دانلود کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن

pressman.jpg


کتاب مهندسی نرم افزار راجر اس پرسمن یکی از بهترین منبع ها برای درس مهندسی نرم افزار

دانلود کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن

حجم.34.7 مگابایت

« دانلود بخش هایی از کتاب پرسمن »

بخش اول : محصول و فرآیند

بخش دوم : فرآیند

بخش سوم : مدیریت پروژه های نرم افزاری

بخش چهارم : متریک های پروژه و فرآیند نرم افزار

طرح ریزی پروژه نرم افزاری


مطالب مشابه :


دانلود کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن

کتاب مهندسی نرم افزار راجر اس پرسمن یکی از بهترین منبع ها برای درس مهندسی نرم افزار
دانلود کتاب مهندسی نرم افزار 1 پرسمن ترجمه جعفرنژآد قمی ویرایش هفتم

قمی به فارسی ترجمه شده است در ادامه این پست لینک دانلود کتاب مهندسی نرم افزار 1 پرسمن
كتاب مهندسي نرم افزار 1 پرسمن

كتاب مهندسي نرم افزار 1 پرسمن ونمونه سوالات امتحاني دانشگاهي رشته مهندسی نرم افزار
دانلود جزوه درسی مهندسی نرم افزار بر اساس کتاب پرسمن

عنوان جزوه : مهندسی نرم افزار بر اساس کتاب پرسمن. نویسنده : محمد مدواری. ناشر : جزوه
دانلود کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن

کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن یکی از غنی ترین مراجع موجود برای درس مهندسی نرم افزار می باشد.
جزوه مهندسی نرم افزار؛ ويرايش ششم - پاييز 1390

حاتمیان، رضا ، مهندسی نرم افزار ، چاپ پنجم نرم افزار ، 1382 ، تاليف راجر اس پرسمن
برچسب :