کد صحیح پست های معاون اجرایی و مربی بهداشت برای افزایش حقوق


بخشنامه برای قسمت فناوری ادارات در خصوص کد پست های مربی بهداشت و معاون اجرایی

به منظور صدور احکام صحیح در خصوص پستهای 13011 ( معاون اجرائی مدارس ) و 1257 ( مربی بهداشت مدارس )

پس از نصب نگارش 1.4.0.7  سیستم پرسنل توجه به نکات ذیل الزامی است :

  1-    معاون اجرائی مدارس (کد 13011) . متصدیان این پست می بایست دارای رشته شغلی 120(مدیریت واحد آموزشی) باشند و از دیگر رشته های شغلی استفاده نشود.

2-    مربی بهداشت مدارس ( کد 1257 یا عناوین مشابه این پست ) متصدیان این پست می بایست دارای رشته شغلی 951 (مربی بهداشت مدارس آ وف )بوده و شاغل  در رسته "آموزشی وفرهنگی " و نیز دارای ابلاغیه شاغل در مقاطع آموزشی باشند .


مطالب مشابه :


مدارک لازم برای آتیه سازان

قابل توجه شاغلین محترم وزارت آموزش و پرورش فیش حقوقی و پرورش خراسان جنوبی فیش
نامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بیمه طلایی شاغلین

اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی. فیش حقوقی به پیوست نامه وزارت آموزش و پرورش در
جدول حق شغل

اخبار آموزش و پرورش استان ها اخبار در مورد افزایش احکام حقوقی خراسان جنوبی.
کد صحیح پست های معاون اجرایی و مربی بهداشت برای افزایش حقوق

اخبار آموزش و پرورش استان ها خراسان جنوبی. معاونت ها و سازمان های آموزش و
خلاصه تعهدات بیمه طلایی وتکمیلی شاغلین

اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان فیش حقوقی پورتال سازمان بیمه سلامت ایران خدمات درمانی .
هولوگرام بیمه طلایی فرهنگیان، آماده‌ی تحویل است.

پورتال وزارت آموزش و پرورش اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی فیش حقوقی سازمان
عرضه فرش پاتریس

پورتال وزارت آموزش و پرورش اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی فیش حقوقی سازمان
مدارک وشرایط بیمه خودرو

پورتال وزارت آموزش و پرورش. آموزش و پرورش خراسان جنوبی. ۳ -كپي شناسنامه 4-فیش حقوقی
برچسب :