معرفی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری


منبع : سایت نقش نگار

معرفی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری

    1- آشنایی با معماری اسلامی ایران استاد محمد کریم پیرنیا
    2- سبک شناسی معماری ایران استاد محمد کریم پیرنیا
    3- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب وحید قبادیان
    4- مصالح شناسی سیاوش کباری
    5- مصالح شناسی سام فروتن
    6- معماری ایران (دوره اسلامی) محمد یوسف کیانی
    7- جزییات معماری ساختمانهای اجری نشریه 92 سازمان برنامه وبودجه
    8- فرهنگ مصورهنرهای تجسمی پرویز مرزبان وحبیب معروف
    9- مبانی هنرهای تجسمی غلام حسین نامی
    10- عناصر رنگ ایتن ایتن
    11- معماری فرم فضا نظم فرانسیس د.ک.چینگ
    12- تاریخ وهنر معماری ایران دوره اسلامی محمد یوسف کیانی
    13- معماری 1و2 انتشارات دیبا گران
    14- ریاضی انتشارات دیبا گران
    15- اجزا ساختمان و ساختمان سیاوش کباری
    16- مبانی هنرهای تجسمی هنرستان
    17- تاسیسات هنرستان
    18- آشنایی با بناهای تاریخی هنرستان
    19- آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی
    20- هندسه سال دوم دبیرستان
    21- تاسیسات طباطبایی
    22- ادبیات پنج استاد
    23- راهنمای ادبیات پنج استاد محمد باقر کلیشمی
    24- نگارش زبان فارسی انتشارات سمت
    25- معارف اسلامی 1 انتشارات سمت
    26- معارف اسلامی 1 اتشارات نهاد رهبری
    27- عناصر و جزییات ساختمان 1و2 هنرستان
    28- در ضمن تست های کنکورهای معماری سالهای گذشته فراموش نشود

    برگرفته از arch-khoy.mihanblog.com


مطالب مشابه :


دانلود کتال مصالح ساختمانی تالیف سیاوش کباری

دانلود کتال مصالح ساختمانی تالیف سیاوش کباری, دانلود کتاب مصالح نوشته شده
فهرست کتاب های عمرانی

فهرست کتاب های عمرانی - دانلود 31- مصالح شناسی نوشته ی سیاوش 42- مقاومت مصالح
اجزای ساختمان های آجری و فلزی ...

بانک اطلاعات مصالح دانلود کتاب زیر از کتاب " اجزا ساختمان و ساختمان " مهندس سیاوش کباری
دروس و منابع امتحانی رشته معماری کاردانی به کارشناسی

ساختمان و اجزا ساختمان سیاوش کباری. دانلود دفتر چه سوالات (کتاب مصالح شناسی محمد
منابع آزمون كاردانی به كارشناسی معماری

4- مصالح شناسی سیاوش کباری + نوشته شده خرید و دریافت آنلاین جزوه کتاب مرکز دانلود
دروس و منابع امتحانی رشته معماری کاردانی به کارشناسی

معماری" نوشته (کتاب مصالح شناسی محمد (کتاب سیاوش کباری بیشتر جنبه
انواع ساختمان (منبع روشهای اجرایی ساختمان - سیاوش کباری)...

دانلود کتاب و دور که دسترسی به مصالح ساختمانی مشکل تر سیاوش کباری
منابع کاردانی به کارشناسی معماری

۴- مصالح شناسی سیاوش کباری. ۵- مصالح شناسی + نوشته شده توسط
معرفی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری

دانلود دتایل ساختمانت این نوشته شده توسط : 2- سبک شناسی معماری ایران استاد محمد
برچسب :