لیست اعضاء معرفی شده به شهر جدید پرند - فاز 6

نام خانوادگی نام ردیفآقاجان پورنشلی مسعود 1آقاقلی زاده محمد 2آل علی مهدی 3ابراهیمی سید مصطفی 4ابوالحسینی محمد علی 5اجلالی سرچمن غلامرضا 6احمدیان مکرم 7اردستانی جنگلی علی 8اسپرسپ عباس 9اسداللهی سید روح اله 10اسدزاده محرمعلی 11اسدی مرتضی 12اسلامی کنزق حسن 13اسمعلی هشتجین مرتضی 14اشراقی فرد عباس 15افروز سعیده 16افسر خلیل آباد فرهاد 17اکبری کوخالو اکبر 18امیری کاظم 19اوسانلو مهرداد 20ایماندار مریم 21بابائی میان گسگری غلامحسین 22بابايي پير القر علیرضا 23بازیار کیته حیدر 24باغستانی هوشنگ 25باقر شهریوری معصومه 26باقری محمود 27بخشی علیرضا 28بشیری کافی هوشنگ 29بنائی حسنارود حمید رضا 30بورقی مجید 31بهبودی مهدی 32بیات فاطمه 33پاشاپور محمودآباد امیر 34پاشاپورمحمودآباد علی 35پاک باویل مجید 36پایان ناصر 37پرزحمت رحمت اله 38پروین پی حسن 39پرهیزکاری حسن 40پندآموزعلیپور رضا 41تاجیکی میترا 42ترکاشوند حسین 43ترکانی نظام علی 44تندرو غضنفر 45توکلی بجندی امیر 46توکلیان علی 47جاجریه علی 48جاوید بیرامکانلو بهروز 49جاوید بیرمکانلو احمد 50جاوید زاده داشبلاغ داریوش 51جعفری کاظم 52جعفری علی اوسط 53جلالی عزیزه 54جلیلی رشوانلو علی 55جمالی خرم آبادی وحید 56جودی کیوج احمد 57جوکار لیلا 58چمنی وانق اولیاء اقدس 59حاتمی تفرشی ولی اله 60حاجی میرطاهری سیدحمید 61حاجیان قفس آبادی محمد علی 62حبیب الهی جیران 63حسن پور بنیادآباد رحمان 64حسن زاده مرنی مریم 65حسین زاده نودهی سید مجید 66حسین نیا علی 67حسینی پیام 68حسینی بنیادآباد ابراهیم 69حمیده گردار اصغر 70حنفی محمدرضا 71حیات الغیبی سید محمد علی 72حیدر طجری میثم 73حیدری ضامن علی 74حیدری هریس محمدرضا 75خاکپور رستم 76خداپرست سرکندی فخری 77خدایی یالقوزآقاجی ملیحه 78خسرو جردی مهرداد 79خوش بخت اسلام 80خوش سیما یام حسین 81خوشرو محمد حسن 82خیری بلوک آباد محمد 83دارابی دارستانی علی اصغر 84داغی هریسی علی 85داوری سرخه ریزی یوسف 86درودیان اصغر 87درویش حق جو سلمان 88دوستی خدیجه 89دهقان بلقیس آباد سلمان 90رحمتی فورک فریدون 91رحیمی سندانی محمدرضا 92رستمی جلیل 93رستمیان اوصانلو نسرین 94رسولی در آبادی فاطمه 95رشیدیان رسول 96رضا بنده لو یوسف 97رفاه باقر 98رمضانی مقدم حسین 99روستائی توچقازی مرتضی 100رهرو شرع حمید 101زاد سرفومنی رضا 102زارعی شندی جواد 103زایری غلامرضا 104سائقی حیدر 105سازور جمشید 106سعادتی مالک 107سعیدی بهزاد 108سعیدی زاده متولی علیرضا 109سلامت جو فرامرز 110سلیم زاده درینو سعید 111سلیمی توپقرا بیت اله 112سلیمی جاجی محمود سعید 113سهامی دهاقانی داود 114سید صالحی سید روح اله 115سیف الهی تپه خور حبیب اله 116شاملو دهنوی مهدی 117شبانی دائم وحید 118شلتوکچی سعید 119شمسی اسداله 120شمشادی کبری 121شمین حسنعلی 122شیثی سید محمد 123شیرخانلو حسین 124شیرزاد داریوش 125صادقیان آژیری یعقوب 126صالحی جوزانی مریم 127صدیق آمنه 128صفری روق ویشگاهی فاطمه 129صوفیانی قدیم فرزین 130طالاری محمد 131طرب خواه محمد 132عبادزاده دولت اباد اصغر 133عباسی پور حسین 134عبدی فولاد کلائی آرش 135عدل کلور گل حسین 136عرب سرهنگی اکرم 137عرفانی طاهری زاده مهرداد 138عطائی جمیله 139عقبائی منزلت 140عقلائی زیدهی غلامرضا 141علمائی کوپائی امیر حسین 142علمی یداله 143علی زادگان حمید 144علیرضا پوری علی 145علیزاده مهدی 146غفاری ایزد بتول 147غلامی غله زاری یعقوب 148فاضلی ایزد موسی ناصر 149فاضلی لرستانی فرشید 150فخاری پروانه 151فکوریان زرنقی ابراهیم 152قاسمی ابیازنی حسن 153قاسمی استاد حسین 154قاسمی کلی محمد 155قبادی تپه علی 156قربانی نسب جابر 157قلباربند مرتضی 158کاظمی فاطمه 159کرامتی نسب غلام 160کریمی معصومه 161کریمی صفت محمد 162گلخندان بهمن 163لشینی علی محمد 164متینی برومند هادی 165متینی برومند مهدی 166محمدی منصور 167محمدی باروق مختار 168محمدی سعید خانلر اصغر 169مرادی سرنسری بهمن 170مرحم محمد 171مردانه خانقاه بهروز 172مردانه خانقاه بهزاد 173مستعلی زاده سعید 174مشایخ غلامرضا 175مصطفوی سید قاسم 176مطمئن آبی بگلو یوسف 177مظفری بهرام 178مغاری هادی 179موسوی کاظم 180موسی پوردوپیه آباد یداله 181مهدوی صفدر امیر 182مهروند ناصر 183میرزاده نایب 184میرعباسی لسکوکلایه سیدرضا 185میرعیسی خانی میرجعفر 186نادری نیگجه غفور 187نجاتی سیسی غلامرضا 188نجار اصفهانی غلامحسین 189نجفی جعفر 190ندرتی آغمیونی محرم 191ندرخانی روح اله 192ندرلو اسماعیل 193نصیرپورمینق علی حسین 194نصیری فرد حامد 195نظرپورخلخالی منصور 196نظری بارکو سرائی محمد 197نوروزی عباس 198نیک فرد محمد 199نیکنام ابکنار علیرضا 200وجدی اکبر 201ولی زاده احمد 202هاشمی حافظ 203هدایتیان محمد جواد 204همساده مرقی غلامرضا 205یارمحمدی اکرم 206


مطالب مشابه :


لیست اعضاء معرفی شده به شهر جدید پرند - فاز 6

تعاونی مسکن مهر شماره 4 منطقه 17 تهران - لیست اعضاء معرفی شده به شهر جدید پرند - فاز 6 - اخبار و
زمان بندی تحویل مسکن مهر در تهران

، در نهایت در تاریخ 15 آبان با افتتاح رسمی 4 هزار و 500 واحد مسکونی در پرند، به عنوان فاز 6
درباره پرند

گروه مشاورین مرکزی شهر جدید پرند (فاز های 6 و 7 پرند به وسیله جاده ای که از بین کوه های تخت
برچسب :