لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)


1. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
2.بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان کارکنان جهادکشاورزی  حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
3. بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان بانک صادرات حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
4.بررسی رابطه بانکداری الکترونیک وافزایش رضایت و اعتماد مشتریان بانک سیناحاوی فایل های وتجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
5.بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی،انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
6.بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
7.بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگی های یک مدیر از دیدگاه اسلام
 
8.ارزیابی تأثیر مهارت مدیران بازرگانی با فروش شرکت نساجی مازندران در سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
9.بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران آموزش و پرورش1391
10.بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره تأمین اجتماعی1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
11. بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر اثربخشی مدیران  حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
12. بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت بیمه
 
13.بررسی ارتباط میزان بهره وری و میزان رضایت مندی مشتریات در نمایندگی سایپا حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
14. بررسی رابطه بین پنج اس(5s) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
15. بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی در اداره جهاد کشاورزی در سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
16.بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش در سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
17.بررسی تأثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات مدیریت در اثربخشی تصمیمات مدیران سازمان تأمین اجتماعی سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
18.بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره تعاون سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
 
19. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد کارکنان بانک ملی سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
20.بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS
21.پایان نامه رشته مديريت بازرگاني بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
22. نقش بازاريابي در ايجاد تقاضا براي خدمات بانكي
23.بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم
24.پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسي  رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان قم
25.بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه
26.بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست
27. بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون
28.بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت
29. بررسی میزان علاقه مندی شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب
30.بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای
31.بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب
32.بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی
33.بررسی میزان رضایت شغلی تکنسینهای بیمارستان
34.بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب
35. بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق براساس نگرش پرسنل فنی بمنظور ارائه راه کارهای مدیریتی
36.بررسی عوامل مدیریتی موثر درکاهش حوادث و سوانح انسانی شرکت توزیع نیروی برق
37.بررسی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت بهره برداری از شبکه فاضلاب
38.بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشترکین از عملکرد امور مشترکین شرکت آبفا فارس
39.بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق
40.بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی مالی در کمیته امداد
41.بررسی و تحلیل سطح استرس شغلی رده های مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب
42. بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش
43.بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای
44.بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
45.بررسی روشهای کاهش زمان مناقصات ارائه الگوی مناسب جهت توسعه ظرفیت پشتیبانی شرکت برق
46.بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران
47.بررسی تأثیر (اولویت بندی) روشهای مختلف اجرائی در اجرای مطلوب پروژه های آبی
48.بررسی تنگناهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکت برق منطقه ای و ارائه راهکارهای مناسب
49.بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک
50.بررسی پیامدها و موانع تداوم روند خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابعه امور برق وزارت نیرو از دیدگاه مدیران آنها
51.بررسی کارایی مالی و بهره وری آموزشی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
52.بررسی وظایف مدیریت در حفاظت آبهای زیرزمینی به منظور بهره برداری مناسب
53.بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات در بخش تولید آب شرکت آب و فاضلاب و ارائه الگوی مناسب
54.بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات
55.بررسی و تعیین میزان تحقق اهداف تبدیل مدیریت نوسازی طرحهای توسعه برق به شرکت نوسازی کاران
56.بررسی عوامل موثر در بهبود وضعیت توزیع آب و ارائه راهکارهای عملی
57بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی
58.بررسی سیستم اطلاعات (IS) نگهداری و تعمیرات نیروگاه
59.بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیران و کارکنان
60.بررسی سیستم امور مشترکین موجود و ارائه الگوی بهبود سیستم طراحی شده آب و فاضلاب
61. بررسی زمینه ها و آثار استقرار مدیریت مشارکتی در شرکت مدیریت تولید برق
62. بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران
63. بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی
64.بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران و فرهنگ سازمانی با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده
65.بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی
66.بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان
67.بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب
68.بررسی روند برنامه ریزی مدیریت تعمیرات اساسی نیروگاه و ارائه راهکارهای بهبود آن
69.بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق
70.بررسی تطبیقی عملکرد واحدهای سیکل ترکیبی با واحدهای بخار از دید مدیران صنعت برق در حوزه برق منطقه ای تهران
71.بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌کارهای مناسب
72.بررسی سیستم جمع آوری اطلاعات و آمار. عملکرد و چگونگی اخذ و بکار گیری باز خورد آن درشرکت آب و فاضلاب
73.بررسی ساختار توزیع نیروی برق به منظور ارائه الگویی جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز
74.بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب
75.بررسی عوامل موثر بر تاخیر دراجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی
76. بررسی عوامل موثر بر بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق و ارائه راهکارهای توسعه آنها
77. بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستانها
78. بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
79. بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده
80.بررسی عملکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران و سایر کشورها و اولویت بندی آن از دیدگاه مدیران عالی صنعت برق ایران
81. بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق
82.بررسی علل تاخیر در پروژه های سدسازی و پیامدهای ناشی از آن
83.بررسی علل بخشی کردن شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و اثرات حمایت شرکت مادر بر ماندگاری شرکت های تابعه
84.بررسی ضرورتها، تنگناها و راهکارهای اجرای تعمیرات به روش خط گرم در شرکت توزیع برق
85. بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی
86.بررسی سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو 9002 در شرکت‌های آبفای کشور
87.بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب
88. بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک کیلووات ساعت برق در شرکت برق
89.پایان نامه مدیریت دانش
90.شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌های شرکت توزیع برق
91.شناسایی علل تأخیر در اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نیروی برق و ارائه راهکارهای اصلاحی
92شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران براساس روش رضایت ذینفعان در حوزه شرکتهای توزیع نیروی برق
92.شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان آب
93.شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی زنان در شرکت سهامی آب منطقه ای
94.بررسی آثار واحدهای نظارتی دربهبود شاخصهای بهره برداری درشرکت توزیع نیروی برق
95.بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان
96. بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن و ارائه ی راهبرد های ساماندهی و توانمند سازی
97. بررسی وشناسایی موانع جهت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شبکه های توزیع نیروی برق وارائه الگوی مناسب اجرایی
98.ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت های تعاونی
99.شناسایی و اولویت بندی عوامل مطلوب و بررسی شرایط موجود در پیاده سازی CRM در شرکت بیمه
100.شناسایی مشکلات مدیریت مطالعات پایه منابع آب در محدوده ی استان
101شناسایی مهمترین موانع سازمانی مشارکت و نظام پیشنهادها ، از دیدگاه کارکنان در شرکت برق
102شناخت عوامل مؤثر در استفاده غیرمجاز از برق و ارائه راهکار مناسب در راستای کاهش آن
  شورای همکاری خلیج فارس
103. بررسی میزان بهره وری شغلی و توسعه منابع انسانی کارکنان با توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات
  عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت (مدیران عملیاتی) در شرکت برق منطقه‌ای
104.بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش استقرار نظام تضمین کیفیت در سازمان آب
105.بررسی عوامل موثر در ایجاد فشارهای عصبی در کارکنان و تعیین راهکارهای بهبود آن در شرکت آب و فاضلاب
106.عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت آب از دیدگاه کارکنان و مدیران
107.بررسی علل اضافه برداشت آب از چاهها
708.طراحی سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات در تاسیسات آب و فاضلاب
109.طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح‌ های انتقال و فوق ‌توزیع در شرکت برق
110.طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ( در شاخه خدمات مشترکین ) شرکت توزیع نیروی برق
112.طراحی و تدوین سیستم بهای تمام شده برق برمبنای فعالیتهای اصلی شرکت مدیریت تولید برق
113.طراحی و تدوین سیستم اطلاعات نگهداری و تعمیرات نیروگاه
114. طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی ( بانک سامان)
115.بررسی عوامل فیزیکی مؤثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه
116.شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر میزان خاموشی ها در شرکت توزیع برق و راهکارهای کاهش آن
117.شناسایی عوامل مؤثر در تأخیر پروژه های خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای و راهکارهای کاهش آن
118.شناخت و بررسی عوامل اثر گذار مدیریتی در اجرای بهینه خطوط انتقال برق
119.شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت گاز
120.تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
121.بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهره وری و انجام امور
122.تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون
123.ررسی تأمین برق مطمئن ، مستمر و اقتصادی مورد نیاز
124.تهیه و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
125.بررسی عوامل ایجاد تفاوت در انرژی الکتریکی تحویلی و فروش در شرکت توزیع از دیدگاه خبرگان
126.بررسی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب امور آب و فاضلاب
127.بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع برق
128.بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری وتعمیرات شبکه انتقال برق با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه MADM
129.بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بخش خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق و تاٌثیر آن بر درآمد شرکت
130.بررسی عوامل موثر بر کاهش زمان خاموشی واحد در جریان تعمیرات اساسی نیروگاه گازی به منظور ارائه راهکارهای مناسب نظارتی
131.بررسی عوامل موثر مدیریتی بر قابلیت اطمینان شبکه
132.بررسی ساختار محاسباتی فعلی تعرفه های برق و مقایسه آن با بهای تمام شده در صنعت برق
133. بررسی رضایت مندی مشترکین برق به منظور بهبود کیفیت در ارائه خدمت
133.تحلیل اثربخشی آموزش کارکنان در شرکت صنایع لاستیک
134.بررسی رابطه معنویت در محیط کار و هوش عاطفی در شرکت بیمه ایران
135.سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )
136.سنجش نظر سر پرستان نسبت به اثر بخشی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق
137. سنجش میزان رضایت شغلی نگهبانان مرد شاغل دانشگاه و عوامل موثر بر آن
138.بررسی رابطه سبکهای مدیریتی بارضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی
139. روابط عمومی و جایگاه آن در بازاریابی
140.رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها
141.بررسی روند تکاملی وارزیابی تحقق اهداف در فرآیند تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
142. رقابت پذیری در زنجیره تامین
143.بررسی جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان
144.بررسی تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش کالاهای مصرفی کم دوام
145.بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها و اندازه گیری میزان تاثیر این عوامل بر موفقیت طرحها در شرکت برق
146.بررسی رابطه بین نحوه ارائه خدمات با رضایت مشتریان
147.بررسی وضعیت کارآفرینی در بین مدیران آموزش و پرورش ارائه راهکارهای مناسب
148.بررسی تاثیر استقرار نظام تضمین کیفیت درحوزه های معاونت طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق
149.بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان
150.بررسی تحلیلی تاثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت برق
151.ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت کارکنان درنیروگاههای برق
152.پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
153.پروژه مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
154.بررسی و اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیان ایران
155.عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به تأمین‌ کنندگان خدمات اینترنتی به ‌عنوان ابزارهای توانمندساز دولت الکترونیک
156.بررسی نقش استراتژی برون سپاری (out sourcing) در بهبود عملکرد شرکت
157.نقش اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران شرکت برق
158.مدیریت جلوگیری ازحفر چاههای غیر مجاز
159.بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس
160.بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه
161.تاثیر نام و نشان تجاری (برند) بر وفاداری مشتری
162. بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق
163.بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران
164.کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری
165.بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها
166. پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه
167. صنعت کاشی و سرامیک
168. ارزیابی تجربه خصوصی سازی و ارائه الگویی مناسب برای بخشهای خدماتی توزیع برق
169.ارزیابی تأثیرات خصوصی سازی برعملکرد تعمیر ونگهداری تاسیسات فوق توزیع و انتقال درشرکت برق
170. ارزیابی اقتصادی تصفیه فاضلاب
171. بررسی آثار و نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO 9000) بر تولید در نیروگاه
172. ارزیابی و شناسائی فعالیتهای سیستم مالی موجود در شرکت سهامی برق ، شناخت مشکلات ، نارسائیهای سیستم و ارائه پیشنهاد
173. ارزیابی کار و زمان در تلویزیون های تولیدی یک شرکت
174. ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران
175. کنترل موجودی و مدلسازی در حالت فازی
176.بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان ، علل و عوامل بروز استرس شغلی و راهکارهای کاهش آن
177. اولویت بندی شاخصهای انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه های عمرانی.مورد طرحهای فاضلاب
178. اولویت بندی عوامل موثر در افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده ازفنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در شرکت برق
179. اولویت بندی چگونگی اعمال خاموشی (قطع برق) اجباری با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی
  اندازه گیری بهره وری
180. آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران
181. نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن
182. نقش ارزشیابی سالانه در بهبود عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق
183.بررسی مقایسه کارآیی و اثر بخشی انواع خدمات شرکتهای بیمه ای
184.بررسی زمینه های فکری و رویکرد های عملی و نشان دادن موانع و مشکلات تحقق ساماندهی بازار
  سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )
185.بررسی استاندارد iso در ایران ( مطالعه موردی شرکت آزمایش )
186.بررسی شاخص های ارزشیابی کارکنان شرکت سهامی ساختمان از دیدگاه کارکنان
187.بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک سپه
188.عوامل مؤثر بر رشد دوره های کوتاه مدت مجتمع های عالی آموزشی و پژوهشی
189.استراتژی شش سیگما در سازمانها
190. بررسی استقرار و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو 14001 درشرکت برق
191.بررسی الگوی مصرف برق تجاری ( اصناف ) به منظور مدیریت بهینه مصرف برق
192.بررسی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران عامل (CEO) شرکتهای توزیع نیروی برق
193بهینه سازی هزینه انرژی مصرفی برای تولید آب شرب بااستفاده از مدل برنامه ریزی خطی
194.ارزیابی نتایج واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی
195.مقایسه ارزیابی عملکرد شرکتهای پیمانکاری دولتی و غیردولتی
166. مقایسه بهای تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب وفاضلاب شهری
167.نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاک
168. بررسی نقش مدیریت کنترل زیانهای ناشی از حوادث در شرکت توزیع برق
169. نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک
170.مطالعه تطبیقی مدیریت حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی در حوزه شرقی جازموریان و مقایسه آن با حوزه مشابه در استان کرمان
171.بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق
172.مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی تولید به هنگام (Just In Time) در شرکت برق
173.مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق
174.مطالعه و تدوین معیارهای نظارت بر توزیع به منظور دستیابی به سیستم عملکرد پیمانکاران دربخش توزیع شرکت برق
175.مطالعه و طراحی مکانیزم نظارت بر توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت
176. مطالعه و تدوین معیارهای نظارتی به منظور دستیابی به سیستم نظارت بر عملکرد پیمانکاران در بخش انتقال برق
177. مطالعه و بررسی سیستم انبارهای موجود شرکت توزیع برق
178.مطالعه و بررسی سیستم کدینگ TMC و آ‌ثار بکار گیری و کنترل آن در انبارهای برق
179.پروژه مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
180. مقایسه عملکرد بخش نگهداری و تعمیر شرکت تعمیرات نیروی برقی در دو دوره قبل و بعد از تشکیل شرکت تعمیرات (در نیروگاه)
181.مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها
182.بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش تولید صنعت برق ایران
183.بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن و ارائه ی راهبرد های ساماندهی و توانمند سازی
184.بررسی و شناسایی موانع جهت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه درشبکه های توزیع نیروی برق و ارائه الگوی مناسب اجرایی
185.بررسی و ارزیابی روشهای برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع برق و ارائه روش مناسب
186.بررسی و شناسایی نقش انتصاب‌ها و شرایط روانی محیط کار بر بهره‌وری کارشناسان توانیر
187.بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران
188. بررسی و تعیین قیمت تمام شده یک متر مکعب آب تحویلی به مشترکین در مقاطع مختلف تحت پوشش
189.بررسی و تدوین برنامه برونسپاری فعالیتهای شرکت توزیع برق
190.بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت در حفاظت از منابع آب زیر زمینی با تاکید بر دیدگاه مدیران و کارشناسان
191. بررسی و تجزیه تحلیل نقش مدیریت در کاهش حوادث فنی انتقال نیرو
192. بررسی و تجزیه وتحلیل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق و تأثیر آن بر اثر بخشی نظام کیفیت از دید کاربران داخلی
193.بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین شرایط احراز و رضایتمندی کارکنان
194.بررسی و ارزیابی روش های واگذاری بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب زاینده رود
195.بررسی و ارزیابی نتایج خصوصی سازی در بخش نگهداری و تعمیرات نیروگاه
196.بررسی و ارزیابی نگرش کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق نسبت به خصوصی سازی و عوامل مؤثر بر نگرش آنها
197. بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان
198. بررسی پیامدها و موانع خصوصی‌سازی در شرکتهای تعمیرات نیروی برق ایران
199.بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در طرحهای عمرانی آب
200. بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختربرق)
201.بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب
202.بررسی تأثیر فناوری اطلاعات روی بهره وری نیروی کار و دستمزد
203. بررسی تناسب گزارشهای پیشرفت پروژه در شرکتهای برق منطقه‌ای برای مدیران ارشد توانیر
204.بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام‌شده برق در شرکتهای برق منطقه‌ای و ارائه راهکارهای بهبود
205. بررسی تنگناهای موجود در سیستم قیمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث و تعیین راهکارهای موثر و ارائه الگوی مناسب در شرکت توزیع نیروی برق
206. بررسی ارتباط بین طرح کارانه با رضایتمندی کارکنان
207.بررسی تنگناهای موجود در پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع انرژی برق و ارائه راهکارهای بهینه
208. بررسی اثرات تعارضات سازمانی وخصوصیات اقتصادی ،اجتماعی بر عملکرد کارکنان
209.بررسی امکان استقرار روش CBM در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیریت بهره برداری
210. بررسی الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی
211.بررسی نقش واحدهای نظارتی در بهبود شاخصهای بهره برداری درشرکت توزیع نیروی برق
212.بررسی آثار مالی تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت درصنعت برق ایران
213.بررسی نظامهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و انتخاب نظام بهره برداری مناسب
214. بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق و نقش آن در شناسایی عملکرد کارکنان
215.بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای وسلامت روانی کارکنان فنی و اداری شرکت مدیریت تولید برق
216. بررسی کمی و کیفی عملکرد شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران
217. برقراری ارتباط برای فهمیدن در مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت
218.بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با آن
219.بکارگیری مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب گزینه تأمین آب مجتمع های صنعتی شهر
  بهره وری
220. بـررسی مشکلات مـدیریت موجودی هـای جنسی درشرکت برق و ارائه راهکار مناسب
221. استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع
222. ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن
223. ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسی مقیاس رفتار حرفه ای هال در نمونه ای از دستیاران شاغل در بیمارستانها
224.ارزیابی عملکرد شرکت‌،حیطه‌های هزینه‌، رضایت‌ مشترکین‌ و کارکنان‌ قبل‌ و بعد از خصوصی سازی در بهره‌ برداری و خدمات‌ مشترکین‌
225.ارزیابی عوامل رضایت کارکنان، مراجعه‌ کنندگان و مشترکین آبفا
226.ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»
227.ارزیابی عملکر د مدیریت پروژه های بهینه سازی در نیروگاه
228.بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
229.بررسی میزان اثر بخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری شرکت آب و فاضلاب در استقرار مدیریت مشارکتی
230.بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت ISO-9001 ویرایش 2000 در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
231.بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای
232.بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق و ارائه الگوی بهینه
233.بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانها
234.بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان
235.بررسی نقش واگذاری تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال نیروی برق به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها
236. بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات
237.بررسی مشکلات مربوط به بهره برداری نیروگاه رامین اهواز وارائه الگو جهت افزایش بهره وری
238.بررسی مشکلات موجود در شناسایی، محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها
239.بررسی مسائل و مشکلات خریدهای داخلی صنعت برق و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
240. بررسی مسائل و مشکلات کارکنان نوبت کار در امور بهره برداری انتقال شرکت انتقال برق
241.بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق
242. بررسی محتوای قضیه زمان از دست رفته از کتاب مدیریت استرس
243.بررسی میزان رضایت مندی مشترکین از نحوة ارائه خدمات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان
244.ارزیابی طرح مشارکت کشاورزان در مدیریت تأسیسات آبی
245.سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا MIS
246.بررسي تاثير سبک رهبری مدیران بر تصمیم گیری فردی  در اداره کل تعاون استان ...
247.بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو (خودرو كاروان)
248.رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها
249.بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي
250.بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در مدیران مدارس و ارائه راهکارها و پیشنهادات
251.پایان نامه کارشناسی ساخت و تولید - فرآيندهاي ريخته گري تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار
252.ارتقاء کیفی خودروپارس در آیدیت تفصیلی بمنظور کاهش ایرادات و همچنین کاهش نمره منفی آن
253.تجزيه و تحليل فرآيند فروش خودرو در شركت ايران خودرو ديزل
254.شناسایی و ارزیابی ریسک در یک صنعت پروفیل با استفاده از تکنیک ETBA
255. پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري
256.بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود
257.ارزيابي نتايج واگذاري مديريت توليد آب شرب تبريز به بخش خصوصي
258.بررسي موانع تحقق درآمد شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان در بخش آب كشاورزي و ارائه پيشنهادات اصلاحي
259.بررسي و تعيين معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران عامل (CEO) شركتهاي توزيع نيروي برق
260.استراتژي براي مديريت كيفيت جامع
261.برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت ریخته گری
262.بررسی رابطه شیوه زندگی کارگران بر میزان بهره وری آنها
263.انبار داری دارو ، توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي الحاوي
264.آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت داروسازي آريا
265.تاثير رفتار كاركنان بر ميزان رضايتمندي ارباب رجوع
266. پايان‌نامه خدمات چاپ و نشر سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست
267.جمع‌آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE
268.پایان نامه مدیریت بیمه - بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي
269.پایان نامه مدیریت بازرگانی - بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن
270.پروژه كارسنجي و زمان سنجي
271.پایان نامه تعهد سازمانی و کاری
272. بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن
273. پایان نامه مدیریت پروژه
274.مطالعه و تدوين ضوابط و استانداردهاي ورزشي از ديدگاه مديريت ايمني و زيست‌محيطي
275.بررسي رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک سپه
276. پایان نامه مدیریت توسعه - بررسي و تبيين شاخص هاي ارزشيابي كاركنان ستاد شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري «سابير» (از ديدگاه كاركنان)
277.تأمين برق مطمئن ، مستمر واقتصادي موردنياز استان خراسان
278. پایان نامه مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيكي و نقش آن در بهره وري و انجام امور
279.جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان
280.شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري شركت گاز
281.طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان در سازمان ( در شاخه خدمات مشتركين ) شركت توزيع نيروي برق استان قزوين
282. عوامل موثر در ايجاد فشارهاي عصبي در كاركنان وتعيين راهكارهاي بهبود آن در شركت آب و فاضلاب
283.مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور
284. نگهداري بهره ور فراگير (TPM)
285. پایان نامه برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام jit
286. ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك
287.پایان نامه تحلیل موانع اجتماعی ارتقاء شغلی زنان در ایران(مقایسه در مورد دو سازمان دولتی و خصوصی)
288.مقاله و تحقیق مدیریت زمان
289. بررسي سيستم اطلاعات (IS) نگهداري و تعميرات نيروگاه ايرانشهر
290.بررسي تأثير طرح رشد و ارتقاء در كارائي كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
291.بررسي تأثير فناوري اطلاعات روي بهره وري نيروي كار و دستمزد
292. بررسي الگوي مصرف برق تجاري ( اصناف ) شهر مشهد به منظور مديريت بهينه مصرف برق
293.بررسي استقرار واستمرار نظام مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ايزو 14001 درشركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
294.فراهم ساختن زمينه هاي فكري و رويكرد هاي عملي ونشان دادن موانع و مشكلات تحقق ساماندهي بازار تويسركان
295.مقايسه كارآيي و اثر بخشي انواع خدمات شركتهاي بيمه اي( مطالعه موردي صنعت آب و برق استان)
  مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
296.نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي
297.نقش مديريت كنترل زيانهاي ناشي از حوادث در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
298. اولويت بندي چگونگي اعمال خاموشي (قطع برق) اجباري با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعي
299.پایان نامه بهره وری
300.بررسي مسائل و مشكلات كاركنان نوبت كار در امور بهره برداري انتقال شركت انتقال برق
301.بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارایي كاركنان
302.بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران عامل شركتهاي برق منطقه اي
303.فنون فروشندگي صنوف
304.پایان نامه بیمه
305.بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
306.پايان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382
307.بررسی و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره)
308. نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در ارزشيابي عملكرد كاركنان كارخانه سهامي ( عام) لبنيات پاستوريزه پاك
309. پايان نامه مديريت - تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي
310.بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه
311. بررسی رابطه رضايت شغلي و عملكرد شغلي
312.بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده
313.بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان
314. بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي
315. بررسی راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها
316.نقش EARENDValue  ارزش کسب شده در كنترل پروژه
317. بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند
318. پروژه اطمينان بخشي سيستم توزيع
319.بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام
320. پایان نامه رشته‌ي مديريت صنعتي - بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌
321.پايان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون
322.بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف
323.بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)
224. پايان نامه مديريت آموزشي- بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران
325.بررسی شركت سهامي بيمه ايران
326. پايان نامه مديريت دولتي - بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه
327.پايان نامه مديريت آموزشي - بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني وبكارگيري فناوري اطلاعات ودرادارات آموزش وپرورش شهرتهران(ICT)ارتباطات
328.سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا
329.پايان نامه مديريت بازرگاني - طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي(بررسي موردي بانك سامان استان تهران)
330. سیستم انتقال قدرت(گیربکس)پیوستهCVT
331.بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران
332. پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان
333.بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
334.بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان
335. پایان نامه (jit) توليد بهنگام در شرکت تویوتا
336.بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت
337. سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو
338.مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان،گردشگران و مديران منطقه آزاد كيش
339. ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
340. استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
341.مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو
342 طراحی و پیاده سازی سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) طلا فروشی نیک کار
343.بررسي خصوصيات مديران مدارس و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران
344.بررسي تاثير ميزان بكارگيري فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران
345. پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
346.پایان نامه EFQM مورد بررسي در شركت ايرالكو
347.بررسی شركت مديريت توليد برق اصفهان
348.معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM Excellence Model
349.پایان نامه كنترل كيفيت در سايپا
350.بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران
351. مدیریت کیفیت فراگیر(جامع) TQM
352. رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي
353.مدیریت کارعملی در آموزشگاه
354.پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )
355.پایان نامه ترمز و طراحی سیستم ترمز
356.مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
357.بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران
358.دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)
359.پایان نامه طراحي مبادله كن هاي گرما
360.بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران
361. پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت
362. بررسی تاثیر مدیریت زمان بر مدیریت تغییر مدیران ادارات شهرستان
363.بررسي  رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان ...
364.بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم همراه با فایل های spss
365. پایان نامه بازاریابی در صادرات


مطالب مشابه :


تعیین موضوع پایان نامه مدیریت - نمونه موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی

پایان نامه در توسعه توان صادراتی و رتبه استراتژیک در بهبود عملکرد صادراتی
نقدیک پایان نامه

موضوع پایان نامه : پیشنهاد مربوط به صنعت فرآورده های لبنی جهت بهبود عملکرد صادراتی
عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پايان نامه ارشد. ” بازاريابي و بازرگانی ”

عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پایان نامه بر عملکرد های موفق صادراتی
لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

مقاله دانشجویی،پایان نامه صادراتی استان پایان نامه بهبود عملکرد
برچسب :