درس پژوهی

جهت دانلود نمونه کارهای درس پژوهی و همچنین جزوات مرتبط با این موضوع روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود


مطالب مشابه :


آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

( فیش حقوقی ) دبیرخانه سرگروه های درسي استان آذربایجان غربی و فیش حقوقی فرهنگیان :
آدرس سایت اینترنتی ضمن خدمت همکاران

مکانیزاسیون جامع تدارکات اموال و انبار اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه فیش حقوقی
علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی

فیش حقوقی فرهنگیان. شانزدهم دی ۱۳۸۹ توسط اعظم رضایی پویا سرگروه استان کرمانشاه.
درس پژوهی

اختلالات یادگیری استان کرمانشاه سامانه ضمن خدمت فرهنگیان. فیش حقوقی.
اصول و مبانی برنامه درس عربی

فیش حقوقی فرهنگیان. قالب سر گروه اموزشی درس عربی استان کرمانشاه
طرح درس عربی سال سوم درس 4

فیش حقوقی فرهنگیان. شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ توسط اعظم رضایی پویا سرگروه استان کرمانشاه.
برچسب :