آموزش به روش استاد شاگردی


آموزش به روش استاد ـ شاگردی نوین:

یکی از روش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای است که طی آن شایستگی‌های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد طی یک دوره آموزش در محل اشتغال استادکار منتقل می‌گردد.

 شاگرد:

فردی است که برای کسب مهارت‌های لازم در یک شغل با رضایت و اختیار کامل خود و در مورد اشخاص زیر 18 سال با اطلاع و رضایت کتبی ولی با نظارت سازمان و مطابق مقررات آموزشی آن در کارگاه مربوطه (که به عنوان کارگاه آموزشی تحت نظارت سازمان می‌باشد) براساس شیوه‌نامه اجرایی این طرح مشغول آموزش می‌شود.

 استادکار:

فردی است که تجربه، توان فنی، شغلی و مهارتی وی مورد تأیید صنف یا صنعت بوده و صلاحیت عمومی وی به تأیید اداره کل رسیده و در کارگاه مربوطه شاغل می‌باشد.

 کارگاه:

مکانی است که ضمن تولید محصول و یا ارائه خدمت تحت نظر یک صنف و یا صنعت، آموزش به روش این طرح صورت می‌گیرد.

.


مطالب مشابه :


ثبت نام متقاضیان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی استان گلستان

ثبت نام متقاضیان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی جهت ثبت نام وام کلیک
ثبت نام 10 هزار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان صومعه سرا برای دریافت یارانه نقد

کمیته امداد امام خمینی ثبت نام 10 هزار مددجوی پرداخت 626 فقره وام قرض الحسنه به مبلغ 5
پرداخت وام به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

پرداخت وام به مددجویان کمیته سامانه ثبت نام مددجویان کمیته امداد و سازمان
آخرین اخبار و اطلاعات آزمون استخدامی کمیته امداد امام خمینی (ره) بستک

روابط عمومی کمیته امداد امام کرد مرحله اول ثبت نام مالی ومتصدی امور وام :
فرصت استثنایی برای کارفرمایان و صاحبان صنایع فارس

سهراب روستایی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ثبت نام وام اشتغال کارجو و
آخرین خبر یارانه از زبان شریعتمداری

ثبت نام مجدد اینجانب برای اعطای وام و یا هر نوع و مراکز کمیته امداد
آموزش به روش استاد شاگردی

فدایی کارشناس آموزش کمیته امداد (ره) استان فارس ثبت نام وام اشتغال کارجو و
ثبت نام یارانه

ثبت نام از سرپرستان اقساط وام است، ضمن طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی
برچسب :