بزرگان و مشاهیر رشته عمران

دکتر قاليبافيان وي که در سال 1384، از سوي گروه مهندسي فرهنگستان علوم به عنوان مهندس برجسته شاخه مهندسي عمران کشور برگزيده شد، از استادان پيشکسوت ساختمان خصوصا طراحي سازه هاي بتن آرمه در کشور بود که 40 سال از عمر پربرکت خود را به تدريس در دانشگاه تهران گذراند.
زنده ياد دکتر قاليبافيان همزمان با کار تدريس در دانشگاه، در خارج از دانشگاه، در دوره هاي بازآموزي مهندسان شاغل نيز تدريس کرده و به عنوان مهندس مشاور، به کار مشاوره فني، طراحي ساختمان ها به ويژه ساختمان هاي صنعتي سنگين،کنترل طرح هاي سازه ساختمان هاي بلند و سازه هاي خاص و تهيه طرح هاي بهسازي ساختمان هاي آسيب ديده اشتغال داشت. در سال 1384، از طرف گروه مهندسي فرهنگستان علوم به عنوان مهندس برجسته شاخه مهندسي عمران برگزيده شد و در مراسم بزرگداشت روز مهندسي به دريافت لوح از فرهنگستان مفتخر شد. از آن مرحوم حدود 18 کتاب و نشريه به زبان فارسي، دو کتاب به زبان فرانسه، 8 جزوه درسي، بيش از 80 مقاله به زبان فارسي، يک مقاله به زبان فرانسه و دو مقاله به زبان انگليسي درباره طرح، محاسبه، اجرا و بهسازي ساختمانها به رشته تحرير به يادگار مانده است. مرحوم قاليبافيان ضمن ايراد بيش از 70 سخنراني در مجامع مختلف در تهيه بيش از 50 مدرک فني رسمي کشور مشارکت فعال داشته که از جمله آنها، 13 استاندارد ملي در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، 19 نشريه از نشريات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از جمله آئين نامه بتن ايران «آبا» (متن اول و متن تجديدنظر شده )،10 مبحث ازمباحث مقررات ملي ساختماني کشور در وزارت مسکن و شهرسازي، يک استاندارد مهارت و يک جزوه آموزشي در چارچوب صندوق کارآموزي، آيين نامه طرح و محاسبه پل ها در برابر زلزله براي شهرداري تهران، پنج نشريه در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن از جمله استاندارد 519 (حداقل بار وارد بر ساختمان ها) و استاندارد 2800 (آئين نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله) (متن اول ومتن تجديد نظر شده) است. دکتر قاليبافيان همچنين تا زمان فوت به عنوان عضو «کميته دائمي بازنگري آئين نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله »، «کميته تدوين آئين نامه بتن ايران» و «شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان» فعاليت داشت.
وي همچنين به عنوان داور، بررسي و اظهار نظر درباره دهها طرح پژوهشي و مقاله علمي و فني ارسال شده از دانشکده هاي مهندسي، سازمانهاي پژوهشي و نشريه هاي تخصصي را به عهده داشته و ويرايش فني - نگارشي چندين کتاب، تاليف يا ترجمه، را به انجام رساند. دکتر قاليبافيان همچنين از اعضاي موسس و پايه گذار انجمن ها و تشکل هاي متعدد مهندسي از جمله انجمن ايراني مهندسان محاسب ساختمان (سال 1348) (رئيس انجمن ازسال 1356تا 1358 و از سال 1369 تا 1373)،انجمن مهندسان ژئوتکنيک ايران (انجمن مکانيک خاک و مهندسي پي ايران ) (سال 1351)،کانون مهندسين فارغ التحصيل دانشکده فني دانشگاه تهران(سال 1369)،انجمن بتن ايران (سال 1379) و عضو تشکل هاي مختلف همچون کميته بين المللي بتن (فدراسيون بين المللي بتن فعلي) (از سال 1963)،کانون مهندسين ايران از سال 1354 تا سال 1357، جامعه مهندسان مشاور ايران (از سال 1357)، کميته ملي سدهاي بزرگ ايران (از سال 1362 دو دوره)، انجمن بين المللي مهندسي پل و سازه IABSE (از سال 1992)، نظام مهندسان ساختمان و تاسيسات (از بدو تاسيس، سال 1354 تا 1357)، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران (از بدو تاسيس، سال 1372). (عضو هيئت مديره دوره هاي آزمايشي، اول و دوم) و عضو اولين دوره شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران (از بدو تاسيس) و انجمن مديران فني و اجرائي بود

 مهندس شاپور طاحوني

مهندس شاپور طاحوني در سال 1334 خورشيدي در شهر تهران ديده به جهان گشود.ايشان داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1358 مي باشد.مهندس طاحوني پس از فراغت از تحصيل به فعاليتهاي علمي و فرهنگي پرداخت. وي از سال 1361 تا كنون به كار تدريس و تحقيق در دانشگاه صنعتي اميركبير تهران اشتغال دارد.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه مذكور مي باشد. كتابهاي تاليفي "تحليل سازه‌ها "(با همكاري مهندس ليل‌آبادي )،"طراحي سازه‌هاي بتن مسلح" و كتاب هاي ترجمه اي " اصول مهندس ژئوتكنيك ج1" و دستنامه اجراي بتن (باهمكاري آقاي دكتر رمضانپور و آقاي مهندس پيدايش) ،مهندس شاپور طاحوني به ترتيب در سالهاي 1373،1366،1365، 1384 به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزيده شدند.همچنين كتاب " دستنامه اجراي بتن " به عنوان برگزيده جشنواره مهندسي عمران انتخاب شد.گروه : فني و مهندسيرشته : مهندسي راه و ساختمانوالدين و انساب : شاپور طاحوني فرزند مرحوم مرسل طاحوني و سركار خانم حوا درويش آقاجاني است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : شاپور طاحوني دورة تحصيلات دبستان و دبيرستان (هدف شماره 1 تهران) را در تهران به انجام رسانيد و سپس جهت تحصيلات عاليه به دانشگاه راه يافت و در سال 1358 موفق به دريافت مدرك كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران گرديد.همسر و فرزندان : مهندس شاپور طاحوني متاهل و داراي سه فرزند مي باشد.همسر ايشان سركار خانم حكيمه غفار نژاد و فرزندان اسدالله،محمد امين و نازنين فاطمه نام دارند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : شاپور طاحوني پس از فراغت از تحصيل به فعاليتهاي علمي و فرهنگي پرداخت. وي از سال 1361 تا كنون به كار تدريس و تحقيق در دانشگاه صنعتي اميركبير تهران اشتغال دارد و هم اكنون به عنوان استاديار در دانشگاه مذكور مشغول به فعاليت است. از ديگر مشاغل و سمتهاي وي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- عضو انجمن ايراني مهندسان محاسب ساختمان و چند سال عضويت در هيئت مديره آن. 2- عضو كميته آيين‌نامه زلزله (استاندارد 2800). 3- عضو كميته آيين‌نامه بتن ايران. 4- عضو كميته آيين‌نامه بارگذاري مقررات ملي ايران (مبحث 6). 5- عضو انجمن مهندسين عمران و انجمن مهندسين راه و ساختمان. 6- عضو انجمن بتن ايران. 7- عضو كميته مبحث بيست و يكم مقررات ملي ايران (پدافند غيرعامل) 8- مسئول كميته مبحث دهم مقررات ملي ايران (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) جوائز و نشانها : مهندس شاپور طاحوني در كنار فعاليت هاي تخصصي خود داراي تاليفات و ترجمه هاي مي باشد كه از ميان آنها چهار كتاب وي -دو كتاب تاليفي و دو كتاب ترجمه- در دوره هاي مختلف انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به عنوان كتاب سال برگزيده شده است. - انتخاب كتاب "تحليل سازه‌ها "تاليف شاپور طاحوني ،(با همكاري مهندس ليل‌آبادي ) در سال 1365 به عنوان كتاب سال در علوم كاربردي - انتخاب كتاب "طراحي سازه‌هاي بتن مسلح"تاليف شاپور طاحوني ،در سال 1366 به عنوان كتاب سال در علوم كاربردي - انتخاب كتاب "اصول مهندسي ژئوتكنيك ج 1" ترجمه شاپور طاحوني ،در سال 1373 به عنوان كتاب سال - انتخاب كتاب "دستنامه اجراي بتن " ترجمه شاپور طاحوني (باهمكاري آقاي دكتر رمضانپور و آقاي مهندس پيدايش)، در سال 1384 به عنوان كتاب سال - انتخاب كتاب فوق به عنوان كتاب برگزيده در نخستين جشنواره دو سالانه گراميداشت برگزيدگان مهندسي عمران ايران (بهمن ماه سال 1386)چگونگي عرضه آثار : مهندس طاحوني بيش از 9 مقاله بزبان فارسي و بيش از 2 مقاله بزبان انگليسي به رشته تحرير در آورده و در نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. فعاليتهاي مهندسي ،شاپور طاحوني به قرار زير است: 1- طراحي و نظارت براجراي ساختمانهاي بلند مرتبه. 2- طراحي خطوط لوله آبرساني. 3- طراحي مخازن بتني آب (از ظرفيت 1000 تا 70000 مترمكعب). 4- طراحي سايتهاي تصفيه‌خانه آب. 5- طراحي پلها و آبگذرها. 6- طراحي و نظارت ايستگاههاي متروي تهران. 7- طراحي اسكله دريايي و آبگيرها. (اسكله فولاد قشم، اسكله آلومينيوم المهدي، اسكله تخليه نفت پالايشگاه هشتم اسكله و اسكله آهن بندرامام). 8- طراحي ساختمانهاي صنعتي. 9- طراحي سيلوها و ذخيرسازهاي صنعتي. 10- طراحي بندهاي انحرافي و سازه‌هاي هيدروليكي. 11- طراحي و نظارت براجراي پل ولايت واقع در تقاطع چمران – نيايش. 12- طراحي و نظارت براجراي پل شيرين‌شهر به روش طره آزاد با دهانه مياني 146 متر. 13- طراحي و ساخت دستگاه پلساز (Bridge Builder). 14- طراحي و نظارت براجراي طرح فولاد آذربايجان. 15- طراحي و نظارت بر اتوبان و پل روگذر دسترسي سربندربه بندرامام. 16- طراحي ساختمانهاي صنعتي پتروشيمي بندرامام. 17- طراحي و نظارت براسكله 150.000 تني به علاوه تعميرات اسكله هاي 1 تا 6 بندر امام. 18- طراحي و نظارت بر اسكله هاي 2 تا 7 خرمشهر


 احمد حامی

مروری بر زندگی و خدمات علمی استاد احمد حامی، پدر مهندسی عمران و بنیانگذار مهندسی نوین در ایران
استاد احمد حامی، در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی در یکی از محلات قدیمی تهران متولد شد و پس از طی تحصیلات ابتدایی در مدارس توفیق و حسینیه، تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان دارالفنون به پایان رساند و با موفقیت در آزمون اعزام به خارج، جزو نخستین گروه از دانشجویان ایرانی در سال ۱۳۰۸ راهی برلین شد.
این مملکت عاشق می‌خواهد، هیچ وقت نگویید نمی‌شود؛ بگویید چگونه می‌شود؟
(زنده‌یاد استاد احمد حامی)
استاد احمد حامی، در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی در یکی از محلات قدیمی تهران متولد شد و پس از طی تحصیلات ابتدایی در مدارس توفیق و حسینیه، تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان دارالفنون به پایان رساند و با موفقیت در آزمون اعزام به خارج، جزو نخستین گروه از دانشجویان ایرانی در سال ۱۳۰۸ راهی برلین شد.
وی حدود یک سال بعد، بنا به‌دلایلی، به تهران بازگشت و سپس عازم سوییس شد و توانست دکترای مهندسی راه و ساختمان را از پلی تکنیک زوریخ، دریافت کند. در واقع، استاد حامی، نخستین ایرانی بود که موفق شد بین دانشجویان سایر کشورها، رشته راه و ساختمان را با درجه ممتاز به پایان رساند و به دریافت جایزه ویژه‌ این دانشگاه، نایل شود.
عشق بی پایان استاد به ایران و آگاهی ایشان از نیاز کشور به افراد تحصیل کرده، موجب شد که در سال ۱۳۱۵، به ایران باز گردد و همزمان با خدمت نظام وظیفه، به ‌عنوان رییس راه استان در وزارت راه شروع به کار کند.
مهندس حامی، در آن زمان همچنین به تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران که به‌ عنوان نخستین دانشکده مهندسی ایران، در طبقه فوقانی درالفنون مستقر بود نیز می‌پرداخت و از جمله بانیان احداث دانشکده در محل کنونی بود.
استاد حامی، در کنار ۴۶ سال تدریس مداوم در دانشکده فنی دانشگاه تهران، در سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه امیرکبیر، دانشکده فنی دانشگاه تبریز و دانشگاه فارابی اصفهان نیز به تربیت دانشجویان و مهندسان کشور همت گمارد.
شخصیت چند بعدی استاد، این امکان را به ایشان می‌داد که علاوه بر امور دانشگاهی، به امور اجرایی نیز بپردازد. از این رو، مسؤولیت‌هایی نظیر مدیریت اداره ارتباطات در سازمان برنامه، مدیریت کل راه‌ها در وزارت راه و معاونت فنی وزارت، مشارکت در بسیاری از طرح‌های عمرانی از جمله راه آهن میانه و شاهرود ـ که از شاهکارهای مهندسی ایران می‌باشد ـ را برعهده گرفته و در کنار آن، همکاری نزدیکی با مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه ـ در تدوین مقررات و مشخصات فنی ـ داشت و ایجاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مشارکت فعالی را اعمال کرد.
سمت وی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مشاور عالی ساختمان و مصالح ساختمانی بوده و در بنیانگذاری سازمان برنامه و بودجه سابق (سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی) نیز همکاری تاثیرگذاری داشته است.
همکاری و مشارکت استاد حامی در ساخت و راه اندازی بسیاری از راه ها، پل ها، راه‌های آهن، فرودگاه ها و بنادر کشور و تسلط وی به راه‌های کشور به حدی بود که ایشان را «پدر راههای ایران» نامیده‌اند.
استاد، علاوه بر این، بارها پیشنهاد پست وزارت راه را به علت علاقه وافر به تدریس، رد کرد. مجموعه ویژگی‌های منحصر به ‌فرد استاد احمد حامی، او را به ‌عنوان یکی از ارکان تاریخ مهندسی کشور مطرح می‌کند و همچنین اطلاعات بسیار دقیق استاد از خصوصیات زمین‌شناختی و جغرافیای مناطق مختلف ایران، این امکان را به ایشان داد که بسیاری از معادن کشور از جمله معادن سیمان در جاجرود و آبگرم، معدن ماسه‌ سیلیسی در فیروز کوه، معدن قیر معدنی در بهبهان و کانولن در جاجرود و میانه را کشف کند
زنده‌یاد مهندس حامی، علاوه بر تحقیق و بررسی پیرامون وضعیت خاک و معادن کشور، مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ تاریخ تمدن و فرهنگ ایران انجام داد. مطالعاتی که به ارایه نظریاتی در مورد خط فارسی، ریشه تاریخی نام مناطق ایران، رد صحت حمله اسکندر مقدونی به ایران و نیز چگونگی انقراض سلسله‌ ساسانی انجامیده است.
مجموعه‌ی آثار مکتوب استاد، دامنه وسیعی از موضوعات را فرا می‌گیرد که از آن جمله، می‌توان به کتاب‌های «مصالح ساختمانی»، «سیمان‌های طبیعی»، «نسوز»، «آسفالت گوگردی»، «راههای ایران در گذشته و آینده»، «روسازی آسفالتی خیابان‌های تهران»، «ماشین‌های متراکم‌کننده زمین‌های خرده سنگی»، «برآورد ساختمان‌ها»، «آب‌یابی، آب‌رسانی، آب‌یاری، آب‌سنجی در ایران باستان»، «سفر جنگی اسکندر مقدونی به درون ایران و هندوستان بزرگترین دروغ تاریخ است» و «هلنیسم دروغی بزرگ درباره فرهنگ ملتی کوچک» اشاره کرد.
از استاد حامی علاوه بر آثار علمی تخصصی، تحقیقات و کتاب‌هایی نیز در زمینه‌های فرهنگی، ادبی و تاریخی به جای مانده که از جمله آنها می‌توان به کتاب‌های «خط فارسی»، «کیش مهر یا بغ مهر» و بسیاری دیگر اشاره کرد که تاکنون در مجموع، در شمارگانی بیش از ۵۰ هزار نسخه به چاپ رسیده‌اند.
مهندس احمد حامی در کنار تالیفات و مقالات چاپ شده خود، تعداد قابل توجهی گزارش و مقاله منتشر نشده دارد که در بسیاری از آنها طرح‌‌‌های پیشنهادی مفیدی در زمینه مهندسی راه و ساختمان ارایه شده که کوتاه کردن راه شمال، نامناسب بودن راه هراز، آباد کردن خوزستان و ... از آن جمله‌اند.
استاد حامی، سرانجام پس از عمری تدریس و تلاش پیگیر در راه اعتلای ایران عزیز و خدمت به مردم در دهم بهمن‌ماه ۱۳۷۹ در گذشت و در بهشت ‌زهرا(س) به خاک سپرده شد.
گفتنی است؛ استاد حامی، حقوق مربوط به تمامی آثار خود را به دانشگاه تهران اهدا کرده است.


مطالب مشابه :


اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي

183 rows · كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي دانشگاه صنايع و كاربردي سازههاي سنگين
عوامل موثر بر صداي لنت اتومبيل و راههاي حذف صدا

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي علمي كاربردي دو واسطه ترمز­هاي سنگين و متوالي
اقليم شناسي و اقليم شناسي كاربردي :

بارانهاي سنگين بناهاي و سازه هاي واقع در كاربردي - دانشگاه تهران
معرفی رشته مهنسی عمران

دانشگاه آزاد واحد يكي از رشته هاي پر اهميت و جذاب در راه آهن ، مهندسي علمي كاربردي
.آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي

ساختمان- تكنولوژي بتن- سازه هاي فولادي2و1- سازه دانشگاه علمي كاربردي مي توانند
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) رشته نقشه برداری

• *پياده كردن نقشه‌هاي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازههاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي
بزرگان و مشاهیر رشته عمران

طراحي سازه هاي بتن هاي صنعتي سنگين هيئت علمي و استاديار دانشگاه
دستور العمل ايمني كار در ارتفاع(داربست و نردبان)

(براي دسترسي ايمن به ارتفاع هاي بيشتر وبطور ايمن به سازه دانشگاه علمي كاربردي.
برچسب :