دانلود روش تحقیق هوش هیجان

چکیده:

نخستین بار دانشمندی به نام سالوی در سال ۱۹۹۰ اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت، درک احساسات، هم دردی با دیگران و نیز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد.

هوش هیجانی EQ موضوعی است که در آن به توانایی تشخیص و توصیف هیجانات همچنین مدیریت بر هیجانات می پردازند.

این هوش در زندگی افراد نقش مهمی را ایفا کرده و همچنین بر سلامتی روانی و جسمانی تأثیر می گذارد.

توانایی برخورداری از این هوش می تواند این مسئله را برای ما روشن کند که چرا گاهی افراد با سطح پائین تحصیلات می توانند موفق تر از افراد با تحصیلات عالی باشند.

بنابراین با کسب این هوش از طریق محیط خانواده می توان به موفقیت دست یابی پیدا کرد.

فهرست مطالب :

چکیده………………………………………………………………………………………………………… ۴

فصل اول ………………………………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۷

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………… ۸

اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۸

هدف از پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

هوش هیجانی ضعیف و بیماری روانی ………………………………………………………… ۱۸

هوش هیجانی کاربردی ……………………………………………………………………………… ۲۳

ابراز هیجانی و پیامدهای سلامت…………………………………………………………………. ۲۴

فرونشاندن هیجانی و پیامدهای سلامت………………………………………………………… ۲۶

آموختن تنظیم هیجانات خود برای سلامت بهتر …………………………………………….. ۲۸

تأثیر مثبت بر حرفه و تجارب………………………………………………………………………. ۳۱

تأثیر منفی بر کار و تجارت…………………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم………………………………………………………………………………………………… ۳۵

تجزیه تحلیل………………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………….. ۳۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

منبع………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

منابع:

۱) http: M www. articlesir

2) کیاروچی، حوزف، ۱۳۸۵، هوش هیجانی در زندگی روزمره، تهران، انتشارات سخن.

۳) گلمن، دانیل به ترجمه نسرین پارسا، ۱۳۸۰، هوش هیجانی، تهران، رشد.

۴) سجانی نژاد، مهدی و یوزباشی وعلیرضا ۱۳۸۷، هوش هیجانی و مدیریت در سازمان

(مبنای نظری، شیوه های آموزش و ابراز سنجش) تهران انتشارات سیطرون.

 

دانلود فایل


مطالب مشابه :


پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

دانلود پروژه ها ۷-۳- هوش هیجانی ۲-هوش هیجانی / دانیل گلمن/ شریف پارسا ، تهران ۱۳۸۲
هوش هیجانی چیست؟

گلمن ، دانیل (1995).هوش هیجانی . ترجمه: نسرین پارسا. تهران ،انتشارات رشد(1383).
هوش هیجانی

گلمن ، دانیل (1995).هوش هیجانی . ترجمه: نسرین پارسا. تهران ،انتشارات رشد(1383).
دانلود روش تحقیق هوش هیجان

دانلود روش تحقیق هوش هیجان هوش هیجانی گلمن، دانیل به ترجمه نسرین پارسا، ۱۳۸۰، هوش
هوش هیجانی

هوش هیجانی دانلود آهنگ ”دانیل گلمنهوش هیجانی را به عنوان آگاهی نسبت به عواطف خود
هوش هیجانی

این کلمه هوش هیجانی آن‌قدر بین بچه هوش هیجانی، دانیل گلمن، ترجمه دانلود فیلم
دانلود پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

دانلود پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با ( دانیل گلمن ۱۳۸۸ ، ص ۷-۳- هوش هیجانی :
هوش هیجانی

هوش هیجانی سایت دانلود ، « دانیل گولمن » با انتشار کتاب معروف خود به گونه ای
دانلود پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

پیک نت- دانلود ( دانیل گلمن ۱۳۸۸ ، ص ۱۸ ) ۷-۳- هوش هیجانی :
هوش هیجانی به چه کار میآید؟

هوش هیجانی و اضطراب دانلود آهنگ جدید کند و از نظریه به کاربرد نزدیک سازد، دانیل گلمن
برچسب :