سرامیک بین کابینتی

اجرای سرامیک طرح 3*3 بین کابینت

با همکاری کابینت ماندگار بروجرد با تشکر از آقای کمالی


2sbr9tf.jpg

 

اجرای سرامیک ۳*۳ بعد از اجرای کابینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برش کاری بسیار دقیق توسط استادکاران ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه برشها توسط دستگاه واتر جت انجام شده است


مطالب مشابه :


سرامیک بین کابینتی

اجرای سرامیک طرح 3*3 بین کابینت. با همکاری کابینت ماندگار بروجرد با تشکر از آقای کمالی
نصب سرامیک طرح آنتیک بین کابینت

نصب کاشی و سرامیک و سنگ آنتیک - نصب سرامیک طرح آنتیک بین کابینت - نصب کاشی و سرامیک و پخش چسب و
کاشی بین کابینتی سفید نارنجی

کاشی کار شده در بین کابینت. باهمکاری کابینت ماندگار بروجرد با تشکر از آقای سرامیک بین
نصب سرامیک اسپانیا طرح سنگ انتیک بین کابینت

نصاب سنگ آنتیک کاران پایتخت نوین - نصب سرامیک اسپانیا طرح سنگ انتیک بین کابینت - نصب انواع
برچسب :