پلاستیک چگونه بازیافت می شود؟

● پلاستیک چگونه بازیافت می شود؟ برای بازیافت و تبدیل زباله پلاستیکی به پلاستیکهای بازیافتی چندین مرحله وجود دارد.

۱-بازرسی: کارگران زباله های پلاستیکی را به منظور آلودگی مثل سنگ و شیشه و پلاستیکهای غیر قابل بازیافت در آنها بازرسی می کنند.

۲-خرد کردن و شستن: پلاستیکها را شسته و به قطعات کوچکی تکه می کند.

۳-مخزن شناور سازی: اگر پلاستیکهای بازیافتی با هم مخلوط شده باشند آنها را در مخزن، شناور سازی می کنند که در آن برخی از پلاستیکها ته نشین و برخی دیگر شناور می شوند.

۴- خشک کردن: تکه های پلاستیک در خشک کن خشک می شوند.

۵- ذوب کردن: تکه های خشک شده پلاستیک به داخل قالب تزریق می شوند جایی که گرما و فشار پلاستیک را ذوب می کند. انواع مختلف از پلاستیک در دماهای مختلف ذوب می گردند.

۶- صاف کردن: پلاستیک مذاب با نیروی زیاد به داخل پرده های توری ریز تا هر ماده آلوده کننده ای را که پس از فرایند شستن باقی مانده خارج کند . پلاستیکهای مذاب سپس به شکل رشته هایی در می آیند.

۷- گرانول شدن: رشته های سرد شده در آب سپس به گرانول های یک شکل خرد می شوند.

شرکتهای تولیدی گرانول های پلاستیکی را برای ساختن تولیدات جدید می خرند . پلاستیک های بازیافتی برای ساختن گلدان ، الوار و صنایع فرش بکار می رود .

 


مطالب مشابه :


درباره پلاستیک و بازیافت آن

ما غذا ها را با پوشش پلاستیکی می پلاستیک های بازیافتی برای ساختن گلدان گروه تولیدی
مراحل بازیافت پلاستیک

گروه تولیدی فراسان پلاست تولید کننده محصولات پلاستیکی صنایع ساختن گلدان ، الوار
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در محیط سالید ورکس

قطعه کار تولیدی. قالب پلاستیک-طراحی قالب گلدان پلاستیکی -نمونه نقشه مهندسی قالب تزریق
زیتون محلی جنوب ( گواوا )

شرکت تولیدی خوبی دارد، و یا در گلدان های پلاستیکی کشت در گلدان را می توان پس از 8
مراحل بازیافت پلاستیک

پلاستیکی تولیدی گرانول های پلاستیکی را برای ساختن تولیدات جدید می خرند . پلاستیک های
تحقیق درباره بازیافت پلاستیک

۴- LDPE Low Density Polythylene ظرفهای بقالی ، ظرفهای تولیدی گلدان ، الوار و پلاستیکی خرید و
درباره پلاستیک و بازیافت آن ...

پلاستیکی تولیدی گرانول های پلاستیکی را برای ساختن تولیدات جدید می خرند . پلاستیک های
ازدیاد درخت آوواکادو

شرکت تولیدی بهسا گلدان های پلاستیکی حاوی گیاهان پیوندی، برروی سکوهایی که درگلخانة
پلاستیک چگونه بازیافت می شود؟

پلاستیک چگونه بازیافت می شود؟ برای بازیافت و تبدیل زباله پلاستیکی به پلاستیکهای بازیافتی
باز یافت زباله پلاستیک را جدی بگیریم

پلاستیکی تولیدی گرانول های پلاستیکی را برای ساختن تولیدات جدید می خرند . پلاستیک های
برچسب :