مثالهای تکمیلی مناسب برای درس طراحی سازه های فولادی یک

لیست مثالهای حل شده مناسب برای درس طراحی سازه های فولادی یک از کتاب طراحی سازه های فولادی بر اساس آیین نامه فولاد ایران تالیف مهندس شاپور طاحونی:

فصل سوم : اعضای کششی

مثالهای 3-1 تا 3-16

فصل ششم : کمانش موضعی

مثالهای 6-1 تا 6-3

فصل هفتم : اعضای فشاری

مثالهای حل شده 7-2 ب ، 7-3 تا 7-9 ، 7-11

فصل 8 : اعضای با اتکای جانبی

مثالهای حل شده 8-3 و 8-4 ، 8-6 تا 8-8 ، 8-11 و 8-12 ، 8-16

فصل 11 تیر بدون اتکای جانبی

مثالهای حل شده 11-1 تا 11-5

فصل 12 : تیرستونها

مثالهای حل شده 12-2 تا 12-7

فصل چهاردهم : اتصالات

مثال حل شده 14-9

مثالهای حل شده بالا باید با توجه به مبحث دهم ویرایش 87 مورد توجه و بررسی قرار گیرد و لزوماً تمام موارد مطرح شده در حل مسایل با ضوابط مبحث دهم ویرایش 87 انطباق کامل ندارد.

مثالهای نمونه حل شده از جلد اول کتاب طراحی سازه های فولادی ابراهیم ثنایی و رضاییان:

فصل 7 : مثالهای حل شده 7-1 تا 7-6

فصل 8 : مثالهای حل شده 8-1 تا 8-4

فصل 11 : مثالهای حل شده 11-1 تا 11-6

جدید:

مثالهای تکمیلی از کتاب طراحی سازه های فولادی دکتر مجتبی ازهری و دکتر سید رسول میرقادری

جلد اول :

فصل سوم ( اعضای کششی)

مثالهای حل شده 3-1 تا 3-4 ، 3-6 و 3-10

فصل چهارم ( اعضای فشاری )

مثالهای حل شده 4-4 تا 4-7

فصل ششم ( اعضای خمشی)

مثالهای حل شده 6-1 و 6-2 ، 6-4 و 6-5 ، 6-8 تا 6-12 ، 6-14 ، 6-16 تا 6-18

فصل 7 ( تیرستونها )

مثالهای حل شده 7-1 تا 7-12

فصل هشتم ( کف ستونها )

مثالهای حل شده 8-1 تا 8-3

جلد دوم:

فصل دوم ( تیرهای مرکب )

مثالهای حل شده 2-1، 2-5 و 2-6

فصل چهارم ( تیرهای لانه زنبوری )

مثالهای حل شده 4-2 تا 4-4مطالب مشابه :


مثالهای تکمیلی مناسب برای درس طراحی سازه های فولادی یک

مثالهای تکمیلی مناسب برای درس طراحی سازه های فولادی مهندس شاپور طاحونی: حل شده بالا
حل المسائل طراحي ساختمانهاي بتن مسلح تأليف شاپور طاحوني ( بخش خمش و برش )

حل المسائل طراحي ساختمانهاي بتن » طراحی تیرچه کرومیت » ساخت سازه های فولادی
دانلود کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها از دکتر اردشیر اطیابی

دانلود کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها بتنی و فولادی شاپور طاحونی. طراحی سازه فولادی
حل المسائل تحلیل سازه اردشیر اطیابی

حل المسائل تحلیل سازه اردشیر طراحی سازه های فولادی. مکانیک
2-کتب مهندسی عمران و شهرسازی

و سیستم های انتقال بار حل طراحی سازه های فولادی برمبنای آیین نامه فولادی: شاپور طاحونی
دانلود کتابهای مهندسی عمران و ساختمان

آئين نامه طراحی سازه های فولادی پل ها بتنی – شاپور طاحونی کتاب راهنماو حل المسائل
معرفی و دانلود 146 کتاب فارسی مهندسی عمران

آئين نامه طراحی سازه های فولادی به شاپور طاحونی 115.کتاب راهنماو حل المسائل
روش‌های طراحی سازه‌های بتن آرمه

روش‌های طراحی سازههای دانلود حل المسائل آشنایی بیشتر با مهندس شاپور طاحونی.
برچسب :