کردستان در گذر تاریخ

      کردستان در گذر تاریخ

در آغاز باید گفت که منظور ما از کر دستان مناطق کردنشینی است در خاورمیانه که مرزهای آن را عناصر فرهنگی مشخص می کند،یا به بیانی دیگر مجموعه آنچه که امروزه به نام کردستان ایران،کردستان عراق ،کردستان سوریه و کردستان ترکیه می شناسیم.  

kurd.jpg

 اری سرزمینی که شلاق تاریخ هرگز نتوانست یکپارچگی ملت آن را از هم بپاشد. بسیارند اقوامی که با گذشت زمان اثری از آنان به جای نماند و یا آنهایی که ماندنشان به قیمت نابودی هویتشان شد.امید است با نگاهی به تاریخ این مرزوبوم رمز ماندگاری وهمدلی مردمان آن گشوده شود.

شاید اسم غار شانیدار(نزدیکی سلیمانیه) را شنیده باشید،جایی که باستان شناسان آثار انسان نئاندرتال را که مربوط به 65000سال قبل بوده، یافتند وزیادند محوطه هایی دیگر با چنین قدمت تاریخی(غار بیستون در کرمانشاه،غارتمتمه در ارومیه و...) که نشان دهنده سابقه دیرینه حضور انسان در این نقطه از جهان است.

اما جدا از مسئله سابقه طولانی وجود انسان در کردستان باید گفت که اینجا جزو نخستین مناطقی نیز بوده که تمدن در آن به وجود آمده است و نقاط مشخصی چون "جارمو" و"تل حلف" واقع در کردستان عراق به عنوان اولین اجتماعت متمدن جهان معرفی شده اند.

در مرحله دیگر سیر تحول تمدن ،به شکل گیری حکومتها و دولتها می رسیم که باز کردستان حرف اول را می زند و وجود دولت های عظیم ماننا وماد نمونه های بارز صحبت ما هستند.بدین ترتیب کردستان با سابقه ای درخشان وارد دوران تاریخی می شود .

کسانی که تاریخ را ورق زده اند بر این مدعا شاهدند که گذر حکومت از ماد به هخامنشی به شیوه  انقلابی مخملی صورت گرفت و در حقیقت سلطنت در یک خاندان از دست یکی از عضاء خانواده به دست دیگری افتاد.

کوروش بزرگ بنیانگذار امپراطوری هخامنش آنچنانکه هرودت و گزنفون نیز گفته اند دوران طفولیت خود را در میان ماد ها سپری ساخته بود وپس از نشستن بر اریکه قدرت نیز بزرگان مادی را در تشکیلات خودُ مقامها ومکانهای والایی داد.بدین گونه بود که مادی ها در درون امپراطوری هخامنشی هضم شدند وزین پس کردستان به عنوان جزئی ار ایران بزرگ ایفای نقش می کند.در تمام مدت حکومت هخامنشیان طوایف  واقوام "مزوپتامیا"و ماد ستون فقرات ارتش آن حکومت را تشکیل دادند و در تمام جنگها ونبر های هخامنشیان با دولت های شرق وغرب شرکت فعال داشتند.

در دوران طولانی تاریخ ایران باستان سرزمین کردستان کش و قوسهای فراوانی را سژری کرده و همیشه میدان جدال حکومتها بوده ومرزهای آن مرتب تغییر می کردُ آنچنانکه در تاریخ فبل از اسلام ایران  قرنها مرکز تاخت وتاز دو نیروی ایران وروم بود و بعد از اسلام هم به دنبال استیلای سلجوقیان بر آسیای صغیر ُ آن قسمت از کردستان که به دنبال پیمان صد ساله منعقده بین روم و ساسانیان  به تصرف رومی ها در آمده بود را جزو خاک خود کردند و بعدها هم که زیر دست عثمانی ها می شود.

اما با پایان جنگ جهانی اول و سقوط امپراطوری عثمانی و تقسیم سرزمینهای آن توسط فاتحان کردستان  از هم گسسته می شود مرزهای امروزی آن ترسیم شد.

آنچه که از این نوشتار استنتاج می شود این است که کردستان دارای تاریخ وتمدنی درخشان بوده و به دلایل مختلف از جمله موقعیت استراتیژیکی آن همواره محل نزاع دولتها بوده و مرزهای آن مرتب در حال تغییر بوده ولی همین عوامل باعث شد تا اقوام ساکن در آن مردمانی دلیر  با عرق ملی بسازد که بر خفظ هویت فرهنگی خود پایدار باشند و این رمز ماندگاری آنهاست.

                                                                                         


برگرفته از http://www.zirto.blogfa.com

                     


مطالب مشابه :


تحصن پاوه ای ها در تلگرافخانه کرمانشاه علیه حاکم وقت (سان) -1از2

تاریخ مصور پاوه - تحصن پاوه ای ها در تلگرافخانه کرمانشاه علیه حاکم وقت (سان) -1از2 - مرجع عکسها
علیخان زنگنه امیر کل حکمرانان کرمانشاه در شهرستان پاوه

تاریخ مصور پاوه - علیخان زنگنه امیر کل حکمرانان کرمانشاه در شهرستان پاوه - مرجع عکسها و
برخی از مسولان و شخصیتهای محلی پاوه (7)

تاریخ مصور پاوه - برخی از مسولان و شخصیتهای محلی پاوه (7) ( امام جمعه کرمانشاه)
شیخ حبیب الله امام مردوخی - نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی

تاریخ مصور پاوه - شیخ حبیب الله امام مردوخی ملا محمد ربیعی ( امام جمعه کرمانشاه)
ماموسا سید حسین مسعودی خانگاه و خلیفه محمد صالح محمدی

تاریخ مصور پاوه - ماموسا سید حسین مسعودی خانگاه و خلیفه محمد صالح محمدی - مرجع عکسها و اسناد
تاریخ مختصر ایل کلهر ازابتداتامشروطیت

کرمانشاه گهواره تمدن - تاریخ مختصر ایل کلهر تاریخچه ای مصور و مختصر از لباس
کردستان در گذر تاریخ

کرمانشاه گهواره تمدن - کردستان در گذر تاریخ تاریخچه ای مصور و مختصر از لباس زنان
برچسب :