تکنیک سرویس در والیبال

سرویس که شروع بازی برای گرفتن یک امتیاز است یکی از مهمترین قسمتهای یک بازی است. از آنجا که یک سرویس خوب باعث تدارک حمله ضعیف برای تیم مقابل است و در نهایت گرفتن یک امتیاز برای تیم خودمان. معمولا سعی میشود سرویس بگونه ای زده شود که خود شروع حمله ای برای تیم باشد.

 

شرایط اجرای سرویس:

- حتما در محل مشخص شده اجرا شود (به قسمت آموزش قوانین مراجعه کنید).

- ضربه پس از سوت داور اجرا شود.

- ضربه با یک دست زده شود.

- خطاهای قانونی سرویس هنگام اجرای سرویس صورت نگیرد.

 

انواع سرویس:

سرویس­ها را میتوان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود ولی رایج ترین نوع تقسیم بندی به قرار زیر است:

 

1- سرویس ساده روبه تور

2- سرویس ساده پهلوبه تو

3- سرویس تنیسی رو به تور

4- سرویس تنیسی پهلوبه تور

5- سرویس ژاپنی (هوک پهلوبه تور)

6- سرویس چکشی یا موجی

7- سرویس چکشی یاموجی همراباپرش

8- سرویس پرشی

·   سرویس ساده: توپ را بالا انداخته و دست را از پایین (پایین تنه) به بالا آورده و با کف دست در نزدیکیهای نیم تنه به توپ ضربه میزنیم. (معمولا استفاده نمی شود).

·        سرویس آرام (چکشی) :Overhand Serve AND Top Spin Serve

خود شامل۴ قسمت است:

1-     آماده شدن برای سرویس:

۱-۱: مراحل ابتدایی برای آماده شدن در زدن یک سرویس باید در همه سرویس ها یکی باشد. این حرکات باعث اعتماد به نفس و تنظیم بدن برای یک سرویس خوب است.

۲-۱: پاها باز به اندازه عرض شانه و یک پا عقب قرار میگیرد و پای جلو به سمت تور.

۳-۱ :شانه ها صاف و شانه ای که ضربه نمی زند جلوتر و به سمت تور باشد.

۴-۱: به جایی از زمین که میخواهیم توپ برود دقت کرده و جایی که میخواهیم به توپ ضربه بزنیم را تجسم میکنیم.

2-    بالا انداختن توپ:

۱-۲: توپ را به بالا پرتاب میکنیم

۲-۲: میزان پرتاب متناسب با طول دست باشد و هم راستا با کتف ضربه زننده مقداری عقب تر

۳-۲: کمر را مانند کمان خم میکنیمو دست ضربه زننده را به توپ میبریم و بازو نزدیک گوش     قرار میکیرد.

4-۲: همزمان با پرتاب توپ به بالا پا مقداری به عقب میرود. (در صورتیکه بخواهیم قدرت بیشتری روی توپ اعمال کنیم).

5-۲: کف دست صاف و سفت ولی صاعد و آرنج و بازو را راحت قرار میدهیم که بتوان میزان   ضربه به توپ را تنظیم کرد.

3- ضربه به توپ:

۱-۳: برای ضربه دست را به کمک بازو و ارنج و صاعد به سمت توپ میبریم.

۲-۳: وقتی که دست در حال صاف شدن است با مچ به قسمت وسط توپ ضربه میزنیم.

۳-۳: انگشتان دست برای هدایت و کنترل بهتر توپ در بالای توپ قرار میگیرند.

۴-۳: هنگام ضربه شکم جمع شده و به سمت جلو متمایل میشود.

۵-۳: قدرت ضربه به توپ به ترتیب از پشت به کمر شانه ها و ارنج و در آخر به دست منتقل میشود.

 

4-  بعد از ضربه:

۱-۴: بعد از ضربه کل بدن به سمت جلو متمایل میشود. در سرویس آرام(overhand serve)  کتف در حالت موازی با زمین قفل میشود. ولی در سرویسی که توپ حالت چرخشی دارد.(Top Spin Serve) دست تا پایین حرکت میکند.

·        سرویس Underhand (Round House , Windmill):

سرویس اندر هند نیز گونه ای دیگر از سرویس هاست. البته معمول ترین سرویس همان سرویس اورهند است که توضیح داده شد. توضیحات سرویس اندر هند در زیر آمده است.

۱-۳: پاها به اندازه عذض شانه باز و امتداد خط بین پاها عمود بر خط انتهای زمین در شکل نشان داده شده است. توپ را در دو دست گرفته و ارتفاع آن تا سطح زمین تا اندازه قسمت میانی بدن است.هدف مورد نظر را مرور میکنیم.

۲-۳: توپ را به هوا پرت کرده شانه ضربه زننده را به عقب میدهیم بدن مقداری به سمت مخالف تور میچرخد. دست از پایین حرکت کرده و به سمت توپ می آید. نگاهمان به توپ است.

۳-۳: وزن را به پای جلو منتقل میکنیم و دست به حالت دورانی به سمت توپ نزدیک میشود.

۴-۳: با مج دست به توپ ضربه میزنیم درحالی که دست کامل باز شده و دستی که ضربه نمی زند به قسمت دیگر بدن در حال چرخش است.

۵-۴: بعد از زدن ضربه اجازه میدهیم بازو به دنبال توپ رفته تا زمانی که توپ ارسال شود.

·        سرویس پرشی ( Jump Serve )

سرویس پرشی یا به تعبیری شلیک از راه دور از جمله حرکات دیدنی در حین یک مسابقه والیبال است. این سرویس مخصوص بازیکنانی است که ترسی از زدن سرویس ندارند.

۱- به اندازه سه ۳ گام بلند از خط انتهایی زمین فاصله میگیریم.

۲- برای حرکت یک گام بلند با پای چپ به جلو میگذاریم.

۳- هنگام گام دوم توپ را به هوا پرتاب میکنیم. سعی شود هنگام پرتاب توپ توپ را به حالت دورانی یا چرخان به جلو پرتاب کنیم که هنگام ضربه زدن به توپ چرخش توپ به سمت جلو بیشتر باشد مانند حالت آبشار ( Top Spin ).

۴- گام سوم را برمیداریم پای راست را به پشت پای چپ قرار میدهیم و می پریم. سعی شود حین پرش تعادل حفظ شده و پرش مناسبی داشته باشیم تا به توپ رسیده و ضربه بزنیم.

۵- با مچ دست به وسط توپ ضربه میزنیم و با انگشتان به بالای توپ. که توپ حالت چرخش به جلو داشته باشد.

۶- بعد از زدن ضربه روی خط یا درون زمین فرود می آییم.
L00944959129.jpgمطالب مشابه :


آموزش تمرینات بدنسازی و پرش به صورت تصویری

وبسایت تخصصی والیبال - آموزش تمرینات بدنسازی و پرش به صورت تصویری - وبسایتی خاص برای افرادی
بدنسازی - آشنایی بادستگاه عضلانی

آموزش والیبال - بدنسازی - آشنایی بادستگاه عضلانی - Learning Volleyball
بدنسازی

آموزش تخصصی والیبال - بدنسازی - آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه ای - بدنسازی والیبال - تغذیه
نحوه اسپک زدن (آبشار زدن)

آموزش تخصصی والیبال - نحوه اسپک زدن (آبشار زدن) - آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه ای - بدنسازی
تغذیه برای ورزشکاران والیبال

آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه ای - بدنسازی والیبال - تغذیه والیبال - آسیب شناسی و
نحوه توپ گيری با ساعد

آموزش تخصصی والیبال - نحوه توپ گيری با ساعد - آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه ای - بدنسازی
مدیریت تیم قبل و بعد مسابقه

آموزش تخصصی والیبال - مدیریت تیم قبل و بعد مسابقه - آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه ای - بدنسازی
طراحی تمرین برای مربیان والیبال درجه (2)

آموزش تخصصی والیبال - طراحی تمرین برای مربیان والیبال درجه (2) - آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه
لیبرو - مدافع آزاد والیبال

آموزش تخصصی والیبال - لیبرو - مدافع آزاد والیبال - آموزش خصوصی از مبتدی تا حرفه ای - بدنسازی
گالری عکس

آموزش والیبال (گاری عکس - تاریخچه - حرکات بنیادین - تکنیک - بدنسازی - آسیب دیدگی - قوانین )
برچسب :