هدیه های آسمان : درس 9 آداب زندگی

درس 9                                     آداب زندگی

1- پیامبر ما حضرت محمد (ص) دارای چه خصوصیات اخلاقی بودند ؟

در سلام کردن بر دیگران پیشی می گرفت ، همیشه لبخند بر لب داشت ، خوش رو و خوش اخلاق بود ، به سخنان دیگران گوش می داد و از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

2- آداب معاشرت یعنی چه ؟

به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنان انجام می دهیم ، آداب معاشرت می گویند.

3- رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟

رعایت این آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم.

4- خداوند در قرآن درباره ی آداب معاشرت چه سفارشی کرده است ؟

با مردم به نیکی سخن بگویید.

5- چند نمونه از اداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را نام ببرید.

سکوت به هنگام صحبت دیگران ، در گوشی صحبت نکردن ، احترام به بزرگتر ها ، دوری از مسخره کردن

6- در هنگام صحبت دیگران چگونه باید عمل کرد ؟

آرام سخن بگوییم ، صدای خود را بلند نکنیم ، وقتی کسی با ما صحبت می کند سخن او را قطع نکنیم.

7- حضرت محمد (ص) درباره قطع کردن صحبت دیگران چه سفارشی کرده است ؟

هر کس سخن دیگری را قطع کند ، گویا به صورتش چنگ زنده است.

8- خداوند در قرآن کریم درباره ی در گوشی صحبت کردن چه فرموده است ؟

در گوشی صحبت کردن از کارهای شیطان است.

9- پیامبر اکرم (ص) درباره احترام به بزرگتر ها چه فرموده است ؟

احترام به سالمندان ، احترام گذاشتن به خداوند است.

 


مطالب مشابه :


درباره ی رفتار بسیار زشت مسخره کردن دیگران

درباره ی رفتار بسیار زشت مسخره کردن دیگران دیگران را به مسخره مى‏گیرند و از این راه حس
آیا می توانیم با مسخره کردن دیگران را خنداند؟!

آیا می توانیم با مسخره کردن دیگران را مثل این که انسان همه‌ی بدنش را یک بار صابون بزند
مسخره کردن دیگران از منظر قرآن

مسخره کردن دیگران از درباره مذمت قهرکنندگان این رابطه‌ی براساس مساوات و
مسخره از نظر قرآن کریم

در امور، غیبت کردن، لباس استهزا به معنای مسخره كردن دیگران سخن درباره ی
اموزش تضمینی برای مسخره کردن دیگران!

اموزش تضمینی برای مسخره کردن دیگران! درباره وبلاگ ×××به ناله ی بارون
هدیه های آسمان : درس 9 آداب زندگی

درباره ی آداب دیگران ، در گوشی صحبت نکردن ، احترام به بزرگتر ها ، دوری از مسخره کردن.
وسوسه،مسخره کردن،نگاه حرام

کلمه‌ی «لا همچنین درباره شوخی کردن از آثار بد هرزه گویى و مسخره کردن دیگران
نمونه سوالات ارزشیابی هدیه های آسمان نوبت اول پایه ی ششم

بسیاری از آیات قرآن کریم ، درباره­ ی دوری از مسخره کردن ی قطع کردن سخن دیگران چه
برچسب :