مدارک وشرایط بیمه خودرو

مدارك نياز براي ارائه به  بيمه ايران:

ا- كارت ماشين - بيمه نامه قبلي ۲ - كارت ملي   ۳ -كپي شناسنامه 4-فیش حقوقی

 تذكر۱ :در صورتي كه خودرو به نام همكارفرهنگي نبوده و متعلق به همسر شان ( غيرفرهنگي ) مي باشد ارائه كپي صفحه دوم  شناسنامه ضروري است .

تذكر۲ : در صورتي كه خودرو هنوز به نام همكار سند نخورده ارائه قولنامه ضروري است .

تذكر ۳ :  هر همكار تنها مي تواند ۱ ماشين بيمه نمايد.

مبلغ بيمه خودرو پس ازگذشت يك ماه به صورت اقساط 8 ماهه از حقوق همكار كسر مي گردد .درصورتي كه پس از گذشت دو ماه اقساط بيمه  كسر نگرديد به كارشناسي تعاون مراجعه نماييد .  با تشکر 


مطالب مشابه :


مدارک لازم برای آتیه سازان

قابل توجه شاغلین محترم وزارت آموزش و پرورش فیش حقوقی و پرورش خراسان جنوبی فیش
نامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بیمه طلایی شاغلین

اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی. فیش حقوقی به پیوست نامه وزارت آموزش و پرورش در
جدول حق شغل

اخبار آموزش و پرورش استان ها اخبار در مورد افزایش احکام حقوقی خراسان جنوبی.
کد صحیح پست های معاون اجرایی و مربی بهداشت برای افزایش حقوق

اخبار آموزش و پرورش استان ها خراسان جنوبی. معاونت ها و سازمان های آموزش و
خلاصه تعهدات بیمه طلایی وتکمیلی شاغلین

اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان فیش حقوقی پورتال سازمان بیمه سلامت ایران خدمات درمانی .
هولوگرام بیمه طلایی فرهنگیان، آماده‌ی تحویل است.

پورتال وزارت آموزش و پرورش اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی فیش حقوقی سازمان
عرضه فرش پاتریس

پورتال وزارت آموزش و پرورش اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی فیش حقوقی سازمان
مدارک وشرایط بیمه خودرو

پورتال وزارت آموزش و پرورش. آموزش و پرورش خراسان جنوبی. ۳ -كپي شناسنامه 4-فیش حقوقی
برچسب :