نظر به مصوبه ششمین جلسه هماهنگی بیمه شدگان

( کارشناسان محترم سی دی مربوطه را ازواحدبهداشت حرفه ای مرکزبهداشت تحویل گیرند)
    
     نظر به مصوبه ششمین جلسه هماهنگی بیمه شدگان نامه شماره ۱۹۳۵۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مقرر است دوره آموزشی غیر حضوری دارای ۴۰ امتیاز باز آموزی با موضوعات آموزشی بشرح زیر در مورخ ۲۲ اذر ماه د رسالن اجتماعات شماره ۱ سازمان کار و امور اجتماعی (شهرستانهای اراک ٬ شازند٬ خمین٬ دلیجان٬ آشتیان٬ تفرش٬ محلات و کمیجان) و سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان ساوه(شهرستان ساوه و زرندیه) جهت کارشناسان مسئول خانه های بهداشت کارگری و کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع بطور همزمان برگزار می گردد. مطالب آموزشی از طریق سایت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت شهرستان ساوه قابل دسترس است٬ شرکت درجلسه جهت کارشناسان مزبور الزامی می باشد٬ گواهی شرکت در دوره با امضاء معاونت بهداشتی دانشگاه و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.

مطالب آموزشی:
- فصول ۴ ٬ ۸ و ۱۱ قانون کار
- آیین نامه های ایمنی شیمیایی (انبارداری - حمل و نقل و برچسب گذاری)
- دستورالعمل های آزبست٬ جیوه و سیلیس
- فرم و دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی
- آیین نامه تاسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه
- آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور
- آیین نامه حمل بار
- آیین نامه های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
- آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه


مطالب مشابه :


نمونه سوالات بیمه ای

تعیین روش های محاسبه ذخائر فنی توسعه فعالیت های بیمه ای بیشتر به ** با حرفه ای ها
زمان دریافت کارت بیمه کارگران ساختمانی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید افرادی که در آزمون عملی کارت بیمه کارگران ساختمانی مرکز
اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به افزایش سن بازنشستگی

بهداشت حرفه ای مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به
نظر به مصوبه ششمین جلسه هماهنگی بیمه شدگان

بهداشت حرفه ای مرکز هماهنگی بیمه های بهداشت کارگری و کمیته های حفاظت فنی و
آغاز ثبت نام بیمهکارگر ساختمانی

صدور دفترچه تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،بیمه کارگری فنی و حرفهای فنی این استان
کارت ورود به جلسه ازمون ادواری وصنعت ساختمان فنی وحرفه ای شهرستان بهشهر

صنعت ساختمان ( بیمه کارگری) منبع خبر : اقای ناصری رابط اداره پست و سازمان فنی وحرفه ای.
برچسب :