قوچ وحشي

قوچ وحشي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

قوچ هادرراسته زوج سمان وخانواده گاوسانان قرار مي گيرند.اكثر اعضاي اين خانواده داراي شاخ هاي ساده وبدون شاخك بوده ومانند گوزنها شاخ هاي خود را ازدست نمي دهند. شاخ ها تو خالي هستندو يك قسمت از جنس جمجمه در ميان اين قسمت تو خالي جا مي گيرد.معمولا به صورت اجتماعي زندگي ميكنند.ازاجداد گوسفندان اهلي محسوب ميشوندومتناسب بامنطقه

پراكندگي داراي مشخصات ظاهري متفاوت هستند.

مشخصات: قوچ هاي اوريال كه شرق وشما ل شرقي كشور را زيستگاه خود قرار داده اند داراي بالاترين ركوردهاي ايران مي باشند.شاخ آنها حلزوني شكل است و بسمت جلو خميدگي دارد.سطح جلوي شاخ پهن همراه با زاويه اي بسمت عقب است.بصورتي كه مقطع شاخ مثلثي شكل بنظر مي رسد.در جلوي سينه و ناحيه ي گلو موهاي بلند و سفيد مشاهده مي شود.آقاي اسكندر فيروز در سال 1345 در بجنورد قوچ اوريالي را شكار كرد كه طول شاخ راست آن 136 سانتيمتر و طول شاخ سمت چپ آن 5/113 سانتيمتر بود و اين جانور عنوان نخست قوچ هاي اوريال اين منطقه را بدست آورد.قوچ ارمني كه در غرب و شمال غربي ايران گسترش يافته است بر خلا ف نمونه ي قبلي فاقد موهاي بلند وسفيد سينه است ودر عوض بر روي پشت انها يك لكه ي سفيد زيني شكل ديده ميشود. اين موجودات داراي  شاخي با خميدگي به سمت پشت گردن هستند. قسمت جلوي شاخ هم  فاقد زاويه تند است بصورتيكه برش عرضي ان كمي بيضي شكل به نظر ميرسد وماده ها عكس ميش هاي اوريال فاقد شاخ هستند.در اذربايجان غربي توسط ارا وارطانيان در سال 1344 قوچي با طول شاخ راست 88 وطول شاخ چپ 89 سانتيمتر صيد شد كه بالاترين  ركورد قوچ ارمني محسوب ميگردد.

از اختلاط دو قوچ ذكر شده قوچ ا لبرز مركزي پديد مي ايد. اين پستاندار هر چه به غرب نزديك ميشود به ارمني شباهت مي يابد و هر چه به سوي شرق ميرود به اوريال گرا يش مي يابد. در سال 1355 توسط سازمان محيط زيست در ا لبرز مركزي جنوبي قوچي با طول شاخ راست 7/85 وطول شاخ چپ 7/86 سانتيمتر صيد شد كه عنوان نخست گراندپري قوچ هاي البرز مركزي را به خود اختصاص داد. نكته جالب توجه در مورد تعداد كروموزم هاي قوچ هاي البرز مركزي است كه از 54 تا 58 متغير ميباشد. در صورتيكه قوچ هاي اوريا ل58 و قوچ هاي ارمني 54 كروموزم دارند.

در ايران علاوه بر اوريال و ارمني و هيبريد البرز مركزي قوچ هاي اصفهان و لارستان هم به چشم مي خورند.قوچ لارستان عنوان كوچكترين قوچ جهان را به خود اختصاص داده است. و نقطه ي مقابل قوچ آرگالي يا همان آلتاي شمالي است .قوچ ارگالي بزرگترين قوچ جهان است.همچنين از اختلاط قوچ هاي لارستان و افغاني قوچ كرمان كه دومين هيبريد ايران است بوجود مي آيد.قوچ هاي كويري و قوچ هاي اراك و قوچ هاي اطراف شيراز و كرمان و مناطق جنوبي خوزستان از جمله قوچ هايي هستند كه در مورد آنها طبقه بندي خاصي صورت نگرفته است.

ادامه دارد...


مطالب مشابه :


شكوه البرز .

هنگامي‌كه پروانه شكار قوچ البرز مركزي را در دست داشتم، فقط و فقط به يك قوچ خالص، زيبا و
شكار قوچ ماركوپلو

دوست داران شكار و طبيعت دامغان - شكار قوچ ماركوپلو - بياد همه ي كبوتران سفر کرده كه عاشق
به‌دنبال قوچ البرز

در فاصله تقريبا 1500 متري ما يك گله شكار مي‌چريد، دقيق نگاه كردم و ديدمشان، شش تا قوچ خوب داخل
شکار کل و قوچ در 50سال پیش

سرو آزاد - شکار کل و قوچ در 50سال پیش - عادل چون درخت خرما خواهد شکفت و چون سرو آزاد لبنان نمو
قوچ ارمنی.

شکار در ایران - قوچ ارمنی. پدر و عموهايم شكارچي بودند. همراه آنها به شكار مي رفتم.
قوچ کوهی

شکار و طبیعت - قوچ کوهی كانون شكار ، تير اندازي و دوستداران طبيعت ايران:: ::
ايران ركورد جهاني شكار قوج البرز را شكست

دوست داران شكار و يك شكارچي ايراني در ارتفاعات ورجين در شمال تهران ركورد قوچ البرز
قوچ وحشي

Hidden-see - قوچ وحشي - Four Angles of Science & Art
شکار در شكارگاه

خاطرات شكار قوچ - شکار در شكارگاه - www.zkk600.blogfa.com
عكس قوچ اوريال (1)

دوست داران شكار و طبيعت دامغان - عكس قوچ اوريال (1) - بياد همه ي كبوتران سفر کرده كه عاشق طبيعت
برچسب :