لایه های رقومی (Shape File) از کشورهای مختلف دنیا

لایه های رقومی (Shape File) از کشورهای مختلف دنیا

تقسیمات سیاسی(استان، شهرستان)، رودخانه ها و دریاچه ها، جاده ها، راه آهن، توپوگرافی، کاربری اراضی و جمعیت و ....

 

 

 

لینک دانلود  


مطالب مشابه :


لایه های رقومی (Shape File) از کشورهای مختلف دنیا

شناخت اقلیم - لایه های رقومی (Shape File) از کشورهای مختلف دنیا - - شناخت اقلیم
رتبه های اول ایران در دنیا

رتبه های اول ایران در دنیا در رده آخرین کشورهای دنیا و متاسفانه در دمای ثبت
رتبه های اول ایران در دنیا

گرچه در بسیاری از پارامترهای مثبت در رده آخرین کشورهای دنیا و در دنیا داریم که دمای ثبت
رتبه های اول ایران در دنیا

گرچه در بسیاری از پارامترهای مثبت در رده آخرین کشورهای دنیا و در دنیا داریم که دمای ثبت
رتبه های اول ایران در دنیا

The Agriculture is Art - رتبه های اول ایران در دنیا - علوم طبیعی و کشاورزی
پیش بینی های جدید ملکه ی پیشگویی ها/

در چند شب اخیر، دمای برخی از شهر های حومه ی پایتخت سال 2014 در اکثر کشورهای دنیا به "سال اسب
رتبه های اول ایران در دنیا ... خیلی جالبه خیلییی

گرچه در بسیاری از پارامترهای مثبت در رده آخرین کشورهای دنیا و بالاترین دمای
تاثیر افزایش دما بر کاهش رشد اقتصادی کشورهای فقیر جهان

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی) - تاثیر افزایش دما بر کاهش رشد اقتصادی کشورهای فقیر جهان
رتبه های بالای ایران

بالاترین دمای ثبت شده روی سطح زمین (70.7 درجه سانتیگرد در یکی از کهن ترین کشورهای دنیا 17.
رتبه های برتر در جهان

گرچه در بسیاری از پارامترهای مثبت در رده آخرین کشورهای دنیا و متاسفانه بالاترین دمای
برچسب :