صفحه سپاسگزاری پایان نامه

سپاسگذاری

 

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند

کز کــــــــــــار خلق یک گره بسته وا کند

 

سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.

سپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم رسیده و از هیچ محبتی دریغ نکرد و در تمام مراحل زندگیم مرا قوت قلب بود

 


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

نمونه متن تقدیم صفحه تقديم / تشكر در پايان این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس
صفحه سپاس پایان نامه

صفحه تقدیم پایان نامه - صفحه سپاس پایان نامه - یک گام بسیار کوچک برای کمک به پژوهشگران کشورم.
صفحه سپاسگزاری پایان نامه

با مراجعه دانشجویان به بخش مرجع و استفاده آنها از پایان نامه های قبلی در مورد صفحه تقدیم یا
پروپوزال نویسی+صفحه تقدیم پایان نامه+معادلات ساختاری+مهندسی ورزش چیست+چگونه پایان نامه بنویسیم+استخر

پروپوزال نویسی+صفحه تقدیم پایان نامه+معادلات ساختاری+مهندسی ورزش چیست دانلود نمونه
نمونه هايي از تقدير و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

نمونه هايي از تقدير صفحه تقديم / تشكر در پايان در اتمام واکمال پایان نامه
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه و نیز پایان نامه درسی را
راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد

صحافی و صفحه پردازی پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی نمونه)-6 صفحه ی تقدیم.
نمونه تقدیر پایان نامه

نمونه تقدیر پایان نامه. ماحصل آموخته هایم که اثری ناچیز است را تقدیم می صفحه نخست پست
برچسب :