http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=5798407779416661

برابر شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) در لینک زیر عدد شاخص از ماكزیمم 45000 در 921015 به 28200 تنزل نموده و بدین ترتیب به 62.6% قیمت ماكزیمم خود تنزل نموده است .
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=5798407779416661

ninja نوشته است:
مدیر تحقیق و توسعه شركت بورس:
بازدهی سال جاری "شاخص قیمت" اعلام شد/ استفاده مجدد از شاخص قدیمی
مدیر تحقیق و توسعه شركت بورس از محاسبه شاخص قیمت درسال جاری و بكارگیری این شاخص و سایر شاخص ها در آینده خبر داد و گفت: طی۱۱ ماه شاخص کل کنونی۱۷ درصد و شاخص قیمت۲۷ درصد افت کرده اند.


ninja نوشته است:
یکسال از آغاز روند ممتد افت سهام می گذرد!!931016
شاخص قلابی فقط افت 25% را نشان می دهد!!!!!
اما سیمان شرق 502 تومانی در 144 تومان صف فروش است!!!
بقیه سهام نیز کم و بیش به قیمتهای نصف --- ثلث و یا ربع قیمت سال گذشته رسیده اند!!!
واقعآ ناراحت کننده است!!!
با سهامدار چنان رفتار کردند که دیگه از این غلطها نكنه
!ninja نوشته است:
شاخص قلابی به 74000 هم سرازیر شد!(خرداد93)
ظاهرآ مطلب آقای دكنر کنی که گفته بودند حتمآ به 73200 می رسد در حال وقوع است.
قیمت بعضی سهام بسطحی رسیده که باورش در دیماه 92 غیرممكن بود!
ترفند - تفكرات و نحوه اجرای آقایان تمام سرمایه ها و نقدینگی را به بازار املاک هدایت کرد!
خیلی از سهامداران ورشكست نشده باشند تقریبآ که نه ....بلكه تحقیقآ نیمه ورشكستند!
فروش و عرضه های اولیه خصوصی سازی !! هم تیر خلاصی بود بر پیکر حقیقی ها !!
!

جدآ باید متآسف بود!!!


مطالب مشابه :


مقایسه تغییرات قیمتی کارخانه نسبت به مغازه و مسكن در 70 سال گذشته:

گفتگوی بورسی - مقایسه تغییرات قیمتی کارخانه نسبت به مغازه و مسكن در 70 سال گذشته: - مطالب
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=5798407779416661

گفتگوی بورسی - http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=5798407779416661 - مطالب …
دوستان منتظر نشوند سیدكو را به عرضه کننده برگردانند

گفتگوی بورسی - دوستان منتظر نشوند سیدكو را به عرضه کننده برگردانند - مطالب مرتبط با بورس و
خلاصه ای بر بیشترین نرخ سود بانکی که مرتبآ هم در حال تغییر است:

گفتگوی بورسی - خلاصه ای بر بیشترین نرخ سود بانکی که مرتبآ هم در حال تغییر است: - مطالب مرتبط
شرکت های سرمایه گذاری

گفتگوی بورسی - شرکت های سرمایه گذاری - مطالب مرتبط با بورس و سهامداران
برچسب :