شیخ حبیب الله امام مردوخی - نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی

ملا محمد ربیعی ( امام جمعه کرمانشاه) - شیخ حبیب اله امام مردوخ ( نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی) - شیخ نصرالدین خالصی ( پیر طریقت قادریه پاوه) -شیخ عبدالقادر قادری (  پیر طریقت قادریه نجار)- عبدالکریم رسول آبادی - شیخ عزیز خالصی ...

برای مشاهده اندازه واقعی عکس بر روی آن کلیک کنید.

توضیحات :عکس شماره یک

تاریخ  و مکان عکس :

منبع :  ارسالی از طرف- محفوظ است.

افرادی که در این عکس حضور دارند :  ملا محمد ربیعی ( امام جمعه کرمانشاه) - شیخ حبیب اله امام مردوخ ( نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی) - شیخ نصرالدین خالصی ( پیر طریقت قادریه پاوه) -شیخ عبدالقادر قادری (  پیر طریقت قادریه نجار)- احمد داواشی { شاعر } روانسری - عبدالکریم رسول آبادی - شیخ عزیز خالصی ...

لطفا هرگونه نظر و یا اطلاعاتی راجع به عکس دارید ثبت کنید و در ضمن  همگی چشم انتظار عکسهای قدیمی آلبومهایمان هستیم. ایمیل تاریخ مصور پاوه : [email protected]

محمد رضا شاه پهلوی - شیخ حبیب اله امام مردوخی ( نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی)  - تاریخ مصور پاوه

برای مشاهده اندازه واقعی عکس بر روی آن کلیک کنید.

توضیحات :عکس شماره دو

تاریخ  و مکان عکس :

منبع :  ارسالی از طرف- محفوظ است.

افرادی که در این عکس حضور دارند :   محمد رضا شاه پهلوی - شیخ حبیب اله امام مردوخی ( نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی)

لطفا هرگونه نظر و یا اطلاعاتی راجع به عکس دارید ثبت کنید و در ضمن  همگی چشم انتظار عکسهای قدیمی آلبومهایمان هستیم. ایمیل تاریخ مصور پاوه : [email protected]


مطالب مشابه :


تحصن پاوه ای ها در تلگرافخانه کرمانشاه علیه حاکم وقت (سان) -1از2

تاریخ مصور پاوه - تحصن پاوه ای ها در تلگرافخانه کرمانشاه علیه حاکم وقت (سان) -1از2 - مرجع عکسها
علیخان زنگنه امیر کل حکمرانان کرمانشاه در شهرستان پاوه

تاریخ مصور پاوه - علیخان زنگنه امیر کل حکمرانان کرمانشاه در شهرستان پاوه - مرجع عکسها و
برخی از مسولان و شخصیتهای محلی پاوه (7)

تاریخ مصور پاوه - برخی از مسولان و شخصیتهای محلی پاوه (7) ( امام جمعه کرمانشاه)
شیخ حبیب الله امام مردوخی - نماینده چهار سال پاوه در مجلس شورای ملی

تاریخ مصور پاوه - شیخ حبیب الله امام مردوخی ملا محمد ربیعی ( امام جمعه کرمانشاه)
ماموسا سید حسین مسعودی خانگاه و خلیفه محمد صالح محمدی

تاریخ مصور پاوه - ماموسا سید حسین مسعودی خانگاه و خلیفه محمد صالح محمدی - مرجع عکسها و اسناد
تاریخ مختصر ایل کلهر ازابتداتامشروطیت

کرمانشاه گهواره تمدن - تاریخ مختصر ایل کلهر تاریخچه ای مصور و مختصر از لباس
کردستان در گذر تاریخ

کرمانشاه گهواره تمدن - کردستان در گذر تاریخ تاریخچه ای مصور و مختصر از لباس زنان
برچسب :