آموزش سنگدوزی

آموزش سنگدوزی

در این جلسه آموزش دوخت چند نمونه گل و برگ را داریم.

منبع:مجله کوک

        13752172452.jpg13752172451.jpg

قبل از پیاده کردن طرح حتماً قسمتی را که قرار است سنگدوزی شود لایی می‌کنیم. برای پارچه‌های معمولی از لایی کاغذی یا فرانسه و برای پارچه‌‌های کشی از لایی حریر استفاده می‌کنیم.
طرح مورد نظر را با کاربن یا کاغذ روغنی روی پارچه یا لباس منتقل می‌کنید.اگر از کاربن استفاده می‌کنید باید رنگ کاربن با لباس هماهنگ باشد و مراقب باشید تا کاربن لباس را کثیف نکند. در صورت استفاده از کاغذ روغنی طرح را روی کاغذ روغنی رسم کرده و روی پارچه یا لباس با سوزن فیکس کرده و خطوط طرح را با کوک روی پارچه منتقل ‌کنید. برای شروع کار دوخت نخ باید در پشت کار کاملاً محکم باشد، تناسب کشش نخ در هنگام دوخت حائز اهمیت است و بعد از اتمام کار دوخت در پشت کار باید چند بخیه بزنیم تا دوختها شکافته نشود.
دوخت گل
دوخت گل سه مرحله دارد:
1-     دوخت مرکز گل
2-     دور دوزی گل
3-     پر دوزی گل


مرحله اول
در ابتدا باید مرکز گل را با استفاده از مروارید یا سنگی که درخشش خوبی داشته باشد پر کنیم ( شکل 1 )

13752172454.jpg

مرحله دوم
در این مرحله دور گلبرگ گل را با استفاده از منجوق یا ملیله شکسته به صورت ساقه دوزی می‌دوزیم ( شکل 2 )

 13752172455.jpg

مرحله سوم

در این مرحله سوزن را از وسط گلبرگ که دور دوزی کرده‌ایم بیرون آورده و نوع وسیله‌ای که می‌خواهیم با آن کار کنیم را به تعدادی که تا سر گلبرگ را پر کند به داخل سوزن می‌بریم و گلبرگ را به صورت دوخت عمودی تا وسط گلبرگ به سمت طرفین دوخت می‌زنیم تا سطح گلبرگ کاملاً پر شود. ( شکل 3 و 4 )، پر دوزی گلبرگ هم به صورت افقی و هم عمودی انجام می‌شود مانند نمونه ( شکل 5 و 6 )

 13752172456.jpg

13752172451.jpg 

دوخت برگ
1-     اریب دوزی برگ
2-     تو پر دوزی برگ
3-     سایه دوزی برگ
اریب دوزی برگ
این مدل دوخت برگ مناسب برای برگهای ریز طرح می‌باشد. سوزن را از سر برگ بیرون آورده و به پهنای برگ به صورت اریب منجوق داخل سوزن کرده، سوزن را در طرف مقابل برگ فرو برده و بر حسب طول و عرض برگ تعداد منجوق کم و زیاد شده و این کار را تا پایان برگ ادامه می‌دهیم ( شکل 7 و 8 )


 13752172457.jpg

تو پر دوزی برگ
این مدل پر دوزی برگ متناسب با برگهای متوسط طرح می‌باشد. در ابتدا وسط برگ خطی مستقیم رسم کرده، به صورتی که برگ از قسمت طول به دو نیمه راست و چپ تقسیم شود. در ابتدا نیمه راست برگ را به صورت اریب دوخته ( شکل 9 ) و نیمه چپ برگ را به صورت قرینه از مقابل دوخت قسمت راست، می‌دوزیم ( شکل 10 ) تمامی دوختها باید در کنار هم و موازی با هم در هر سمت دوخته شود. تعداد منجوقها در هر قسمت متناسب با پهنای برگ می‌باشد.


13752172468.jpg

 13752172452.jpg

سایه دوزی برگ
این روش دوخت برگ مخصوص برگهای بزرگ طرح می‌باشد به دلیل زیاد بودن سطح برگ نیازی نیست تمامی سطح برگ دوخته شود. استفاده از این روش 2 مزیت دارد، اولاً سرعت در کار بالا می‌رود، ثانیاً از سنگینی بیش از حد لباس جلوگیری می‌شود.


 13752172469.jpg

137521724610.jpg

در ابتدا دور گلبرگ را با روش ساقه دوزی یا اریب دوزی می‌دوزیم ( شکل 11 )
سپس درون طرح رگبرگهایی ایجاد کرده، به صورت کوتاه و بلند و روی گلبرگها را به صورت اریب با فاصله از دور گلبرگ به صورت سایه می‌دوزیم ( شکل 12 و 13 )

13752172453.jpg


مطالب مشابه :


آموزش سنگدوزی

آموزش سنگدوزی. طرح مورد نظر را با کاربن یا کاغذ روغنی روی پارچه یا لباس منتقل می‌کنید
آموزش سرمه دوزی حروف روی ترمه

* سنگدوزی روی لباس عروس و حاشیه های قابل استفاده برای لبه ی آستین و دور یقه ، تک بوته های
آموزش دوخت لباس شب و نامزدی2

مزن لباس شقایق 5- مدل لباس را مطابق شکل، روی الگو طراحی فنر با استفاده از سنگدوزی روی آن
لباس عروسهای سفید سفید

لباس سفید - لباس عروسهای سفید سفید - همه چیز برای مراسم ازدواج و جشن عروسی
آموزش سنگدوزی

آموزش سنگدوزی. را روی کاغذ روغنی رسم کرده و روی پارچه یا لباس با سوزن فیکس کرده و خطوط طرح
آموزش ساخت گل های پارچه ای

مزن لباس شقایق 2- اتوی درفش را روی اجاق گاز حرارت دهید آموزش سنگدوزی. عکس لباس 5.
طراحی یقه

طراحی اندام و لباس - طراحی یقه - طراحی اندام و لباس امتداد یقه روی دو شانه باید مساوی باشد .
لباس شب و نامزدی

مزن لباس شقایق 2- پنس سرشانه را دو برابر کرده و روی الگوی 7- با استفاده از سنگدوزی و گلهای
برچسب :