کلکسیون آگهی ترحیم!

وضعيت تاهل: متاهل به مدت 20 سال . سن: 48 سال. شغل: اول جمع آوري اعلاميه ترحيم، دوم، پخش خرما، چاي و حلوا در مراسم عزا . اينها مشخصات مردي است كه 37 سال از عمرش را سرگرم جمع كردن اعلاميه هاي ترحيم از روي در و ديوار بوده. ناصر قادري از اهالي هشترود تبريز است و همه اهالي او را خوب مي شناسند. البته هم به دليل حضور هميشگي اش در مراسم عزاداري و هم به خاطرمجموعه اعلاميه هايش. دل مشغولي ناصر جمع آوري همين اعلاميه هايي است كه درگوشه كنارشهرستان هشترود جا خوش كرده اند؛ اين گفته دوستان نزديك و صميمي ناصر قادري است.

اين مرد تا به حال 7هزار اعلاميه فوت جمع كرده؛ اعلاميه هاي قديمي اي كه سروته اش با يك جمله هم آمده و اعلاميه هاي جديدي كه كلي حرف براي گفتن دارند؛ ...

3jbp2u0n1w5a0jw850vh.jpg

من تنها كسي هستم كه در هشترود اعلاميه فوت جمع مي كنم. اين كار خيلي اتفاقي به ذهنم رسيد . اولش خيلي اتفاقي اعلاميه ها را از روي ديوارها مي كند اما بعد ها اينموضوع برايش جدي شد؛ يعني درست از زماني كه به مرگ فكركردم. اين كار را هم به رسم يادبود گذشتگان انجام دادم و هم به خاطرعبرت آيندگان.مرد هشترودي مي خواست با اين كارش نشان دهد دنيا دار فاني است و از آدم جز يك اعلاميه ترحيم چيزي باقي نمي ماند. اومعتقداست زماني كه انسان به مرگ فكر كند و به رسيدگي اعمال پس ازمرگ، ديگر كمتر دچار اشتباه مي شود و سعي مي كند در راه راست قدم بردارد.خود قادري مدتهاست كه به اين مساله رسيده و هميشه طوري رفتارم يكند كه ديگران از دست او ناراحت نشوند. اين را به راحتي ميتوان با يك گشت وگذار كوتاه در شهرستان هشترود و پرس وجو درباره اوفهميد. بيشتر كساني كه مرد كلكسيونر را مي شناسند او را دوست دارند و او را در 2 كلمه توصيف ميكنند؛ صاف و ساده.

كلكسيوني براي عبرت

داستان بر مي گردد به سال1351زماني كه ناصر پسر جواني بود وداشت از يكي از خيابانهاياصلي شهرستان هشترود رد مي شد كه ناگهان چشمش به اعلاميه فوت آيت الله انتظاري برخورد.چشمانش گرد شده بود. باورش نمي شد. خبر فوت آيت الله انتظاري را روي اعلاميه با خطي خوانا با ماژيك مشكي نوشته بودند؛ » اعلاميه رااز روي ديوار كندم و به خانه بردم و همين كاغذ شد اولين اعلاميه كلكسيون من .قادري با گفتن اين حرف ها ادامه مي دهد:از آن روز تنم لرزيد. براي عبرت خودم و جوان هاي ديگر و اينكه در صراط مستقيم حركت كنيم دست به كار شدم حالا جمع كردن اعلاميه براي ناصر به يك عادت تبديل شده است. او روزها به پياده روي مي رود و تا چشمش به يك اعلاميه ترحيم جديد مي خورد، آن را نشان مي كند تا وقتش كه رسيد آن را بكند.ناصر اصول خاص خودش را دارد. او صبر مي كند تا اولين پنجشنبه متوفي بگذرد و بعد اعلاميه را به كلكسيونش اضافه مي كند: من سريع اعلاميه را نمي كنم. اول منتظر مي مانم تا مردم متوجه تاريخ،زمان و مكان برگزاري مراسم عزا بشوند و بعد از 5 روز آن را مي كنم .«البته ناصر هميشه اعلاميه ها را از روي ديوار نمي كند. بيشتر اوقات او در مراسم سوگواري شركت مي كند تا هم كمكي كرده باشد و هم بتواند اعلاميه مرحوم را از خود صاحب مجلس بگيرد.

همشهری جوان


مطالب مشابه :


نمونه اطلاعیه سالگرد

وفاتیه - نمونه اطلاعیه سالگرد - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
کلکسیون آگهی ترحیم!

اين مرد تا به حال 7هزار اعلاميه فوت جمع كرده؛ اعلاميه هاي قديمي اي كه سروته اش با يك جمله هم
نمونه اطلاعیه چهلم2 یک پدر

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم2 یک پدر - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت
سه دختر گل فروش / قیصری

چاپ فوري : چاپ اعلاميه فوت براي يك سرباز . يونس بر لب آب :
نمونه ای از آگهی ترحیم

نمونه ای اگهی فوت به زبان لکی پئ رس هة ر که س داخداره سيا د ه ر ينه داخدار مه زانوو
متن پيام تسليت

مجلس ترحيم - متن پيام تسليت - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تقدیر عكس اشعار
خداوند "نميتوانم" را قرين رحمت خود فرمايد !

اما هر وقت مي خواهم به خود بگويم كه "نمي توانم" به ياد اعلاميه فوت "نمي توانم" و مراسم تدفين
مهمترین رویدادهای ایران وجهان در طول تاریخ دراین روز

اعلاميه رئيس جمهوري فرانسه به مناسبت درگذشت قلبي ـ ريوي فوت شده بود اعلاميه رسمي صادر
برچسب :