كدگذاري پرسشنامه

اولین مرحله در کار با نرم افزارهای آماری اماده کردن داده ها برای ورود به محیط نرم افزاری است. داده هایی که می خواهیم تحلیل نمائیم می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. داده ها یا باید از انواع پرسشنامه وارد نرم افزار شود و یا از محیط نرم افزارهای دیگر و پایگاههای داده ها.

در اینجا به آموزش آماده کردن داده های گردآوری شده از طریق انواع پرسشنامه قبل از ورود به نرم افزار می پردازم. زیرا این نوع از داده ها بیشترین استفاده و در عین حال دارای بیشترین اشکالات می باشند. نحوه اماده کردن داده های مورد استفاده از پایگاههای داده های موجود را در فرصت مناسبی آموزش خواهم داد.

قبل از اینکه بخواهیم داده ها را وارد محیط نرم افزار SPSS یا سایر نرم افزارهای آماری نمائیم باید چندین مرحله آماده سازی داده های گرداوری شده را انجام دهیم. زیرا اگر این مراحل انجام نشود در مرحله ورود داده ها به نرم افزار محقق با اشکالاتی روبرو می شود و قطعا" هر چه این مرحله بهتر و دقیق تر انجام شود،  تحلیل داده ها دقیق تر و بهتر انجام خواهد پذیرفت. در زیر بطور اختصار مهمترین مراحل اماده کردن داده ها قبل از ورود داده ها اشاره می شود.

۱- کنترل پرسشنامه های تکمیل شده:

در این مرحله ابتدا محقق باید پرسشنامه های تکمیل شده را کنترل نماید. هدف این مرحله غربالگری مقدماتی پرسشنامه می باشد تا پرسشنامه های ناقص یا مشکوک جدا شوند. هر چند که باید سعی نمود تا حداکثر داده ها را حفظ کرد ولی پرسشنام های ناقض می توانند باعث افزایش بی رویه میزان داده های مفقوده شده و تحلیلها را با مشکل مواجه نمایند (در مطالب آینده در مورد داده های مفقوده و اهمیت انها مطالبی را خواهم نوشت). همچنین پرسشنامه های مشکوک بویژه در پرسشنا مه های خود اجرا باید از مجموعه جدا شوند. ولی همچنانکه اشاره شد باید سعی شود تا حداکثر داده ها مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است هر چه در مرحله گردآوری داده ها دقت بیشتری انجام شود در این مرحله میزان پرسشنامه های مخدوش کمتر خواهد بود.

۲- کدگذاری پرسشنامه:

پس از کنترل پرسشنامه ها و خارج کردن پرسشنامه های مخدوش نوبت کدگذاری سوالات پرسشنامه ها می باشد. در این مرحله باید محقق برای مقولات مختلف سوالات پرسشنامه ها کد تعریف نماید. منظور از کد گذاری دادن مقادیر عددی به مقولات سوالات پرسشنامه می باشد. علت تعریف کد برای سوالات پرسشنامه این است که کار ورود داده ها به نرم افزار را تسهیل می کند. یعنی به جای نوشتن جوابها در نرم افزار تنها اقدام به ورود کد مورد نظر می کند. از طرف دیگر دادن مقادیر عددی به مقولات سوالات امکان تحلیلهای آماری مناسب را فراهم می آورد. سوالات که نیاز به کد گذاری دارند سوالاتی هستند که در انها جوابها بصورت کلمه ای و یا جمله ای بوده و نمی توان آنها را مستقیم وارد نرم افزار کرد یا باید با دادن مقادیر عددی ترتیب جوابها را نشان و مورد تحلیل قرار داد. سوالاتی که بصورت عددی هستند مانندسن، سابقه فعالیت و ... که عمدتا در مقیاس فاصله ای نسبی هستند، نیاز به کدگذاری ندارند و مستقیما" وارد نرم افزار می شوند.

 ۳- دادن شماره به هر پرسشنامه:

پس از کد گذاری سوالات و قبل از ورود داده ها به محیط نرم افزار باید تمام پرسشنامه ها شماره گذاری شود، و این شماره بعنوان یک متغیر وارد نرم افزار شود. علت این امر این است که این شماره گذاری هم احتمال ورود تکراری پرسشنامه ها را از بین می برد و هم اینکه در صورت نیاز به مراجعه مجدد به پرسشنامه برای اصلاح ورود داده ها می توان به سهولت پرسشنامه مورد نظر را پیدا کرد.

تمرین:

پرسشنامه ای را انتخاب کنید و سپس تعداد ۳۰ پرسشنامه از آن تکثیر کنید و آن را در میان دوستان  خود اجرا کنید و مراحل سه گانه فوق را در مورد آنها اجرا کنید. و انها را آماده ورود به نرم افزار کنید.


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره و راهنمایی در هر یک از مراحل پایان نامه از طریق ایمیل [email protected] [email protected]
پرسشنامه

پروپزال , پرسشنامه , تدوین فصول پایان نامه , مشاوره , تجزیه تحلیل آماری SPSS, DEAP, Eviews, EFQM, M
نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد
نمونه پرسشنامه - نمونه پروپوزال مدیریت - نمونه پایان نامه مدیریت دولتی

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - نمونه پرسشنامه - نمونه پروپوزال مدیریت - نمونه
انواع پرسشنامه

پروپزال , پرسشنامه , تدوین فصول پایان نامه , مشاوره , تجزیه تحلیل آماری SPSS, DEAP, Eviews, EFQM, M
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

مشاوره و راهنمایی در هر یک از مراحل پایان نامه از طریق ایمیل [email protected] [email protected]
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه و آزمون - دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد - دانلود بهترین پرسشنامه ها همراه
كدگذاري پرسشنامه

پایان نامه - كدگذاري پرسشنامه - اولین مرحله در کار با نرم افزارهای آماری اماده کردن داده
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله - پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم - مشاوره انجام
پرسشنامه بعنوان يكي از روشهاي جمع آوري اطلاعات

پایان نامه - پرسشنامه بعنوان يكي از روشهاي جمع آوري اطلاعات -
برچسب :