جدول حق شغل


 امتياز حق شغل مشاغل دستگاه هاي اجرايي ، بر اساس اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها ، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز ، بر اساس جدول به شرح ذيل تعيين مي شود :

 

طبقات جدول و رتبه هاي شغلي

مقدماتي

پايه

ارشد

خبره

عالي

طبقه يک

2400

2650

-

-

-

طبقه دو

2600

2850

-

-

-

طبقه سه

2800

3050

-

-

-

طبقه چهار

3000

3250

3600

4050

4600

طبقه پنج

3200

3450

3800

4250

4800

طبقه شش

3400

3650

4000

4450

5000

طبقه هفت

3600

3850

4200

4650

5200

طبقه هشت

3800

4050

4400

4850

5400

طبقه نه

4000

4250

4600

5050

5600

طبقه ده

4200

4450

4800

5250

5800

طبقه يازده

4400

4650

5000

5450

6000

طبقه دوازده

6400

4850

5200

5650

6200

طبقه سيزده

4800

5050

5400

5850

6400

طبقه چهارده

5000

5250

5600

6050

6600

طبقه پانزده

5200

5450

5800

6250

6800

طبقه شانزده

5400

5650

6000

6450

7000

تبصره : امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، با توجه به طبقه و رتبه شغلي مربوط با ضريب (1/1) محاسبه مي شود .


مطالب مشابه :


اداره كل آموزش و پرورش استان ... اطلاعيه شماره 44

اداره كل آموزش و پرورش استان در مورد افزایش احکام حقوقی العاده ویژه کارکنان دولت .
جدول حق شاغل

اخبار آموزش و پرورش استان ها اخبار در مورد افزایش احکام حقوقی فوق العاده ویژه کارکنان
جدول حق شغل

اخبار در مورد افزایش احکام حقوقی اخبار آموزش و پرورش استان ایلام. البرز
کنکاش در مورد نام مشهدمرغاب

مشهد ایلام اداره کل آموزش و پرورش استان فارس. فیش حقوقی کارکنان.
تعیین تکلیف وضعیت گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

وبلاگ دانشجو معلمان استان فیش حقوقی. گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در این
برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمد کرمی آبدانان سال تحصیلی 90-1389

فیش حقوقی همکاران هر چند از آنجا که کار آموزش و پرورش چون با روح و جسم و جمعیت استان ایلام.
آزمون مدارس نمونه

فیش حقوقی کارکنان آموزش و سوالات آزمون استان ایلام سوالات آزمون استان سیستان و
رتبه‌‌بندی معلمان کشور برای افزایش حقوق

فیش حقوقی. اداره کل آموزش و پرورش استان وجود دارد که کارکنان آموزش و پرورش می
برچسب :