نحوه پرداخت صورت حساب یا قبض برق پس از مهلت پرداخت چگونه است؟

مشترکینی که از تاریخ مهلت پرداخت صورت حساب یا قبض برق مصرفی آنها گذشته لازم است به امور توزیع برق مربوطه مراجعه نموده و جهت جلوگیری از قطع انشعاب خود نسبت

به انجام مراحل زیر اقدام نمایند:

اخذ آخرین صورت حساب(قبض) صادره از واحد فروش انرژی امور توزیع برق مربوطه و یا دریافت کد شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض از طریق سایت اینترنتی شرکت

پرداخت صورت حساب صادر شده ( در مهلت مورد تایید امور توزیع برق مربوطه ) در نزدیکترین شعبه بانک یا پرداختبه صورت غیر‌حضوری

ارائه صورت حساب پرداخت شده یا کدرهگیری (در صورت پرداخت غیر حضوری) به امور توزیع برق مربوطه به منظور خارج نمودن انشعاب مذکور از لیست قطع


مطالب مشابه :


نحوه پرداخت صورت حساب یا قبض برق پس از مهلت پرداخت چگونه است؟

پرداخت قبض - نحوه پرداخت صورت حساب یا قبض برق پس از مهلت پرداخت چگونه است؟ - در این وبلاگ سایت
آموزش پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه از طريق اينترنت

پايگاه اينترنتي مخصوص نابينايان - آموزش پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه
قبض‌های جدید برق را پرداخت نکنید.

( یک معلم ) - قبض‌های جدید برق را پرداخت نکنید. -
پرداخت قبوض از طریق شرکت رایان پارسی

پرداخت قبض - پرداخت قبوض از طریق شرکت 3- انتخاب گزينه پرداخت قبوض و سپس انتخاب قبض برق.
راههاي پرداخت غير حضوري قبوض آب-برق-گاز-تلفن-مبايل-عوارض شهرداري و پسماند شهرداري و عوارض خودرو

راههاي پرداخت غير حضوري قبوض آب-برق-گاز-تلفن لينك مستقيم جديد مشاهده صورتحساب قبض برق و
محاسبات قبض برق و تعاریف

مهندسي برق - محاسبات قبض ب- در مورد مشترکينی که خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای
مشاهده قبض برق و پرداخت غیر حضوری آن

گروه برق هنرستان کاردانش شهید باهنر سجاس - مشاهده قبض برق و پرداخت غیر حضوری آن
پرداخت قبوض از طریق سامانه شارژ فول

امکان پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ، قبض جریمه و تمام قبوضی که دارای شناسه پرداخت و
قبض برق

ادب و جامعه - قبض برق « ما اصلاً پول برق پرداخت نمی کنیم. قبضی نمی آید تا پولی بپردازیم.»
برچسب :