تایید تاریخ امتحانات پایان ترم و عدم تغییر تاریخ امتحانات

دوستان با توجه به اینکه تاریخ دو امتحان  آخر   30و28 مصادف با ماه مبارک رمضان خواهد بود شرایط روزه با امتحان کار را سخت تر می کند اگر موافقید نظراتتان را برای تغییر تاریخ بفرمایید البته با جلو انداختن تاریخ امتحان شخصا موافق نیستم عقب انداختن تاریخ امتحانات رانیز بعید می دانم و با توجه به اینکه دو درسی می باشد که بیشتر نمرات را با فعالیت کلاسی دریافت می نماییم می توانیم با خواندن زودتر این امر را محقق سازیم بنده با بررسی های جدید پیشنهادم به قبول همین تاریخ ها می باشد فکر می کنم بهترین شرایط برای ما تنظیم شده است طبق درخواست ترم قبلی آموزش محترم 5 شنبه و شنبه را بنا به درخواست خودمان در نظر گرفته اند  موفق باشید نادیاایزی 

نام درسو. نظریو. عملیساعت کلاسساعت امتحانتاریخ امتحاننام استادنام گروهجنسیت
مباني فلسفي تئوريهاي مديريت دولتي[م] 3.0 0.0 شنبه15:30 17:30 ش 3002 يکشنبه15:30 17:30 ش 3002 هفته دوم 14:00 28/03/94 رستم پوررشيدي1315   مختلط
تحليل رفتاري در سازمانهاي اداري[م] 3.0 0.0 شنبه07:30 09:30 ش 3009 يکشنبه07:30 09:30 ش 3009 هفته اول 10:30 21/03/94 سنجر سلاجقه1177   مختلط
نقد وبررسي نظريه هاي سازمان ومديريت[م] 2.0 0.0 شنبه17:30 19:30 ش 4004 10:30 30/03/94 حمداله منظري توكلي   مختلط
تئورهاي امار2[م] 2.0 0.0 شنبه07:30 09:30 ش 3010 10:30 23/03/94 محمد قزل اياغ413   مختلط
             

         

موفق باشید


مطالب مشابه :


دکترزرگر(طب سنتی)2

کافهـ گــــــــــل یـــــــــــــخ - دکترزرگر(طب سنتی)2 - به هیچکس در دنیا وابسته نباش حتی
دکترزرگر(طب سنتی)1

کافهـ گــــــــــل یـــــــــــــخ - دکترزرگر(طب سنتی)1 - به هیچکس در دنیا وابسته نباش حتی
ارائه پاورپوینت کتاب بازآفرینی استراتژی دکتر حمدالله منظری

47-پاور مقایسه تطبیقی شهرداری ایران با سایر کشورها دکتر پوررشیدی-دکترزرگر
فایل نقد کتاب درس دکتر کارنما

47-پاور مقایسه تطبیقی شهرداری ایران با سایر کشورها دکتر پوررشیدی-دکترزرگر
تایید تاریخ امتحانات پایان ترم و عدم تغییر تاریخ امتحانات

47-پاور مقایسه تطبیقی شهرداری ایران با سایر کشورها دکتر پوررشیدی-دکترزرگر
موضوع های کلاس جناب دکتر پوررشیدی:

47-پاور مقایسه تطبیقی شهرداری ایران با سایر کشورها دکتر پوررشیدی-دکترزرگر
برچسب :