اموزش تصویری بافت دستکش

آموزش بافت دستکش یک انگشتی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جاجم

لطفاروی لینک زیر  کلیک کنید 

http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150314&musicID=116158


=============================================================

موزش تصویری بافت(دستکش)

دستکش بافتنی


برای بافت دستکش بافتنی  به روش زیر عمل می کنیم :
به اندازه دور مچ سر بیندازید دقت کنید حتما تعداد دانه ها فرد باشد مثلا 51 دانه . بعد به اندازه دلخواه کشباف ببافید مثلا 20 رج. بعد 5 رج ساده بافی کنید حالا اگر دانه ها را به 2 قسمت مساوی کنید یک دانه وسط می ماند یک ژوته به هر دو طرف دانه وسط اضافه کنید سپس رج بعد را ببافید  مثل تصویر زیر:

9
به همین صورت ادامه دهید تا تعداد دانه های بین 2 ژوته به اندازه قطر انگشت شست شود بعد دانه های اضافه شده را در میل جدا کرده و بافت ساده را به اندازه بلندی انگشت ادامه می دهیم بعد آنها را کور می کنیم بافت بقیه دانه های کنار را به صورت ساده ادامه داده تا به زیر انگشت سبابه برسد از وسط دانه ها به اندازه ی قطر انگشت سبابه جدا کنید در میل جداگانه به بلندی انگشت ببافید و سپس کور کنید و خط درز آنرا بدوزید از بقیه دانه ها در میل به اندازه ی انگشت وسط جدا کنید و به بلندی انگشت ساده ببافید و درز آنرا بدوزید .همینطور دو انگشت دیگر بافته می شود .
نکته : اگر بخواهیم دستکش کل انگشت ها را بپوشاند باید بافت ساده به بلندی انگشت ها باشد اما اگر مثل نمونه بخواهیم نوک انگشت ها بیرون از دستکش باشد باید بلندی انگشت تا بند اول آن بافته شود.
در آخر درز کنار دستکش را می دوزیم.
توضیحات : منظور از ساده بافتن : رج اول زیر - رج بعدی رو الی آخر
دوستان در این توضیح روش کلی بافت را گفتم و مدل روی دستکش را نگفتم طبق توضیحات من دستکش شما کاملا ساده می شود .


مطالب مشابه :


يك مدل حصيري

آموزش بافتنی - يك مدل حصيري - آموزش انواع بافتنی آموزش بافتنی. آموزش
اموزش تصویری بافت دستکش

زندگی همیشه شاد - اموزش تصویری بافت دستکش . برای بافت دستکش بافتنی به روش زیر عمل می کنیم :
آموزش نقشه خوانی دستبندهای بافت

دنیــــای بافــــت - آموزش نقشه خوانی دستبندهای بافت - آموزش بافتنی و دستبند دوستی
برچسب :