تاریخ آموزش و پرورش شهرستان سیروان

 

در اجرای سیاست دولت مرکزی در حدود سال 1328 مبنی بر واگذاری زمین به کشاورزان تعدادزیادی از مردم سیروان یکجانشین شده و در روستاها اسکان گزیدند، بدنبال آن دبستان های جدیدی دایر شد. با تصویب مجلس شورای ملی ، دیپلمه ها بجای خدمت سربازی پس از آموزش های لازم بعنوان معلم به مناطق روستایی اعزام شدند. طرح جدید سپاهیان دانش بر رشد کمی دانش آموزان ایلام آن زمان تاثیر گذاشت بطوریکه در سال 1345 تقریبا 8/12 درصد جمعیت باسواد بودند.برای نظارت برکار دبستان ها در بخش شیروان چرداول نماینده ای از طرف اداره فرهنگ تعیین شد که ابتدا نماینده اداره فرهنگ بصورت سیار بود ولی از سال 1340 به بعد نماینده ثابت و در شباب و بعداز سال 1350 درسرابله مستقر شد.

در سال 1359 نمایندگی شیروان چرداول به اداره آموزش و پرورش شیروان چرداول تبدیل شد.وسعت ،جمعیت ، پراکندگی واحدهای آموزشی و تعداد زیاد مدارس باعث شد که در سال 1369 آموزش وپرورش شیروان از آموزش وپرورش چرداول جداشد.

آموزش و پرورش جدید در سیروان :

موقعیت و وسعت :

حدود جغرافیایی این شهرستان از شمال به مرکز چرداول (سرابله ) ، از غرب به شهرستان ایوان ، از شرق به استان لرستان و ازجنوب به شهرستان ایلام و دره شهر محدود است.

سابقه تاریخی :

پیش از ورود آریاییها به این سرزمین ، اقوام مختلفی در این منطقه زندگی می کردند.ازجمله این اقوام می توان به ایلامیها اشاره کرد.باورود آریاییها به فلات ایران منطقه ایلام به عنوان یکی از ایالت های مهم دولت های ایران باستان به شمار می رفت . اهمیت ایالت ایلام برای دولت هخامنشی در حدی بود که داریوش اول کتیبه معروف بیستون را به خط ایلامی نوشت .در دوره حکومت سلوکیان و اشکانیان همواره از ایالت های مهم بود و از متحدان دولت سلوکی و اشکانی قلمداد می شد. باانتقال قدرت به ساسانیان، اهمیت منطقه ایلام برای آنها بیشتر شد ، زیرا این منطقه هم مشرف بر بین النهرین بود وهم بعلت آب و هوای مساعد و حاصلخیزی خاک ، محل تفریح وتفرّجگاه پادشاهان ساسانی بود.یافته های باستان شناختی حکایت از رونق شهرنشینی در این دوره دارد. راولیسنون در این مورد می نویسد :

               ((به جلگه کم وسعت وپرآبی که صحرای شیروان نامیده می شد وتاحدی زیر کشت بود وارد شدم.در این جلگه برهر برآمدگی آثار خرابه های عظیم و در عین حال خشن،که حاکی ازسبک معماری دوره ساسانی ونمایانگر جمعیت زیاد این منطقه بود،مشاهده می گردید...خرابه های شیروان ، کامل ترین بازمانده ی یک شهر ساسانی بشمار می آیند.دیوار منازل عموما عظیم و از سنگ و ملات آهکی فوق العاده محکم که از کوه های مجاور آورده شده، ساخته شده اند)).

با ورود اسلام به ایران ، مردم شیروان داوطلبانه مسلمان شدند. واین منطقه همچنان برای حاکمان اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار بود. در منابع تاریخی وجغرافیایی دوره اسلامی از اهمیت و حاصلخیزی منطقه شیروان ذکر شده است . یعقوبی در البلدان چنین می نویسد :

                (( کسی بخواهد از بغداد به طرف مشرق رود ، هرگاه از پل نهروان بگذرد، چند رشته جبل پیش آید سپس اگر بخواهد بر ماسبذان و درّه هایی که به آن سیروان گفته می شود و از همه شهر ها به مکه شبیه تر است و در آن چشمه های آب سرگشاده که در وسط شهر بسوی نهرهای بزرگی که مزرعه و آبادی ها وزمین های زراعی و بستان ها تا مسافت سه روز مشرب می کند جریان دارد. این چشمه ها در زمستان گرم و در تابستان سرد است و مردم این شهر آمیخته از عرب و عجم است )).

                منطقه شیروان همواره در زمان حکومت های محلی و ملی که رکن اصلی اقتصاد،کشاورزی و دامپروری راتشکیل می داد، از اهمیت بسیار مهمی برخوردار بود. در زمان حکومت های مختلف ، اداره این منطقه را همواره به یکی از معتمدین خود می سپردند.در زمان حکومت والیان پشتکوه ، اداره این منطقه به احمد خان یکی از وابستگان و معتمدین والی داده شد.باسقوط سلسله والیان در سال 1307 ه.ش این منطقه بعنوان یکی از دهستان های بخش شیروان چرداول اداره می شد ومرکز بعضی از ادارات دولتی بود، باتجدیدنظر در تقسیمات سیاسی کشور در سال 1353 ه.ش فرمانداری ایلام به استان تبدیل شد .باتبدیل بخش شیروان چرداول به شهرستان ، ابتدا لومار از سوی هیئت دولت بعنوان مرکز بخش انتخاب شد ولی پس از آن به سرابله تغییر یافت.

آموزش رسمی در منطقه شیروان :

             در اجرای سیاست های حکومت مرکزی مبنی بر یکجانشینی ایلات و عشایر ، تعداد زیادی از مردم در این منطقه سکنی گزیدند و فارغ التخصیلان دبستان شاهپور ایلام بعنوان آموزگار به مناطق مختلف اعزام شدند و مدارس جدیدی تاسیس کردند. از جمله این مدارس دبستان قاآنی در شیروان می باشد.

            طبق قانون تمام مردم می بایست فرزندان هفت تا نه ساله ی خود رابه مدرسه می فرستادندو از طرفی جامعه روستایی و عشایر آن زمان ،هنوز چندان به اهمیت سواد آموزی پی نبرده بودند؛ به همین علت و عوامل دیگر ،از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری می کردند ویا به مسئولین رشوه می دادند که فرزندان آنها را از تحصیل معاف کنند.آموزگاران اعزامی از ایلام با کمک ژاندارمری و بزرگان هر محل موفق شدند،مدارس جدیدی را تاسیس نمایند.باتبعید رضاشاه در شهریور 1320 از ایران ، فعالیت های آموزشی در سطح شهرستان ایلام متوقف ، وبدنبال آن دبستان ها تعطیل شدند و اکثر مردم یکجانشین شده ، دوباره به زندگی عشایری و کوچروی روی آوردند.باشروع سلطنت پهلوی دوم وبرقراری نظم و امنیت در کشور ،فعالیت های آموزشی از سر گرفته شدو بدنبال آن مدارس بازگشایی گردید.در منطقه شیروان نیز دبستانی که اکنون آثار وبقایای آن در ضلع جنوبی شهرلومار وجنب ساختمان درمانگاه قدیم مشهود است ،دایرگردید.

                 در این دوره اکثر مردم بدون اجبار و بارضایت فرزندان خود را جهت تحصیل به این دبستان می فرستادند.مدیر و آموزگار این دبستان ،علی اکبرخان یاسین و سطح تحصیلی در این مدرسه تا پایه ششم ابتدایی بود.در راستای سیاست های کلی آموزش و پرورش برای توسعه فعالیت های فرهنگی در روستاهای پرجمعیت، مدارس جدیدی تاسیس شدتا کودکان بیشتری تحت پوشش فعالیت های تربیتی قرارگیرند.ازجمله این مدارس ،دبستان روستای چگنی بود که آقای شیرخانی درآن تدریس می کرد.

                در سال 1343 ه.ش در تقسیمات سیاسی کشور تجدیدنظر بعمل آمد و شهرستان ایلام به فرمانداری کل ایلام و پشتکوه تبدیل شد.بدنبال آن اداره آموزش و پرورش به اداره کل تبدیل گردید.برای توسعه آموزشی،دبستان های جدیدی در مناطق مختلف شهرستان دایر شد،و با اجرای طرح سپاهیان دانش ،دبستان های زیادی در مناطق مختلف روستایی و عشایر منطقه شیروان راه اندازی گردید. ازطرف اداره کل آموزش و پرورش نمایندگانی جهت نظارت برحسن فعالیت های آموزشی به منطقه شیروان اعزام نمودند.نمایندگان آموزش و پرورش منطقه شیروان به ترتیب عبارت بودند از : محمدعلی رشنوادی – فاضل بختیاری – پرویز فرهادی – محمد باقری – جمشید احمدی – محمدرحیم کاکایی و عظیم رضایی.

               پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 ه.ش اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان چرداول از ایلام مستقل گردید وکلیه فعالیت های آموزشی وپرورشی شهرستان تحت نظارت اداره که در شهر سرابله مستقر بود درآمد و در بهمن 1369 اداره آموزش وپرورش شیروان از چرداول جداگردید ولی تا سال 1391 برخی از فعالیت های خود را زیر نظر مدیریت آموزش وپرورش شهرستان انجام می داد وبا تجدید نظر در تقسیمات استانی در سال 1391 بخش شیروان به شهرستان سیروان تبدیل شد و اداره آموزش وپرورش منطقه به مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سیروان تغییریافت.

روسای اداره آموزش وپرورش سیروان از ابتدا تاکنون به ترتیب زمانی عبارتند از :

احمد سلطانی – عادل ملک زاده – عباس کریمی – روضان لطفی مقدم – علاء الدین شیروانی – عطاء الله حیدری زادی – جمال بیگی - امان جمشیدی

              پس از مستقل شدن اداره شیروان از چرداول فعالیت های مختلفی برای محرومیت زدایی از این منطقه بعمل آمده است. از جمله این فعالیت ها می توان به تاسیس دبیرستان های دخترانه حضرت خدیجه (س) و فضیلت و عصمت و تربیت و دبیرستان های پسرانه سید احمد خمینی (ره) و رستم زادی و جانبازان و شبانه روزی مدرس و مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه متعدد و هنرستان های کاردانش خلیج فارس و حضرت خدیجه (س) و تربیت و مدارس ابتدایی متعدد که تقریبا در هر روستا یک مدرسه ابتدایی احداث شده ، اشاره کرد.

 

منابع :

۱. آمار و سرشماری نفوس ومسکن،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،سال1345 بخش مربوط به فرمانداری کل ایلام

 

۲. سرهنری،راولینسون،سفرنامه،گذری از زهاب به خوزستان،ترجمه اسکندرامان الهی بهاروند،موسسه انتشارات آگاه،چاپ اول،1362،ص56و55

 

۳. احمد ابن یعقوب،ترجمه محمد ابراهیم آیتی،انتشارات بی نام،تهران،1347،ص45-42

 

۴. نعمتی نورالدین،تاریخ آموزش وپرورش استان ایلام،انتشارات اسپند هنر،چاپ اول1384،ص142تا131

 


مطالب مشابه :


رئیس آموزش و پرورش ایوان غرب:دبستان‌های ایوان یک نوبته هستند

شهرستان ایوان غرب - رئیس آموزش و پرورش ایوان غرب:دبستان‌های ایوان یک نوبته هستند
بهار زیبای ایوان

ایوان غرب امروز. طبیعت آموزش وپرورش شهرستان
توافق آموزش و پرورش با سازمان برنامه‌ریزی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

فیزیک دبیرستان در ایوان غرب. البرز در جلسه شورای آموزشوپرورش استان که با حضور
استراتژی دبیرستان نمونه دولتی حافظ شهرستان ایوان در سال تحصیلی:94-93

استراتژی دبیرستان نمونه دولتی حافظ شهرستان ایوان در در ایوان غرب. اموزش وپرورش.
کلاس اموزش خانواده

شهرستان ايوان غرب - دبيرستان نمونه دولتی حافظ شهرستان ایوان سنجش وزارت اموزش وپرورش.
برنامه درسي اول دبيرستاني‌ها از سال تحصيلي جديد تغيير مي‌کند

فیزیک دبیرستان در ایوان غرب. وزير آموزش وپرورش با بيان اينکه اقدامات تحولي در آموزش
جلسه انجمن اولیا ومربیان

دبيرستان نمونه دولتی حافظ شهرستان ایوان غرب . آخرين کریمی مدیر اموزش وپرورش شهرستان هم
نتایج ازمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول دانش اموزان دبیرستان حافظ

فیزیک دبیرستان در ایوان غرب. ازمون پیشرفت تحصیلی که از طرف اداره کل اموزش وپرورش برگزار
تاریخ آموزش و پرورش شهرستان سیروان

باعث شد که در سال 1369 آموزش وپرورش شیروان از غرب به شهرستان ایوان ، از شرق به استان
برچسب :