نقشه خوانی

پیش فرضآموزش نقشه خوانی


قسمت اول

اول از همه شمارا با یک نمونه از نقشه های نظامی آشنا می کنم. تصویر زیر نمونه یک نقشه کامل نظامی است.تمام نقشه های نظامی با پشت زمینه خاکستری برای مناطق کم گیاه و یا بدون گیاه و از رنگ سبز برای نشان دادن محل های پر درخت استفاده می کنند. جهت آنها در صورتی که درست در دست گرفته باشید ( نوشته ها بر عکس نباشند ) یعنی اعداد تقسیم بندی مناطق سمت چپ و حروف تقسیم بندی سمت بالای نقشه باشند سمت شمال نیز همیشه رو به بالا است. در مورد مناطق پر گیاه و دارای درخت رنگ سبز هر چه پر رنگ تر باشد نشانه بیشتر بودن پوشش گیاهی منطقه است. شما ممکن است در نقشه ای که تمام منطقه جنگلی باشد هیچ نشانه ای از رنگ سبز نبینید... چون در این مناطق باید تمام نقشه را سبز کرد و این کار بر خلاف قوانین ارگونومیکی برای چشم انسان است و خواندن نقشه را با مشکل مواجه می کند... در عوض از اعدادی سبز رنگ بر روی نقشه استفاده می شود که درجه بندی پوشش گیاهی را از 0 تا 5 نشان می دهد. در مناطق مسکونی و شهری از رنگ قهوه ای استفاده می شود و شما روستا یا شهری را در یک نقشه نظامی به شکل یک لکه قهوه ای رنگ خواهید دید. جاده ها نیز با خطوط قهوه ای تیره و جاده های خاکی با خطوط زیتونی تیره نشان داده می شوند. آبهای سطحی قابل عبور برای انسان و وسایل نقلیه با رنگ آبی آسمانی و آب های تا عمق 5 متر که تانک ها و خودروهای پل موقت می توانند از آن عبور کنند یا در آن رفته پل موقت ایجاد کنند با رنگ آبی و آب های عمیق تر با رنگ آبی تیره نشان داده می شوند.

شما در نقشه نظامی خطوط بسیار در هم برهمی را مشاهده خواهید کرد که با رنگ قهوه ای به صورت بسیار نازک تمام سطح نقشه را پوشانده اند...روش بدست آوردن این خطوط بر روی نقشه متصل کردن تمام نقاط هم ارتفاع در نقشه به یکدیگر است. این خطوط پستی و بلندی های نقشه را به شما می گوید. اجازه بدهید مثالی واضح تر بزنم... به این شکل توجه کنید :در این تصویر قطعه ای زمین نشان داده شده است. خطوط قهوه ای مناطق هم ارتفاع را برای شما مشخص می کند یعنی اگر کاملا بر روی یک خط قهوه ای حرکت کنید یک متر هم بالا یا پائین نخواهید رفت. مناطقی را که این خطوط فهوه ای از هم جدا می کنند هر منطقه منطقه ای است که اختلاف ارتفاع بیش از 3 متر در آن وجود ندارد زیرا به ازای هر 3 متر اختلاف ارتفاع از سطح دریا یک خط جدید کشیده و منطقه را جدا می کنند.( در این مقیاس... در مقیاس های بالا این خطوط شیب دامنه بیشتری می یابند ) ارتفاع میانگین آن قسمت را هم با اعداد سیاه داخل منطقه یادداشت می کنند. برای مثال در شکل منطقه بالایی 224 متر به طور میانگین از سطح دریا فاصله دارد... ممکن است در آن منطقه پستی و بلندی هایی از ارتفاع 5/222 متری تا ارتفاع 5/225 متری باشند که به طور میانگین 224 نوشته می شود. جهت شیب هم بدین گونه بدست می آید که مناطق مرتفع تر هم اعداد آن ها گویای ارتفاعشان است و هم به رنگ روشن تری نشان داده می شوند. به شکل برگردیم ... من در شکل از ارتفاع پائین به بالا فلش های قرمزی زده ام اما این فلش ها در نقشه ها جایی ندارند. همانطور که مشاهده می کنید مناطقی که ارتفاع بیشتری دارند ( 230 متر ) رنگ روشن تری هم دارند. با توجه به چیز هایی که گفتم کاملا می توانید متوجه شوید که شکل زیر نقشه ای با مقیاس پایین از یک تپه است ...مقدار شیب هم با یک نگاه از روی نقشه بدست می آید... هر چه فاصله خطوط ارتفاع کمتر باشد مقدار شبی بیشتر است... اکنون به این تپه نگاهی بیندازید...فلش قرمز مسافت بیشتری را طی كرده است اما با وجودیكه هر 2 مسیر به یك نقطه رسیده اند به یك اندازه بالا آمده اند. مسیر قرمز رنگ شیب بسیاركمتری دارد.

در نقشه شما با خطوط متقاطع سیاه رنگی مواجه میشوید که نقشه را به مناطق مربعی مساوی تقسیم می کنند و نسبت به مقیاس نقشه از هم فاصله متفاوتی دارند. این مناطق در راستای شمال جنوب با عدد و در راستای شرق غرب با حروف انگلیسی مشخص می شوند. به شکل اول مقاله برمی گردیم :نقطه سرخ رنگ که به عنوان خانه مشخص شده است در کدام منطقه قرار دارد؟

درست است... کاملا مشخص است که در منطقه E5 قرار دارد.

به جاده ای که از منطقه E10 آغاز می شود و به سمت منطقه J9 می رود دقت کنید. در منطقه H9 کاملا مشخص است که در سمت چپ جاده یک شیب شدید رو به پایین و در سمت راست آن امتداد همان شیب شدید رو به بالا است. در واقع این جاده بر روی یک دامنه پر شیب قرار دارد و از منطقه I9 تا J9 با عبور از چند خط ارتفاع به ارتفاعات بالا تر می رود... در واقع از I9 تا J9 جاده سربالایی است...

منتظر قسمت دوم باشید.


مطالب مشابه :


رییس دانشگاه آزاد: انزلی را قطب آموزشی فنی و مهندسی منطقه می کنیم

رییس دانشگاه آزاد: انزلی را قطب آموزشی فنی و لاتین ، سالن مطالعه مجزا و سایت
انتشارات سازمان جغرافیایی (از سایت جغرافیای نیروهای مسلح)

سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی سایت سازمان جغرافیایی نیروهای
دانشگاه های آزاد گیلان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ثبت نام می کند

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد داوطلبان برای ثبت نام بایستی به سایت سازمان منطقه آزاد انزلی
فتنه قرمز در راه است ...

فرهنگی بسیج دانشجویی آزاد انزلی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سایت. نظرسنجی
اطلاعات از انجمن ژئو پلیتیک (برداشت از سایت انجمن زئوپلیتیک ایران)

سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی سایت سازمان جغرافیایی نیروهای
دانشگاه های آزاد گیلان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ثبت نام می کند

بیش از 43 هزار دانشجو در 16 واحد دانشگاهی منطقه 17 دانشگاه آزاد وب‌سایت تالاب انزلی
نقشه خوانی

سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی سایت سازمان جغرافیایی نیروهای
درباره بهشت ایران بندر انزلی بیشتر بدانیم

دانشگاه آزاد فاصله تا انزلی آدرس سایت سازمان منطقه آزاد بندر انزلی; دانشگاه
تاسیس مدرسه بین‌المللی در منطقه آزاد انزلی

جلسه منطقه آزاد انزلی ایجاد مدرسه استاد بین دانشگاه‌های سایت تالاب انزلی
در باره عضویت درانجمن ژئو پلیتیک ایران (از سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران)

سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی سایت سازمان جغرافیایی نیروهای
برچسب :