دانلود+اصلاحات مربوط به كتاب فارسي خوانداري سوم+راهنمای فارسی سوم

به نام پروردگار

اصلاحات مربوط به كتاب فارسي خوانداري سوم ابتدايي چاپ 92به شرح زير است:

1.      در صفحه سخني با آموزگاران گرامي در بند سوم، كلمة ادراكي، به صورت اداركي تايپ شده است.

2.      صفحه چهار، خط سوم كلمه جمعيت همراه با تشديد تايپ شده است.

3.      اسم شهيد سهام خيام به صورت سَهام خيّام اعراب‌گذاري ‌شود.

4.      صفحة 43، فعّاليت نگاه كن و بگو قبل از تصاوير اين جمله نوشته شود: «به تصويرها با دقّت نگاه كن. موضوع آنها چيست؟ حالا يكي از تصويرها را انتخاب كن و درباره‌ي آن صحبت كن.» ضمن اين كه يك كادر براي تصوير سفيد اضافه شود. تصوير سفيد به منظور جلوگيري از ايجاد مانع براي خلاقيت دانش‌آموزاني است كه مي‌خواهند موضوع صحبت را انتخاب كنند. لازم به ذكر است موضوع انتخابي آنها بايد حتماً زيرمجموعه موضوع پاييز باشد.

5.      صفحه 52، در فعّاليت نمايش كلمه عصبانيت همراه با تشديد تايپ شده است.

6.       صفحه 56، در فعّاليت بياموز و بگو، خط چهارم به جاي عبارت‌ها، جمله‌ها تايپ شده است. همچنين خط آخر بياموز و بگوبه اين صورت است: در مورد تفاوت اين عبارت‌ها و جمله‌هاي كوتاه و بلند، با هم‌كلاسي‌هايت گفت‌وگو كن.

7.      صفحه 97، فعّاليت بياموز و بگو، كلمه فعّاليت به صورت فعّاليّت تايپ شده است.

8.      صفحه نيايش، كلمه محبّت بدون تشديد تايپ شده است.

9.      صفحه‌ 104، در توضيح كلمه بلور كلمه شيشه‌ي به صورت شيشه تايپ شده است.

10.  صفحه‌ 104، در توضيح كلمه بي‌صبرانه كلمه تحمّل بدون تشديد تايپ شده است.

11.  صفحه‌ 106، در توضيح كلمه زادگاه محلّ تولّد بدون تشديد تايپ شده است.

12.  صفحه‌ 109، كلمه موادّ سمّي بدون تشديد تايپ شده است.

http://literature-dept.talif.sch.ir/مطالب مشابه :


برخي اشكالات در كتاب جديد التأليف هديه‌هاي آسمان پايه سوم ابتدايي+راهبر آموزشی

برخي اشكالات در كتاب جديد التأليف هديه‌هاي آسمان پايه سوم ابتدايي پايه هاي ابتدايي و
کتابهای جدید سوم و هفتم بزودی زیر چاپ می روند

درس ملي، کتاب‌هاي درسي پايه سوم و اصلاحات درسي در پايه سوم ابتدايي
آموزش علوم تجربی در کشور ژاپن

در برنامه درسي پايه سوم ابتدايي در برنامه درسي پايه پنجم ابتدايي از اصلاحات
تغییرکتاب های درسی

کتاب‌هاي پايه‌هاي اول، دوم و سوم ابتدايي و پايه ششم ابتدايي بر درسي ملي
قابل توجه آموزگاران پايه سوم ابتدايي

وبلاگ را بالا ببرد و هم كمكي باشد براي ديگر آموزگاران دلسوز تمامي پايه هاي ابتدايي سوم
دانلود+اصلاحات مربوط به كتاب فارسي خوانداري سوم+راهنمای فارسی سوم

دلسوز تمامي پايه هاي ابتدايي و دانش سوم ابتدايي چاپ اصلاحات مربوط
اصلاحات+فارسي+خوانداري+سوم+جديد

دلسوز تمامي پايه هاي ابتدايي و دانش درسي تعليم و سوم برچسب‌ها: اصلاحات,
برچسب :