برنامه کلاسی نیم سال دوم 89-88 ( رشته الهیات )

یکشنبه  ( 11- 9 )

نام درس : علوم بلاغی

 نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

 محل تشکیل کلاس : کلاس شهید فرحان شیخ الکوت

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 22/1/89

☺☺

یکشنبه  ( 13-11 )

نام درس : مهارت های ترجمه

 نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

 محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالزهرا نیسی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 22/1/89

☺☺

یکشنبه  ( 16-14 )

نام درس : آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن کریم

 نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید محمد کوتی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 22/1/89

☺☺

یکشنبه  ( ۱۷-۱۵ )

نام درس : آشنایی با کلیات علم کلام

 نام استاد : مهندس مشتطی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالزهرا نیسی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : ۲۹/1/89

☺☺

دوشنبه ( 11-9 )

نام درس : نحو کاربردی 2

 نام استاد : مهندس احمد حنیفی زاده

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید محمد کوتی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 18/12/88

☺☺

دوشنبه ( 11-9 )

نام درس : نحو کاربردی 1

 نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

 محل تشکیل کلاس : کلاس شهید فرحان شیخ الکوت

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 16/1/89

☺☺

دوشنبه ( 13-11 )

نام درس : صرف 2

 نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

 محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالزهرا نیسی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 16/1/89

☺☺

دوشنبه ( 13-11 )

نام درس : نحو کاربردی 3

نام استاد : مهندس احمد حنیفی زاده

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید محمد کوتی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 23/1/89

☺☺

دوشنبه ( 16-14 )

نام درس : نحو کاربردی 4

نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید محمد کوتی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 16/1/89

☺☺

دوشنبه ( 16-14 )

نام درس : عرفان نظری

نام استاد : مهندس سید هادی فاطمی

 محل تشکیل کلاس : کلاس شهید فرحان شیخ الکوت

** تاریخ تشکیل اولین جلسه :  23/1/89

☺☺

دوشنبه ( 18- 16 )

نام درس : قرائت و درک متون عربی

نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالزهرا نیسی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 16/1/89

☺☺

دوشنبه ( 18- 16 )

نام درس : تاریخ تصوف 1

نام استاد : مهندس عبدالعزیز حمادی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید فرحان شیخ الکوت

** تاریخ تشکیل اولین جلسه :  23/1/89

☺☺

پنجشنبه ( 11-9 )

نام درس :  مبادی فقه و اصول

نام استاد : مهندس سرکار خانم عذرا بالوی

محل تشکیل کلاس : -

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 19/1/89

☺☺

پنجشنبه ( 13-11 )

نام درس :  آشنایی با ادیان بزرگ

نام استاد : مهندس سرکار خانم عذرا بالوی

محل تشکیل کلاس : -

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 19/1/89

☺☺

پنجشنبه ( 16-14 )

نام درس :  آشنایی با فقه

نام استاد : مهندس سرکار خانم عذرا بالوی

 محل تشکیل کلاس : -

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 19/1/89

☺☺

پنجشنبه ( 18-16 )

نام درس :  آشنایی با علوم قرآن وحدیث

نام استاد : مهندس سرکار خانم عذرا بالوی

محل تشکیل کلاس : -

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 19/1/89

☺☺

جمعه ( ۱۱-۹ )

نام درس :  کلام ۲

نام استاد : مهندس عبدالوهاب سیلاوی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالامیر باوی 

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : ۲۷/1/89

☺☺

جمعه ( ۱۳-۱۱ )

نام درس :  روش تحقیق در علوم اسلامی

نام استاد : مهندس عبدالوهاب سیلاوی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالامیر باوی 

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : ۲۷/1/89

☺☺

جمعه ( ۱۶-۱۴ )

نام درس :  منطق ۲ ( فلسفه و کلام )

نام استاد : مهندس عبدالوهاب سیلاوی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید عبدالامیر باوی 

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : ۲۷/1/89

☺☺

جمعه ( 16- 14)

نام درس :  منطق ۲  (  ادیان و عرفان )

نام استاد : مهندس عبدالرضا قسمت پناه

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید فرحان شیخ الکوت 

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : ۲۷/1/89

☺☺

جمعه ( 16- 14)

نام درس :  کلیات فلسفه اسلامی

نام استاد : مهندس عبد الرضا قسمت پناه

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید محمد کوتی 

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : ۲۷/1/89

☺☺

جمعه ( 16- 14)

نام درس :  سیری در نهج البلاغه

نام استاد : مهندس یوسف طرفی سعیداوی

محل تشکیل کلاس : کلاس شهید محمد علی سودانی

** تاریخ تشکیل اولین جلسه : 20/1/89

☺☺

«» منبع : آموزش دانشگاه پیام نور بستان


مطالب مشابه :


پیش شماره گاهنامه پیک نور دانشگاه پیام نور بستان/ تاریخ انتشار 1388

دانشگاه پیام نور واحد بستان - پیش شماره گاهنامه پیک نور دانشگاه پیام نور بستان/ تاریخ انتشار
۱۶‬دانشگاه پيام نور در دوسال گذشته در خوزستان ايجاد شده است

دانشگاه پیام نور واحد بستان - ۱۶‬دانشگاه پيام نور در دوسال گذشته در خوزستان ايجاد شده است
برنامه کلاسی نیم سال دوم 89-88 ( رشته الهیات )

دانشگاه پیام نور واحد بستان - برنامه کلاسی نیم سال دوم 89-88 ( رشته الهیات ) - معرفی دانشگاه
خرید اینترنتی کتب پیام نور ( کل رشته ها )

دانشگاه پیام نور واحد بستان - خرید اینترنتی کتب پیام نور ( کل رشته ها ) - معرفی دانشگاه بستان
ليست ارائه دروس، وضعيت منابع وجدول تطبيق دروس

دانشگاه پیام نور واحد بستان - ليست ارائه دروس، وضعيت منابع وجدول تطبيق دروس - معرفی دانشگاه
برنامه کلاسی نیم سال دوم 89-88(رشته علوم کشاورزی و مدیریت و آبادانی روستاها)

دانشگاه پیام نور واحد بستان - برنامه کلاسی نیم سال دوم 89-88(رشته علوم کشاورزی و مدیریت و
به روز آوری وبلاگ

payambostan.blogfa.com - به روز آوری وبلاگ - پورتال تبادل اطلاعات دانشجویان پیام نور بستان گروه
برنامه کلاسی پیام نور اهواز

payambostan.blogfa.com - برنامه کلاسی پیام نور اهواز - پورتال تبادل اطلاعات دانشجویان پیام نور بستان
قابل توجه كساني كه از شهرستان سراب در فراگير پيام نور شركت كرده اند.

بستان آباد- شهرک ولیعصر- پشت cng - دانشگاه پیام نور بستان درباره امتحانات دانشگاه پیام نور;
آزمایشگاه سیستم عامل

payambostan.blogfa.com - آزمایشگاه سیستم عامل - پورتال تبادل اطلاعات دانشجویان پیام نور
برچسب :