آهن ربا -فصل 8 - علوم چهارم1)      خاصيّت آهن‌ربايي در قطب‌هاي آهن‌ربا، بيش‌تر است.

2)      خاصيّت آهن‌ربايي در وسط آهن‌ربا از بقيّه‌ي قسمت‌هاي آن، کم‌تر است.

3)      قطب‌هاي هم‌نام آهن‌ربا، يک‌ديگر را دفع و قطب‌هاي نا‌هم‌نام، يک‌ديگر را جذب مي‌کنند.

4)      به کمک آهن‌ربا که قطب‌هاي آن مشخّص است، هر دو قطب آهن‌رباي ديگر را مي‌توان تشخيص داد.

5)      براي ساختن آهن‌رباي الکتريکي بايد يک ميخ آهني بزرگ، باتري و مقداري سيم روکش‌دار تهيّه کنيم.

6)      آهن‌رباي الکتريکي، نوعي آهن‌رباي مصنوعي است که مي‌توان به دلخواه، اثر آن را قطع و وصل کرد.

7)      در يک آهن‌رباي الکتريکي، هر چه تعداد دورهاي سيم‌پيچ و شدّت جريان بيش‌تر باشد، قدرت آهن‌ربايي بيش‌تر خواهد شد.

8)      قطب‌نما و قبله‌نما، از آهن‌ربا ساخته شده‌اند.

9)      از قطب‌نما براي تعيين جهت‌هاي جغرافيايي استفاده مي‌کنند. هم‌چنين براي ناوبري در کشتي و هواپيما استفاده مي‌شود.

10)  قطب شمال آهن‌ربا، به سمت شمال جغرافيايي و قطب جنوب آن، به سمت جنوب جغرافيايي قرار دارد.

11)  در وسايلي مانند تلويزيون، موتور الکتريکي و درب يخچال، آهن‌ربا به‌کار رفته است.

12)  آهن‌ربا بعضي از فلزات را جذب مي‌کند.

13)  آهن، نيکل، انواع فولاد و . . . جذب آهن‌ربا مي‌شوند، ولي مس، طلا، نقره و . . . جذب آهن‌ربا نمي‌شوند.

14)  اگر يک آهن‌ربا را به دو قسمت تقسيم کنيم، هر يک از قسمت‌هاي کوچک‌تر به تنهايي آهن‌ربا هستند و هر يک شامل قطب شمال و جنوب هستند.

15)  موادي که جذب آهن‌ربا مي‌شوند و خود قابل تبديل شدن به آهن‌ربا هستند، «مواد مغناطيسي» نام دارند.

16)  موادي که جذب آهن‌ربا نمي‌شوند و خود قابل تبديل شدن به آهن‌ربا نيستند، «مواد غيرمغناطيسي» نام دارند.

17)  کره‌ي زمين مانند يک آهن‌رباي تيغه‌اي مي‌ماند که قطب شمال آن، در جنوب جغرافيايي کره‌ي زمين قرار دارد و قطب جنوب آن، در شمال جغرافيايي کره‌ي زمين قرار دارد.

18)  خاصيت آهن‌ربايي در مقابل ضربه، گرما و گذشت زمان آسيب‌پذير است.

پرسش های فصل 8


جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1- هر آهن ربا 2قطب دارد.

 

2-  قطب شمال آهن ربا را با علامتNنشان می دهند.

 

3- در آهن ربا قطب های همنام یکدیگر را جذب نمی کنند.

 

4- قطب شمال آهن ربا، قطب جنوب آهن ربای دیگر را جذب می کند.

 

5- اگر سرهای دو آهن ربا قطب Nو S باشند، در صورت نزدیک شدن به هم، یکدیگر را جذبمی کنند.

 

6- عقربه قطب نما خود یک آهن رباست.

 

7- به کمک سیم، باتری و میخ می توان آهن ربای الکتریکیساخت.

 

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

1- با در نظر گرفتن شمال و جنوب کره زمین عقربه قطب نما چگونه قرار می گیرد؟

 

2- دو قطب آهن ربا همیشه رو به کدام سمت می ایستد؟ چرا؟

رو به شمال و جنوب کره زمین، چون در میدان مغناطیسی کره زمین تحت خاصیت آهن ربایی زمین قرار می گیرند.

 

3- وقتی دو قطب غیر همنام را به هم نزدیک می کنیم چه اتفاقی می افتد؟

همدیگر را جذب می کنند.

 

4-چه قسمت هایی از آهن ربا، آهن بیشتری را به خود جذب می کند؟

دو سر آهن ربا

 

5- چگونه می توان آهن ربای الکتریکی قوی تری ساخت؟

با افزایش سیم پیچ ها

 

6- چند وسیله نام ببرید که در آنها آهن ربای الکتریکی به کار رفته باشد؟

جرثقیل، زنگ اخبار خانه ها و

 

7- از قطب نما برای انجام چه کاری استفاده می شود؟

برای تشخیص قبله و تعیین جهت های اصلی شمال و جنوب

 

8- جرثقیل الکتریکی چگونه کار می کند؟

وقتی اهرم جرثقیل خاصیت آهن ربایی پیدا می کند، قطعات بزرگ آهنی را جابه جا می کند.

 

9- چگونه به کمک یک آهن ربا که قطب هایش معلوم است قطب های آهن ربای دیگر را می شناسیم؟

آهن ربا را به آهن ریایی که قطبهایش معلوم است نزدیک می کنیم اگر جذب هم شوند قطب ها با قطب آهن ربای معلوم غیرهمنام است.

1-خاصیت آهن ربایی در کدام قسمت آهن ربا بیشتر است ؟در دوسر (قطب های آهنربا)

2-به سر های آهن ربا چه می گویند ؟قطب

3-در چه حالتی قطب های آهن ربا یکدیگر را دفع می کنند ؟وقتی هم نام باشند (NوN)(SوS)

4-در چه حالتی قطب های آهن ربا یکدیگر را جذب می کنند ؟وقتی غیر هم نام باشند(NوS)

5-قطب نما چیست ؟وسیله ای است که جهت های جغرافیایی را نشان می دهد .

6-قطب شمال آهن ربا چیست وبا چه علامتی نشان داده می شود ؟قطبی از آهنربا که به سمت شمال قرار می گیرد (N)

7-قطب جنوب آهن ربا چیست وبا چه علامتی نشان داده می شود ؟قطبی از آهن ربا که به سمت جنوب قرار می گیرد (S)

8-قدرت یک آهن ربای الکتریکی به چه عواملی بستگی دارد ؟تعداد دور سیم پیچ ها وتعداد باتری ها

9-از آهن ربای الکتریکی در چه مواردی استفاده می شود ؟برای بلند کردن اجسام بسیار سنگین

10-چگونه می توان با یک میخ آهنی یک آهن ربا تهیه کرد؟با عمل مجاورت ومالشی

11-قطب شمال وقطب جنوب آهنر با را چگونه تعیین می کنید ؟با یک آزمایش شرح دهید ؟قطب شمال اهنربای مشخص شده را به یکی از قطب های آهن ربای دیگر نزدیک می کنیم اگر هم دیگررا دفع کردند قطب شمال است واگر همدیگررا جذب کردند قطب آهنربای نامشخص جنوب یا (S)است .

12-قطب های هم نام آهنربا چه اثری برهم دارند ؟هم دیگر را دفع می کنند .

13-قطب های غیر هم نام آهنر با چه اثری برهم دارند ؟هم دیگر را جذب می کنند .

14-دو آهنربا در اختیاردارید که قطب های آن مشخص نیست با انجام یک آزمایش قطب های آن را معلوم کنید ؟ دو اهنربا رابه یکدیگر نزدیک می کنیم اگر هم دیگر را جذب کردند غیر هم نام هستند واگر همدیگر را دفع کردند هم نام هستند ونام گذاری می کنیم

 

15-چگونه می توان یک آهن ربای الکتریکی قوی ساخت ؟با قویتر کردن باتری ها یا جریان برق وافزایش تعدا دور سیم پیچ

16-اگر جهت های کلاس شما مشخص باشد چه آزمایشی جهت نام گذاری قطب های آهنربا انجام می دهید ؟آزمایش یونولیت وآهنربا


مطالب مشابه :


آموزش جدول ضرب انلاین با بازی جالی خالی

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - آموزش جدول ضرب انلاین با بازی جالی خالی - - دبستان
نمونه سوال

آمادگی و دبستان غیرانتفاعی مهر - نمونه سوال - شرح فعالیتهای دبستان غیرانتفاعی مهر -شاهین شهر
پرسش و پاسخ كليه ي در س ها ي علوم پايه ي چهارم

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - پرسش و پاسخ كليه ي در س ها ي علوم پايه ي چهارم
آهن ربا -فصل 8 - علوم چهارم

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - آهن ربا -فصل 8 - علوم چهارم - - دبستان غیرانتفاعی
طرز ساختن رنگهاي طبيعي

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - طرز ساختن رنگهاي طبيعي - - دبستان غیرانتفاعی
دبستان غیرانتفاعی حضرت سجاد (ع)

دبستان غیرانتفاعی حضرت سجاد(ع) در سال 1374 تاسیس گردید واکنون دارای 8 کلاس و15 نفرمعلم وکادر
آزمون هدیه های آسمان و قران( پایه ی چهارم)

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - آزمون هدیه های آسمان و قران( پایه ی چهارم
الکتریسیته ، علوم چهارم

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - الکتریسیته ، علوم چهارم - - دبستان غیرانتفاعی
برچسب :