۰۰ مرتبه بخواند و ۱۰۰۰ مرتبه این درود را بفرستد وبا وضو به خواب رود، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلّم را درخواب می بیند.مجرّب است:

اللَّهُمَّ صَلِّ و سلّم عَلَي سیدنا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِکُلِّ مَعْلُومٍ لَکَ

برای آزادی محبوس ازبند؛اگرسوره مبارکه کوثر را ۷۱ مرتبه بخواند، آزاد می گردد. مجرّب است. ۱۰۰۰ مرتبه نیز گفته اند.

همچنین برای هر مطلبی اگرسوره مبارکه کوثر را ۱۰۰۰ مرتبه بخواند، خصوصاً در جلب روزی و مال و جاه و نصب موثر است.

اگرسوره مبارکه کوثر را بنویسد وبر خود آویزد، از شر اعداء در امان می ماند وبرآنان نصرت یابد.

۲۱- خواص سوره مبارکه کافرون

اگرسوره مبارکه کافرون را در روز یکشنبه هنگام طلوع افتاب ۱۰ مرتبه بخواند و حاجتش را بخواهد، به اذن الله تعالی حاجتش روا گردد.

۲۲- خواص سوره مبارکه تبّت

اگر خرابی دشمن و هلاک ظالم را می خواهد؛ میان دو قبر مرده نشیند و سوره مبارکه تبّت راتا ۴۰ روز هر روز ۴۱ مرتبه بخواند و در بین خواندن هر تصوّر را که کند از بیماری یا هلاک یا خرابی دشمن، به اذن الله تعالی همچنان شود. مجرّب است.

۲۳- خواص سوره مبارکه اخلاص

اگر کسی مرتکب زنا شده باشد؛ سوره مبارکه اخلاص راهزار ویک مرتبه بر لباس آنکس که مرتکب زناست بخواند و بعد لباس را آن فرد بپوشد، حال او نیکو شود. مجرّب است.

اگر کسی اسم مبارکه یا صمد را ۱۳۴ مرتبه(یا در خلوت تاجایی که توان دارد) بخواند، گرسنگی نبیند. مجرّب است.

۲۴- خواص سور مبارکه فلق و ناس

اگر کسی  سوره های معوذتین راهر شب بخواند از شرّ جن و انس و شیاطین درامان می ماند.

اگر کسی  سوره های معوذتین راهنگام دخول بر حاکم یا ظالم بخواند از شرّ او درامان می ماند.

اگر کسی  سوره های معوذتین را نوشته و بر کودک آویزد،خدای تعالی آنهارا از شرّ جن و انس و شیاطین نگه دارد.

اگر سوره مبارکه فلق را مکرّر بخواند، رزق او آسان شودو از شرّ خلایق وحسد آنها محفوظ ماند.

نقل از: کتاب دعاء مستجاب


مطالب مشابه :


خواص و ثواب سوره مباركه روم

خواص و ثواب سوره مباركه روم. روم، سی امین سوره قرآن است كه مكی و 60 آیه دارد. در فضیلت سوره روم
خواص دعا

اسراری از خدا - خواص دعا - فضیلت و خواص سوره روم. راههایی برای نجات از سحر و جادو !
خواص سوره ها و آیات

اذکار-ادعیه-مناجات♥ارتباط باخدا♥ - خواص سوره ها و آیات - سوره ی روم:
خواص سوره های قرآن

فاطمیون - خواص سوره های قرآن - فرهنگی مذهبی سوره ی روم.
خواص برخی از سوره های مبارکه قرآن کریم

۲- خواص سوره مبارکه یوسف علیه ۶- خواص سوره مبارکه روم.
خواص برخی از سوره های مبارکه قرآن

۶- خواص سوره مبارکه روم. اگرسوره مبارکه روم را بنویسد ودر شیشه دهن تنگ اندازدوآنرا نوشته
خواص سوره هایقرآن و انواع ادعیه ودعاهای معتبر

وبسایت شخصی سيدخليل شاکری (شاکر)سردرود - خواص سوره هایقرآن و انواع ادعیه ودعاهای معتبر - این
خواص عجيب اين سوره قرآن

خواص عجيب اين سوره قرآن در فضیلت سوره روم از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده
خواص برخی دیگر از سوره های مبارکه قرآن

خواص سوره های مبارکه: هود، یوسف، رعد، حجر، نحل، نمل، روم، انشقاق، ۶- خواص سوره مبارکه روم.
خواص سوره ها

دخترانه - خواص سوره ها - سوره ی ألاحقاف چت روم. مدل های جدید ارایش و
برچسب :