نقد و بررسي بازي Generals zero hour

نام بازی:Generals Zero hourسبک:Strategy


این بازی یک بازی Strategy عالی است که بیان گر جنگ های امروزی میان کشور هاست.در بازی چیز هایی وجود دارد که به درد می خورد(در نقشه ها)
چاه نفت:که برای پول سازی خوب است و با تصرف ان هر چند ثانیه 220 دلار می گیرید.
نیروی کمکی:ساختمانی که به وسیله آن می توانید هر 2 دقیقه نیروی کمکی از آسمان در یافت کنید.
ارزان کننده:باعث ارزان تر شدن قیمت ها می شود.(تانک ها و...)
ساختمان:برای دفاع
برج:برای مستقر شدن و دفاع کردن
ماشین:برای سوار شدن و منفجر کردن
موتور:البته این یکی را نیرو های Gla هم دارند ولی شاید در مراحل به طور طبیعی در نقشه هم بود.می توانید با آن از کوه ها هم بالا روید.
سه قدرت اصلی در این بازی:

GLA:
که مخفف Global liberation army است.این نیرو ها مربوط به کشور های خاورمیانه و اطراف آن است.برخی نکات و امکانات مهم در مورد این نیرو:

Tunnel network:که با ساخت آن سرباز یا نیروی تانک و ... را میتوان در تونل دیگر برد(حمل و نقل از راه زی زمین)
Jarmen kell:تک تیر انداز ماهر که می توان راننده ماشین را هم بزند.همچنین وی نامرئی است(استتار)
Scorpion:تانک خرچنگ.می تواند شیپرفت موشک را هم روی خود دارا بشاد.
Scud luncher:تک موشک انداز از فاصله دور.
Scud storm:بمب موشکی مخصوص گروه Gla.
Terrorist:افرادی که به خود بمب بسته اند و آماده اند تا به زیر تانکهای دشمن رفته ویا هر چیز آن را نابود کنند.
Toxin Tractor:ماشین حمل مواد شیمیایی که بیشتر برای کشتن سربازان کاربرد دارد.
از حمله امکاناتی که باید با داشتن درجه گرفتRank (برای گرفتن Rank باید دشمن بکشید)
تونل زیر زمینی برای حمله از پشت به دشمن از طریق زیر زمین و سرباز نامرئی(در همه جا ظاهر می شود)موشک انداز و هواپیمای شیمیایی و...

سه جنرال در آن فرماندهی اصلی را بر عهده دارند:

Gla:نیرو یی که مخلوط سه فرمانده دیگر هست و از هر کدام یک قدرت دارداز قدرت این نیرو می توان به Murder tank اشاره کرد می تواند پیشرفت کند و به تانک 3 لول هم تبدیل شود.

General Juhziz(Demolition):یک فرمانده ایارنی متخصیی در امور مواد منفجره.بمب های انفجار او بیشترین اثر را دارد و ترورسیت ها ی وی قدرت خارق العاده ای دارند.موشک های وی قوی تر و انفجاری تر است.سرباز تک تیر انداز قابلیت تیر اندازی هم دارد.
Dr.Thrax(Toxin):فرمانده عرب که دکترای شیمی دارد و در مواد شیمیایی استعداد مخصوصی دارد.دفاعی های او شیمیایی است و تقریبا همه چیز را به مواد شیمیایی مرتبط ساخته حتی بمب های اتمی خود را.یک پیشرفت جدید هم برای ماود شیمیایی دارند که Anthrax gamma است و مواد شیمیایی را خیلی قوی می کند.
Prince Kassad(camoulflage):شاهزاده مصری که استاد در مخفی کاری و استتار است و می تواند خود و نیرو هایش را استتار کند.از امکانات وی داشتن دزد است که می توانید به راحتی به همه چیز دشمن دستبرد بزنید.

China:
نیروهای چینی که در شرق آسیا مستقر هستند.بمب های اتمی این نیرو ها و نیروگاه هایشان معروف است.
نیروی هایی که می توان با درجه گرفتن داشت(Ranks)
مثل ECM(بیکار کننده) و سرباز چتر باز و هواپیمای بمب انداز و Artillery range(رگبار)و...
از جمله امکانات مهم:
Nuclear bomb:بمب هسته ای قوی
Gattlin cannon:دفاعی رگباری که بیشتر برای نابود کردن سرباز مناسب است.
Bunker:سنگر که در آن می توان سربازان را جمع کرد تا از مقر مورد نظر دفاع کنند.(ظرفیت 5 سرباز)
Black lotus:یک هکر خوب که می تواند تانک ها ی دشمن را از کار اندازد و از دشمن پول دزدد و ساختمان های دشمن را برای خود کند.
Overlord:تانک بسیار قوی چینی ها که می تواند تیر انداز رگباری و رادار و سنگر باشد.
Dragon tank:تانکی که منبع آتش است و برای سوزاندن سرباز دشمن خوب است.
ساختمان های مین گذاری شده:ساختمان های این نیرو ها می توانند مین گذاری هم شوند.(اطرافش)
Ecm tank:تانک بیکار کننده نیرو ها.
Angry mob:سربازان خشمگین
سه قرمانده اصلی:
China:نیروی کلی که تا حدودی از هر فرمانده قدرتی را دارد.

General tao(Nuke):متخصص در بمب های اتمی که حتی هواپیماهای میگ خود را بابمب هسته ای مجهز می کند.تانک های او نیز این قدرت را دارند و با آن دشمن هم نابود می کنند.راکتور های این فرمانده خیلی قوی تر از دیگران است و از قدرت هسته ای برخوردار است.
Generals Fai(Infantry):در امور نظامی با سربازان استاد است.سرباز های مجهر به M4 او قدرتش را 2 برابر کرده است.همچنین سربازان و افراد ارزان تر و هواپیما های یورشی از جمله امتیازا این فرمانده است.هکر های کامپیوتری او با هکر مخصوص دیگر نیروه Black lotus برابری دارد و او بجای هکر مخصوص یک هکر حرفه ای قوی تر از همه داردSuper lotus که در ظرف مدت چند ثانیه دشمن را هک می کند.سنگر های این نیرو قدرت و طرفیت بیشتر دارد(10 ظرفیت سرباز)
General Qui(Tank):او در ساخت و جنگ با تانک با ساتعداد است و تانک امپراتور او قوی ترین است.نیرو های او گران است اما در عوض تانک های ارزان تر و بهتر و کامل تر را در اختیار شما قرار می دهد که به راحتی با همان ها جنگ را می برید.

USA:
نیرو های امریکایی که امتیازشان تکنیک برتر است.
امکانات مهم
دفاعی موشک انداز
بمب لیزریParticle uplink cannon:یک لیزر که نابود کننده است.
Colonel borton:یک کلنل خوب و قوی با قابلیت بمب گذاری و شلیک به دشمن با رگبار.او از کوه هم بالا می رود.
تانک Tomahaawk:با موشک های تعقیب کننده.
تانک Crusader:که تانک خوبی است وبرای نابودی تانک های سنگین به کار میرود.
Microwave:برای بیکار کردن ساختمان ها و دفاعی ها به کار می رود.
هلی کپوترCommache :با سرعت زیاد و 4 موشک.
Flashbang:برای کور کردن موقت سربازان دشمن.
درجه ها(Rank)
بمب هوایی و رادار برای شناسایی دشمن و هواپیماهای A4 برای تیربار و..

سه فرمانده اصلی:
USA:مخلوط 3 قدرت به همراه مقداری قدرت جدید...
General Granger(Airforce):فرمانده نیرو هوایی که بسیار در هوا خوب مانور می دهد.هواپیما های او قابلیت استتار دارند.از امتیازات او سلطان Raptor هاست(King raptor) همین طور او قدرت خبر کردن هواپیمای Mother of all bombs را دارد.

General Townes(Laser):قدرت لیزر حامی اوست.دفاعی های لیزر به او قدرتی عجیب داده است.تانک های لیزری او که با برق کار می کنند می توانند به راحتی 3 تانک خرچنگ را نابود کنند(خرچنگ بدون موشک)

General Alexander(Super weapons):
فرمانده ای که قدرتش سلاح های هسته ای اوست.لیزر هسته ای او از همه قوی تر است و دوام بیشتری دارد.کلنل بارتن او هم ارزان تر است.نیرو گاه های او هم بسیار قوی هستند و می توانند هر کدام به تنهایی جواب گو یک بمب لیزریParticle cannon باشند.دفاعی این نیرو قوی است و نیرو دشمن را در جا بیکار می کند.


سیستم مورد نیاز:
Pentium 3
Ram 256
Card Graphic 64 MB


مطالب مشابه :


رمز های gta5

رمز های GTA4 و رمز های gta5 HESOYAM پول و کامل شدن خون و ضد زربه و درست سرعت بازی را زیاد میکند
کدتقلب بازیهای کامپیوتری

بازی شاهزاده ی ایرانی زیاد شده گفتم یه رمز به درد شدن 10000 پول به شدن در مرحله جاري
بازی های مدرسه ای

همینا از بین این گزینه ها یکی رو باید بگین حالا ما همین کوربشی رو در نظر میگیریم))
رمز gta5 ps2

بازی و رمز - رمز gta5 ps2 و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب پول
نقد و بررسي بازي Generals zero hour

یک بازی Strategy عالی است که بیان گر جنگ های امروزی میان کشور هاست.در پول سازی خوب رمز های GTA4
برچسب :