در توربینهای بادی سرعت ثابت Yaw مطالعه فلیکرشبکه های توزیع ناشی از خطای

  مجموعه مقالات اولین کنفرانس انرژی دانشگاه بیرجند   در توربینهای بادی سرعت ثابت Yaw مطالعه فلیکرشبکه های توزیع ناشی از خطای

چکیده -یکی از معیار های کیفیت توان فلیکر بوده که منشا آن تغییرات
مقدار توان تولیدی و مصرفی شبکه می باشد که بعضا با تغییر جهت انتقال توان
در بعضی از نقاط شبکه نیز همراه است. این تغییرات توان نیز به نوبه خود باعث
نوسانات و تغییرات ولتاژ شبکه و ایجاد فلیکر میگردد. بعضی پدیده های
و اتصال این Yaw آئرودینا میکی حاکم در توربینهای بادی همچون خطای
توربینها به شبکه های توزیع باعث ایجاد فلیکر و تقلیل کیفیت توان شبکه
میگردد. در این تحقیق کلیه جنبه های آئرودینامیکی , مکانیکی و الکتریکی
و FAST ,AeroDyn یک نیروگاه بادی متصل به شبکه با استفاده از نرم افزارهای
در IEEE مدل گردیده است. بعلاوه مدل یک فلیکر متر استاندارد Simulink
پیاده سازی و ازآن برای اندازه گیری فلیکر لحظه ای استفاده Simulink محیط
شده است. این مدل به همراه مدل نیروگاه بادی برای بررسی آثار تغییر سرعت و
جهت باد بر توان, ولتاژ وفلیکر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته است

Yaw واژ ه های کلیدی- توربینهای بادی, فلیکر, خطای

Download

pass: mechanicspa.mihanblog.com

منبع : mechanicspa.mihanblog.com

دیگر مقالات :

http://mechanicspa.mihanblog.com/extrapage/article1


مطالب مشابه :


انرژی باد

اگر درباره هر موضوعی تحقیق لازم داشتید احتمالا نخستین ماشین بادی به توسط نیروگاه ساحلی
نیروگاه بادی

نیروگاه بادی درباره وب. این احتمالا نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده
نیروگاه بادی توربین بادی نیروگاه های بادی شبیه سازی نیروگاه بادی کنترل نیروگاه بادی

نیروگاه بادی توربین بادی نیروگاه نامه و مقاله معتبر درباره نيروگاه تحقیق پروژه
درباره ی نیرو گاه برق بادی

درباره وب. من فرحان برعکس نیروگاه‌های سوختی ضریب ظرفیت در یک نیروگاه بادی به بنا به یک
بخش های مختلف یک توربین بادی

درباره وبلاگ. با تحقیق و پروژه در بعضی از کشورها نیروگاه های بادی را به صورت ترکیبی با
در توربینهای بادی سرعت ثابت Yaw مطالعه فلیکرشبکه های توزیع ناشی از خطای

در این تحقیق این مدل به همراه مدل نیروگاه بادی وبلاگ همه چیز درباره نیروگاه
موضوع تحقیق

دانش آموزان پایه دوم می توانند درباره موضوع زیر تحقیق کرده و در حد چند خط نیروگاه بادی ;
توربین بادی ساخت ايران.IRAN

تحقیق و توسعه در نیروگاه‌های بادی به صورت علی ذبیحی درباره مهمترین
مقاله ای درباره اساس کار و طراحی مهندسی توربینهای بادی

مقاله ای درباره اساس کار و طراحی مهندسی توربینهای بادی درباره اساس سدو نیروگاه
برچسب :