موزه بیولوژی مسکو در روز روشن شاهد سکس گروهی بود!

موزه بیولوژی مسکو در روز روشن شاهد سکس گروهی بود! یک گروه هنرمند که ادعای حمایت از حیوانات را می کردند از موزه بیولوژی بلیت تهیه کردند و در بخش حیوانات تاکسیدرمی شده شروع به سک.س گروهی پرداختند.

در این میان عکاسان رسانه های گروهی، ثانیه به ثانیه ی این سک.س گروهی را که با هدف اعتراض در زمینه حقوق حیوانات صورت گرفت پرداختند!

تا زمانی که زن مسئول بخش تاکسیدرمی خبر را به مسئولان مربوطه برساند اعضای سک.س گروهی کارهای خود را انجام دادند و لباسهای خود را پوشیده موزه را ترک کردند!

صحنه های این سک.س گروهی عجیب بعدا دز اینترنت منتشر شد.

به گزارش روزنامه وطن ترکیه، برای اعضای این گروه به جرم زیر سئوال بردن اخلاق جامعه تا 7 سال مجازات زندان پیش بینی می شود.

این است آزادی غرب که تا جایی پیش می روند تا مقام انسانیت خود را از مقام حیوانیت پست تر می کنند.


مطالب مشابه :


معرفی کارکنان

سايت فولاد مباركه. كارخانه ذوب آهن درآمدم و مدت ۲ سال خزر رشت و فولاد نطنز و
پیام تبریک

نگاهی به حاشیه های موفق ذوب آهن سايت فولاد مباركه. iso 9001:2008 و همچنين چهارمين
تحقیق وپروژه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

با شارژ آهن اسفنجي و قراضه در بزرگي چون فولاد مباركه مي باشد و براساس ذوب و گداز آورها
یاد دوران

وبلاگ مردان ذوب آهن سايت فولاد مباركه. مشاهده حقوق و مزایای کارکنان ذوب
موزه بیولوژی مسکو در روز روشن شاهد سکس گروهی بود!

مجتمع كارخانجات صنايع فولاد و ذوب آهن استخدام پيماني داخلي شركت فولاد مباركه
برچسب :