دانلود کتاب تئوريهاي مديريت رضائيان، الواني و اقتداري

مديريت عمومي

مديريت عمومي

نويسنده: دکتر الواني

ناشر: نشر ني

کيفيت: خوب

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مديريت عمومي الواني

كتاب مبانی سازمان و مدیریت

نويسنده: دکتر علی رضائیانسازمان و مدیریت رضائیان

ناشر: انتشارات سمت

تلخيص: داود رحيمي کينچا و مولفي ناشناس

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائيان 1- کيفيت خوب

دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائيان 2- کيفيت ضعيف


سازمان و مدیریت اقتداري

سازمان و مدیریت اقتداري

نويسنده: دکتر اقتداري

تلخيص: وحيده ميانجي

کيفيت: خوب

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب سازمان و مدیریت اقتداري

منبع: پایگاه علمی -پژوهشی پارس مدیر


مطالب مشابه :


دانلود رایگان خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت - دکتر علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان. خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی
خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان نام کتاب: دانلود کتب مدیریت.
خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان دانلود (نرم افزار
دانلود جزوه مبانی سازمان ومدیریت رضاییان

دانلود جزوه مبانی سازمان سازمان و مدیریت (دکتر علی علی رضائیان) دانلود
دانلود کتاب تئوريهاي مديريت رضائيان، الواني و اقتداري

دانلود کتاب تئوريهاي مديريت رضائيان، الواني و تماس با ما سایت مرجع مدیریت
دانلود خلاصه کتب و جزوات رشته مدیریت (دولتی) و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان بر دانلود خلاصه کتاب مدیریت
جزوات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

از کتاب مبانی سازمان و کتاب سازمان و مدیریت علی رضائیان(1382).مبانی
خلاصه کتاب مبانی مدیریت وسازمان نوشته دکتر رضائیان

خلاصه کتاب مبانی مدیریت وسازمان نوشته دکتر رضائیان ریسک مباني مديريت و سازمان
برچسب :