رمضان

سحر ،

     پیوند دلها در دل شب

             با خدای مهربان است  ...  می گویند:

         هر وقت آب می نوشی

                      بگو یا حسین(ع)،

  این روزها که

           آب می بینی و نمی نوشی

                       آرام بگوی یا اباالفضل(ع)
خدایا کمک کن چترِ گناه را در بارانِ رحمتِ رمضان و غیر رمضانت بسته نگه داریم ...

آری ؛ چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت ...چترها را باید بستمطالب مشابه :


متنهای تصویری

آموزش هنر خیاطی رقیه آب
درخواست ...

آموزش هنر خیاطی رقیه آب
رمان همخونه قسمت سیزدهم

آموزش هنر خیاطی رقیه آب پخش ; سلام
عنوان کتاب:آواره ی عشق

آموزش هنر خیاطی رقیه آب پخش ; سلام
عنوان کتاب:بی تو امشب(جلد دوم)

آموزش هنر خیاطی رقیه آب پخش ; سلام
رمضان

آموزش هنر خیاطی رقیه آب
عاشقی

آموزش هنر خیاطی رقیه آب
دوست داشتن

آموزش هنر خیاطی رقیه آب
برچسب :