هشتمین بازدید از مدارس راهنمایی چمگردان دخترانه ی امید وراهنمایی پسرانه ی شهید مطهری

بنام خداوند متعال

هشتمین  دیدار آموزشی

کمیسیون کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی – یادگیری

     روزی دیگر و دوشنبه ای دیگر  تاریخ 28/10/88 امروز هم بنا بر برنامه ریزی قبلی که صورت گرفته بود به دیدار مدارس چمگردان رفتیم شهر چمگردان در حال حاضر سه مدرسه ی راهنمایی دارد که باید گفت بهترین مدارس شهر ستان را تشکیل می دهند هم از نظر امکانات  وهم از نظر آموزشی که دو تای آن دخترانه به نام های امید وآزادگان می باشد وتنها مدرسه ی راهنمایی پسرانه ی این شهر با نام شهید مطهری که یکی از پر جمعیت ترین مدرسه ی شهرستان است با تعداد بیش از 275 دانش آموز وموفق شدیم از دو مدرسه ی امید وشهید مطهری دیدار به عمل آوریم

1-  مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی امید  به مدیریت خانم خانم جوادی      

2-   مدرسه ی راهنمایی  پسرانه ی شهید مطهری   به مدیریت یوسفی   

برنامه های امروز

1-    دیدار از مدرسه ی دخترانه ی امید چمگردان :

     برنامه های کمیسیون :

الف - ابتدا بررسی برنامه ی امتحانی نوبت اول وسپس برگه ها ونحوه نمره گذاری مستمر وپایانی  همچنین دفاتر کلاسی که روند خوبی داشت واکثر همکاران با تایپ سوالات  وارسال نمرات برنامه ی منظمی را در حال اجرا داشتند.

ب- حضور در کلاس درس کلاس سوم درس هنر  به مدیریت خانم نخودی همکار خوبمان در این درس  که دانش آموزان در حال کار عملی کار طرح روی آیینه بودند با صحبت های همکار خوبم آقای گماری که معمولا تخصصی کار می کند وپرسش می نماید معلوم بود دانش آموزان از آمادگی خیلی خوبی بر خوردارند وکار های گروه ی را به نحو احسن بلدند بیشتر همکاران در انجام کار های گروهی وروش های فعال تدریس پیش قدم می باشند .در این کلاس از سرانه ی دانش آموزان ونحوه ی استفاده از اینترنت در تحقیق هم از دانش آموزان سوال نمودم که اطلاعات دانش آموزان با توجه به بضاعت مالی قابل توجه بود

ج - فرم حضور در کلاس که نمونه ی آن در آرشیو مطالب "دستورالعمل ها وبخشنامه ها" تکمیل گردید.که موارد مد نظر مطلوب به نظر می رسید  

د- ارایه ی فرم اهداف کمیسیون به مدیریت جهت طرح در شورای دبیران مدرسه ونصب در تابلو اعلانات به مدیریت ومعاونت مدرسه تقدیم گردید از دبیران فعال مدرسه وبرنامه های آموزشی مدرسه تشکر گردید.موارد خاص در گزارش بازدید مدرسه ودفتر همکاران یادداشت وتبادل نظر شد.

شاید به جرأت بتوان گفت که مدرسه ی دخترانه ی  امید از نظر برنامه ریزی وهماهنگی بین برنامه ها واولویت ها در سطح مدارسی که ما رفتیم یک نظم منحصر به فرد داشت در همین ابتدا باید گفت با کمی توجه و ارایه ی امکانات می توان اشاره نمود مدرسه مشکل خاصی ندارد واین جمله مصداق پیدا می کند که

 " برنامه ی خوب + مجری خوب +امکانات کم =موفقیت عالی

شاید علت اینکه بر خلاف بیشتر مدارس ((از وقت کم وهزار مشکل دیگر گله داشتند))در صحبت همکاران مشهود بود که دبیران ومدیر وسایر عوامل وحتی دانش آموزان هم دارای روحیه ی شاد ومثبتی هستند واین ها را اینجانب در برنامه ریزی خوب وتقسیم وظایف می دانم   از زحمات  مدیریت محترم وبویژه معاونت محترم آموزشگاه که امسال به این جمع پیوسته اند خانم خدادادی ومربی وخدمت گزار و همکاران فعال  ودانش آموزان این آموزشگاه قددر دانی نماییم امااین موارد در مدسه اگر رفع شود مطلوب است ۱- تجهیز کتابخانه ۲- راه اندازی اتاق فن آوری  ۳- توجه دادن دانش آموزان به امور مدرسه البته به نظر اینجانب

2-    دیدار از مدرسه ی راهنمایی پسرانه ی  شهید مطهری چمگردان

3-  این آموزشگاه باتوجه به انحلال دو مدرسه ی شهید چمران وغیر انتفاعی بهارستان از تراکم دانش آموز بر خوردار است ولی با این حال امکانات این آموزشگاه  از سطح مطلوب وقابل قبولی برخوردار است مانند داشتن دیتا شو ، رایانه ..... مدرسه با تعداد 32 نفر کادر می تواند خود یک مدیریت منسجم وپویایی را طلب کند که به حمدالله آقای یوسفی ومعاونین آموزشی وپرورشی این شرایط را ایجاد نموده اند در این دیدار ضمن اینکه تداعی  خاطرات سال های اول کارم در چمگردان بود (سال 1372)بعضی از همکاران آن سالها هنوز در این آموزشگاه مشغول خدمتند واز این عزیزان تجربه ی خوبی کسب نمودیم .

اما برنامه های کمیسیون یاددهی یادگیری در این آموزشگاه

الف - در این مدرسه امتحانات نوبت اول پایان یافته بود ابتدا به بررسی برنامه ی امتحانی نوبت اول وسپس برگه ها ونحوه نمره گذاری مستمر وپایانی پرداخته شد  لیست های داده شده ونمونه برگه های امتحانی مطلوب بود واکثر امتحانات تایپ شده بود .وضعیت آموزشی مدرسه خوب بود ولی در دیدار از کلاس سوم متوجه شدیم که کار گروهی کمتر صورت می گیرد که در این زمینه اقدامات مدیریت قابل توجه بود ومقرر شد در دیدار های آتی این مسئله پیگیری گردد ودر شورای دبیران مطرح گردد.

ب-.حضور در کلاس سوم ب مدرسه به مدیریت همکار محترم آقای براتی دبیر علوم اجتماعی که در حال بررسی برگه های نوبت اول درس تاریخ وجغرافی بودنددر این کلاس هم طبق معمول همکار محترم آقای گماری در زمینه ی در س علوم اجتماعی دانش آموزان را محک زدند وسوالاتی پرسیدند وخودم هم با توجه به شلوغی کلاس در رابطه با تفکر ومهارت گوش دادن به صورت عملی برنامه اجرا نمودم که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت که خود شرح مفصلی دارد .موارد خاص دیگر به اطلاع مدیریت مدرسه وسایر همکاران رسانده شد وتبادل نظر گردید .

ج - فرم حضور در کلاس که نمونه ی آن در آرشیو مطالب "دستورالعمل ها وبخشنامه ها" تکمیل گردید. وموارد خاض در گزارش پایانی لحاظ گردید

د- ارایه ی فرم اهداف کمیسیون به مدیریت جهت طرح در شورای دبیران مدرسه ونصب در تابلو اعلانات ارایه شد ماورد خاص به اطلاع همکاران ومدیریت محترم رسانده شد .از تلاش مدیریت ومعاونت خوب مدرسه جناب آقای یوسفی وآقای مهدی وسایر عوامل تقدیر وتشکر می گردد .

کارشناسی محترم تکنولوزی آموزشی هم ضمن بررسی لیست نمرات سال گذشته وبررسی دفاتر تشکیلات وشورای دبیران در خصوص آموزش وبرنامه های مدرسه با مدیریت ومعاونت مدرسه تبادل نظر نمودند ومطالب مد نظرخود را هم در این آموزشگاه وهم در آموزشگاه امید به اطلاع همکاران محترم ومدیریت ارایه نمودند. از حضور در کلاس ونو آوری های مدرسه تصویر تهیه گردید سایر موراد و گزارش کامل در دفتر بازدید مدرسه وفرم ها درج گردیده است .

کمیسیون بهبود بخشی به کیفیت  یاددهی – یادگیری  دوره ی راهنمایی وکارشناسی تکنولوژی آموزشی منطقه ی زرین شهرتهیه وتنظیم : سید جواد موسوی


مطالب مشابه :


هشتمین بازدید از مدارس راهنمایی چمگردان دخترانه ی امید وراهنمایی پسرانه ی شهید مطهری

دارد که باید گفت بهترین مدارس شهر ستان مدرسه ی راهنمایی پسرانه ی شهید اصفهان كميسيون
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

ردیف شهر/منطقة آموزشی محل استقرار نام مدرسه کد دولتی استان اصفهان 2 پسرانه 9 دی
واژه جامخانه در معماری(پنجره)

مدرسه راهنمایی شاهد در خانة شیخ الاسلام اصفهان نیز به وبلاگ مدرسه راهنمایی پسرانه
مشاركت در مانور سراسري زلزله در منطقه11 - مدرسه راهنمايي پسرانه شاهد كميل

دانش‌آموزان مدرسه راهنمايي پسرانه شاهد كميل در سالم و نوساز ، بهترین آهن اصفهان
ادرس مدارس

دبیرستان پسرانه مدرسه ای اینترنتی با مجوز می کند و در مقاطع راهنمایی و دبیرستان
شعر "شاید ببازی" از شاعر "مجتبی بناگر"

بازار های تاریخی اصفهان. شعر "جهان های موازی" از شاعر "مجتبی بهترین مدرسه راهنمایی پسرانه
روز بازگشایی مدارس

دبستان پسرانه مدرسه در روزهای اول برای نیست، هم در کار راهنمایی و هم در وظیفه
آزمون های بنیه علمی وتیز هوشان مشهد - اصفهان(سکوی ششم)

مدرسه آنلاین اصفهان(سکوی ششم) - - مدرسه 38-مدرسه راهنمایی دخترانه
انواع سرویس دهنده ها

آلفاسیستم: ارائه دهنده انواع اینترنت پرسرعت در اصفهان: بهترین مدرسه راهنمایی پسرانه
فهرست مدرسه‌های تهران

خ ولی عصر-جنب مدرسه راهنمایی رازی پسرانه ویرایش] اشنای با استان اصفهان.
برچسب :